ASTOR SLOVAKIA

Spoločnosť Astor Slovakia vznikla v roku 1997. Od roku 1998 každoročne vydáva ročenku o slovenskom cestovnom ruchu - Cestovný lexikón Slovenskej republiky, ktorý je príspevkom k prezentácii našej krajiny a jej možností v cestovnom ruchu. Naše produkty sa stali súčasťou viacerých domácich a zahraničných podujatí, kde sa Slovensko prezentovalo ako krajina s bohatou históriou, kultúrou, tradíciami i ako bohatá a lákavá turistická destinácia.

Počas uplynulých rokov sme s viacerými štátnymi, samosprávnymi i podnikateľskými subjektami organizovali podujatia o rozvoji cestovného ruchu a investícií do tohto odvetvia.

V r. 2004 sme v spolupráci so Slovak British Business Council (SBBC) a s Ministerstvom kultúry SR usporiadali vrámci ITF Slovakiatour 2004 podujatie Kultúrne dedičstvo a investície za účasti významných svetových inštitúcií English Herritage a National Trust, ktoré sa zaoberajú záchranou kultúrneho dedičstva. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, samospráv všetkých stupňov i podnikateľské subjekty, ktorým záleží na záchrane slovenského kultúrneho dedičstva.
V roku 2007 sme na ITF Slovakiatour usporiadali s partnerskými organizáciami (SBBC, Asociácia slovenských kúpeľov, Incheba Bratislava) medzinárodný workshop Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch na Slovensku. Garantom podujatia bol Európsky zväz kúpeľov ESPA.

V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme realizovali časopis Slovenské zahraničie, ktorý pravidelne informoval krajanov vo svete o živote Slovákov v zahraničí a o aktuálnom dianí v Slovenskej republike.
V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Združením EZAT sme realizovali publikáciu Poradca podnikateľa vo vidieckej turistike a agroturistike a Slovensko - dovolenka na vidieku.
V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a SAŽP t.č. realizujeme časopis Enviromagazín.

Prostredníctvom Klubu FIJET SSN a v spolupráci s novinárskou organizáciou F.I.J.E.T. (partner UNWTO a UNESCO) distribuujeme informácie o SR v zahraničí. Táto medzinárodná novinárska organizácia pravidelne udeľuje Zlaté jablko - medzinárodne uznávané ocenenie kvality služieb rezortov v cestovnom ruchu v jednotlivých členských krajinách F.I.J.E.T.