Hra profesionálov. Spravodlivé komunálne poplatky a sociálne pôžičky v tvorivej spoločnosti

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Hra profesionálov, spravodlivé komunálne poplatky, Allatra

26. októbra sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA uskutoční online konferencia nového formátu “HRA PROFESIONÁLOV. SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA” na tému “SPRAVODLIVÉ KOMUNÁLNE POPLATKY A SOCIÁLNE PÔŽIČKY V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI”.

Hra profesionálov, spravodlivé komunálne poplatky, Allatra

Prediskutované budú nasledovné otázky:

komunálne poplatky:
– nespravodlivá tvorba cien  energetických zdrojov
čo skrývajú tí, ktorí majú moc nad stupňami utajenia pred ľuďmi
koľko daní je vložených v cene každého energetického zdroja
kto a prečo špeciálne komplikuje výpočet ceny (tarify) energetických zdrojov
aké percento z minimálneho platu platí človek za komunálne poplatky 
pre koho je výhodné nerovnomerné rozmiestnenie zdrojov na planéte 
prečo sa nerozvíjajú alternatívne technológie získavania energie
pre koho je výhodná totálna monopolizácia energetických zdrojov 
komunálne poplatky v tvorivej spoločnosti 

Hra profesionálov, spravodlivé komunálne poplatky, Allatra

Sociálne pôžičky:
– účel sociálnych pôžičiek 
absencia plnohodnotného sociálneho úverovania v súčasnom spotrebiteľskom svete: pôžičky na štúdium, liečenie, sociálne bývanie  

Na tieto a iné dôležité otázky odpovedajú: advokáti, finančníci, obchodní konzultanti, ekonómovia, účtovníci, sociálni pedagógovia, podnikatelia, riaditelia podnikov, inžinieri a účastníci diskusie z rôznych krajín sveta v priamom prenose 26. októbra 2019 v on-line konferencii nového formátu: 
HRA PROFESIONÁLOV. SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA” na tému “SPRAVODLIVÉ KOMUNÁLNE POPLATKY A SOCIÁLNE PÔŽIČKY V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI” na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia “ALLATRA”. 

Zaujímavé: Spoločnosť. Posledná šanca.

Konferencia sa uskutoční 26. októbra 2019 v Bratislave (Slovensko) o 15:00 (SELČ). Pozývame všetkých záujemcov pripojiť sa k procesu živej diskusie v cykle “HRA PROFESIONÁLOV. SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA”.  

Hra profesionálov, spravodlivé komunálne poplatky, Allatra

Priame vysielanie na allatraunites.com:

Bratislava 15:00
Moskva 16:00
Kyjev 16:00
Berlín 15:00
New York 9:00
Londýn 14:00
Peking 21:00

Hra profesionálov, spravodlivé komunálne poplatky, Allatra

Jedinečnosť konferencie spočíva v tom, že pomocou internetu sa k diskusii môže pripojiť každý neľahostajný človek z ktoréhokoľvek miesta na svete. 

Osnovou pre konferenciu sú Znalosti uvedené v knihách Anastasie Novych a reláciách s účasťou Igora Michajloviča Danilova. 

Dnes celé ľudstvo i každý človek stoja pred voľbou a od našich skutkov závisí to, v akej spoločnosti budeme žiť zajtra. 

E-mail pre účasť a zasielanie otázok:  info@allatraunites.com
Оficiálna stránka projektu “SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA”: https://allatraunites.com
Оficiálna stránka Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA: https://allatra.org/ 

Hra profesionálov, spravodlivé komunálne poplatky, Allatra

Video významnej medzinárodnej konferencie “SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA”: https://allatra.tv/video/obschestvo-p…
Tlačová konferencia “ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ”: https://allatra.tv/video/za-sozidatel…
ALLATRA TV https://allatra.tv
Priame vysielanie na:https://live.allatra.tv 
E-mail pre účasť a zasielanie otázok: info@allatraunites.com