Cestovný lexikón SR

Cestovný lexikón Slovenskej republiky
- Slovensko na štyri ročné obdobia

Slovenská, nemecká a anglická jazyková verzia najznámejšej ročenky o slovenskom cestovnom ruchu
Aktualizované informácie o krajine:
• samosprávne kraje, mestá, obce
• krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu
• produkty cestovného ruchu
• pamiatky v Zozname UNESCO
• národné kultúrne inštitúcie – SNM, SND, SNG, SF
• prírodné jedinečnosti a unikáty národných parkov
• osobnosti slovenskej vedy a kultúry
• medicínska turistika a kúpeľníctvo
• slovenský gastronomický zážitok
• lyžiarske a golfové centrá a ďalšie námety ako spoznať a zažiť SlovenskoŠpecifikácia:
• Vychádza nepretržite od r. 1998
• Rozsah: cca 350 - 400 strán
• Formát: B 5
Cieľová skupina:
• odborníci v cestovnom ruchu - ministerstvá, štátne inštitúcie,samosprávne kraje, obce, mestá
• regionálne agentúry cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí
• inštitúcie a združenia – ZMOS, SACKA, ZHRSR , SOPK, SARIO,
• kultúrne inštitúcie – divadlá, múzeá, galérie
• podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu – hotely, reštaurácie, penzióny, termálne kúpaliská, agroturistické zariadenia, cestovné kancelárie
• výchovné a vzdelávacie zariadenia v oblasti cestovného ruchu - hotelové a obchodné akadémie, stredné odborné učilištia, vysoké školy so zameraním na cestovný ruch
• domáca a zahraničná verejnosť, sprievodcovia, cestovatelia
Novinka:
CYKLISTICKÝ A MOTORISTICKÝ ATLAS  SR 1:200 000
• druhé vydanie
• všetky aktuálne certifikované cyklistické trasy v SR
• napojenie na medzinárodnú cyklistickú sieť
• mapy župných miest
• príloha – Autom (a na bicykli) za krásami prírody
• príloha – Autom (a na bicykli) za kultúrnymi pamiatkami
• príloha – Autom (a na bicykli) za relaxom

Účasť na domácich a medzinárodných podujatiach:GO BrnoVia Milenium, BratislavaSlovakiatour – Incheba BratislavaZOH Vancouver, KanadaLotyšsko – medzinárodné stretnutie roľníkov a agropodnikateľov Slovenska

Írsko - tematické stretnutie agropodnikateľov

Agrokomplex Nitra

EXPO 2000 Hannover, Nemecko

EXPO 2008 Zaragosa, Španielsko

EXPO 2010 Šanghaj, Čína

RDA Kolín, Nemecko
WTM Londýn, Veľká Británia

LOH 2012 Londýn, Veľká Británia