Napísali o nás

Peter Kolník:

Cestovný ruch je šanca pre každý región, stačí sa len zamyslieť a domyslieť

Cestovný ruch je azda najdynamickejšia časť hospodárstva. Je kombináciou ekonomických vzťahov a ich harmonizácie s danosťami prírodného bohatstva, kultúrneho dedičstva, miestnych špecifík a služieb. Zároveň je sprevádzaný neustálou konkurenciou, pretože každá obec, mesto či región má čím zaujať a prilákať návštevníkov.Viac...

Obecné noviny,

„Plní základnú úlohu o krajine a jej možnostiach cestovného ruchu. V takejto knižnej forme ide o výbornú prezentáciu Slovenska v zahraničí, je vhodnou pomôckou napr. obchodné misie, rôzne expozície, sociálno-kultúrne podujatia a pod.“

J. Campé, France,

„Lexikon se mi velmi líbí, dává ucelený přehled o zemi, nejen pro klasickou turistiku. Je vysoce kvalitní jak po stránce obsahové, tak co do technického, knihařského zpracování.“

M. Navara, Czech Republic,