Cestovný lexikón SR

Cestovný lexikón Slovenskej republiky
- Slovensko na štyri ročné obdobia

Slovenská, nemecká a anglická jazyková verzia najznámejšej ročenky o slovenskom cestovnom ruchu
Aktualizované informácie o krajine:
• samosprávne kraje, mestá, obce
• krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu
• produkty cestovného ruchu
• pamiatky v Zozname UNESCO
• národné kultúrne inštitúcie – SNM, SND, SNG, SF
• prírodné jedinečnosti a unikáty národných parkov
• osobnosti slovenskej vedy a kultúry
• medicínska turistika a kúpeľníctvo
• slovenský gastronomický zážitok
• lyžiarske a golfové centrá a ďalšie námety ako spoznať a zažiť SlovenskoŠpecifikácia:
• Vychádza nepretržite od r. 1998
• Rozsah: cca 350 - 400 strán
• Formát: B 5
Cieľová skupina:
• odborníci v cestovnom ruchu - ministerstvá, štátne inštitúcie,samosprávne kraje, obce, mestá
• regionálne agentúry cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí
• inštitúcie a združenia – ZMOS, SACKA, ZHRSR , SOPK, SARIO,
• kultúrne inštitúcie – divadlá, múzeá, galérie
• podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu – hotely, reštaurácie, penzióny, termálne kúpaliská, agroturistické zariadenia, cestovné kancelárie
• výchovné a vzdelávacie zariadenia v oblasti cestovného ruchu - hotelové a obchodné akadémie, stredné odborné učilištia, vysoké školy so zameraním na cestovný ruch
• domáca a zahraničná verejnosť, sprievodcovia, cestovatelia
Novinka:
CYKLISTICKÝ A MOTORISTICKÝ ATLAS  SR 1:200 000
• druhé vydanie
• všetky aktuálne certifikované cyklistické trasy v SR
• napojenie na medzinárodnú cyklistickú sieť
• mapy župných miest
• príloha – Autom (a na bicykli) za krásami prírody
• príloha – Autom (a na bicykli) za kultúrnymi pamiatkami
• príloha – Autom (a na bicykli) za relaxom

Účasť na domácich a medzinárodných podujatiach:GO BrnoVia Milenium, BratislavaSlovakiatour – Incheba BratislavaZOH Vancouver, KanadaLotyšsko – medzinárodné stretnutie roľníkov a agropodnikateľov Slovenska

Írsko - tematické stretnutie agropodnikateľov

Agrokomplex Nitra

EXPO 2000 Hannover, Nemecko

EXPO 2008 Zaragosa, Španielsko

EXPO 2010 Šanghaj, Čína

RDA Kolín, Nemecko
WTM Londýn, Veľká Británia

LOH 2012 Londýn, Veľká Británia

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other