Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda: vitaj, pútnik, na ceste poznania a šírenia odkazu vierozvestcov…


747   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda je odkazom patrónov Európy pre súčanú Európu v podobe kultúrneho a duchovného dedičstva. Certifikovaná Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda má za cieľ zachovanie a šírenie odkazu vierozvestcov a ich žiakov. Má byť atraktívna nielen pre veriacich, pútnikov, ale aj turistov a ľudí s hlbokým vzťahom k minulosti a vlastným koreňom. Projekt Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda obstál v silnej konkurencii 13 kandidátov a zaradil sa tak medzi také významné cesty ako je napr. Svätojakubská cesta, vedúca do Santiaga de Compostela v španielskej Galícii.  

Patróni Slovenska a Európy

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké) v Grécku. Ich otec, menom Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší. Narodil sa azda okolo roku 815. Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa volal možno Michal. Cyril bol najmladším z detí, krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa asi okolo roku 827. Pretože v okolí žilo mnoho Slovanov, predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský jazyk. Metod, starší z bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom. Po čase ho však svetské záležitosti unavili, a preto sa utiahol do kláštora. Konštantín sa stal učencom a profesorom, známym ako „Filozof“, v Konštantínopole.

Holubyho Chatka

Púť za duchovnými a kultúrnymi koreňmi

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda vedie naprieč Európou a prechádza aj územím Bratislavského samosprávneho kraja, kde sa nachádza viacero zaujímavých pamätihodností z obdobia Veľkej Moravy. Dávna história je hmatateľná v lokalite Bratislavského hradu, kde jestvovalo opevnené slovanské hradisko s trojloďovou bazilikou už v 9. storočí. Replika zvyškov Veľkomoravskej baziliky – na hornej východnej terase areálu – znázorňuje románsku sakrálnu stavbu, ktorá patrila podľa rozmerov k najväčším doposiaľ známym veľkomoravským kostolom.

Bratislava a jej okolie

Pár kilometrov od hlavného mesta leží obec Marianka najstaršie pútnické miesto na území niekdajšieho Uhorska. Na slávnu minulosť Marianky odkazuje množstvo drobných sakrálnych stavieb, ktorým dominuje Bazilika Narodenia Panny Márie z roku 1377. Klenotom Záhoria je aj Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (na obr.) jedna z najstarších sakrálnych stavieb na našom území.

Kostol sv. Margity Antiochijskej, keikon, európka kultúrne cesta sv. Cyrila a Metoda

Pamiatok je naozaj požehnane…

Ďalší pútavý príbeh napísalo hradisko Neštich nad Sv. Jurom v malebných Malých Karpatoch. Priamo so sv. Cyrilom a Metodom sa však spája iná lokalita – obec Devín s rovnomenným hradom na sútoku Dunaja a Moravy (na obr.). Tu sa nachádzajú pozostatky veľkomoravského kostola z 2. pol. 9. storočia. Nálezy z veľkomoravského obdobia potvrdzujú kultúrno-duchovný aj politicko-strategický význam Devína. V okolí Farského kostola sv. Kríža z 13. st. bolo odkryté rozsiahle pohrebisko z čias Veľkej Moravy a nález náhrobného kameňa s bohatou symbolikou viedol k domnienkam, že práve tu je pochovaný sv. Metod.

devin, vyhlad, panorama, dunaj , európka kultúrne cesta sv. Cyrila a Metoda, lexikon

Dedičstvo otcov, zachovaj nám…

Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, ktoré cesta reflektuje, nie je len hmotné v podobe architektonických stavieb a sakrálnych objektov, ale aj duchovné, súvisiace so šírením viery, vzdelanosti a kultúry na našom území. Odkaz vierozvestcov si každoročne pripomíname aj v konkrétny deň – 5. júla na Sviatok sv. Cyrila a Metoda, s ktorým sú späté aj oslavy a podujatia v rôznych slovenských mestách. Púte, liturgické slávenia a odborné semináre pripomínajú, akú dôležitú rolu zohrali solúnski bratia v našich životoch. Popritom má však Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda uspokojovať potreby ľudí, ktorí sa na ňu vyberú celoročne a preto sú veľmi vítané všetky ďalšie obohacujúce sprievodné aktivity ako je budovanie 3D formátov, virtuálnej reality, služby audiosprievodcov, vydávanie brožúr k tematike, organizovanie skupinových, poznávacích hier a pod. 

Neprehliadnite:

Rotunda sv. Juraja, kostoly

Unikátne lokality Slovenska:
Rotunda sv. Juraja – najstaršia stavba v strednej Európe. Odoláte pozvánke do 9. storočia?

Viac ako doposiaľ

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda umožňuje spoznať ďaleko viac ako iba pamiatky, spojené s pôsobením solúnskych bratov na našom území. Objavíte bohatú faunu a flóru, spoznáte historické pamiatky, viažúce sa na rôzne dejinné epochy, objavíte chute tradičnej kuchyne a špecifiká jednotlivých kútov nášho kraja.

Na kusy, Schaubmarov mlyn

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a jej význam

Tvorcovia veria, že Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda vzbudí záujem o naše vlastné korene aj u mladých ľudí. Povzbudí pedagógov a kultúrnych pracovníkov, spojí sily v oblasti cestovného ruchu, turizmu, gastronómie tak, aby sme témou pritiahli čo najviac záujemcov z domova aj zo sveta. Opierajúc sa o poznanie historikov, vedeckých pracovníkov a výsledky ich dlhodobej práce, veríme v udržateľnosť tejto cesty a jej dlhú, úspešnú budúcnosť. Pozývame všetkých, aby spoznali nielen časť cesty v Bratislavskom kraji, ale išli aj ďalej: na mape dôležitých cyrilometodských miest samozrejme nechýba Nitra, Bojná, moravský Velehrad a Staré Město, maďarský Zalavár (Blatnohrad), grécky Solún, taliansky Rím či bulharský Plovdiv. Tu všade môžete dodnes cítiť prítomnosť sv. Cyrila a Metoda a spoznávať tak naše spoločné európske korene.

Text: redakcia
Foto: archív redakcie