www.lexikon.sk

internetový partner a sprievodca po Slovensku

Spoločnosť Astor Slovakia Welcome Service prináša od roku 1998 informácie o cestovnom ruchu prostredníctvom ročenky Cestovný lexikón Slovenskej republiky a portálu www.lexikon.sk . Našim zámerom, je prispieť k prezentácii krajiny a predstaviť ju ako cieľovú destináciu s výnimočnou prírodou, historickými pamiatkami, tradičnými regionálnymi ľudovými tradíciami a folklórom, bohatú na liečivé pramene a minerálne vody, regionálne kulinárske špeciality, adrenalínové športové zážitky.

Slovensko a cestovný ruch

Predstavujeme množstvo námetov a podnetov pre rozvoj tejto ekonomickej aktivity, ale aj praktické rady pre verejnosť. Informácie sú utriedené v platnom územnosprávnom členení s originálnou charakteristikou výnimočností každého vyššieho územného celku.

Turistika na Slovensku

Turistika na Slovensku je jednou z najobľúbenejších aktivít prežívania voľného času. Slováci patria k turisticky najvyspelejším národom Európy. Dôkazom sú napríklad pravidelné aktivity pre tisíce organizovaných turistov - členov Klubu slovenských turistov (KST), ktorí sa pravidelne zúčastňujú najrôznejších turistických podujatí.

Šport a agroturistika

Šport tvorí základ voľnočasových aktivít v cestovnom ruchu a podporuje zdravý životný štýl. K obľúbeným druhom aktivít rodín patrí agroturistika a všetky jej podoby, ktoré sú na slovenskom vidieku vyhľadávané.

Kúpeľníctvo a wellness

Kúpeľníctvo a wellness na Slovensku patrí k európskej špičke. Naša krajina patrí medzi top 5 najvyspelejších krajín v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti.

Kultúra, kultúrne dedičstvo a história

Prírodné danosti krajiny, no i kultúrne dedičstvo a história krajiny tvoria komplexnosť ponuky cestovného ruchu. Každý návštevník sa o bohatej histórii môže presvedčiť. Ktorékoľvek múzeum na Slovensku je odpoveďou o histórii, ľudových tradíciách i remeslách, ktoré Slovensko po stáročia charakterizujú.

Slovensko a gastronómia

V každej krajine tvorí gastronomická ponuka jeden z najcharakteristickejších "ponukových lístkov", na ktoré sa - práve vďaka originálnej kulinárskej ponuke - nikdy nezabúda. Dnešné Slovensko je malá veľmoc najmä v produkcii a ponuke vín.

Podujatia na Slovensku

Medzi najobľúbenejšie podujatia na Slovensku nepochybne patria letné folklórne a hudobné festivaly rôznych žánrov, ktoré navštevujú desaťtisíce návštevníkov a nadšencov tradičnej kultúry. Zachováva sa tak niť dedičstva predošlých generácií.

Architektúra a dizajn

Architektúra a dizajn patria do centra záujmu pri návštevách rôznych zaujímavých miest, ktoré Slovensko ponúka, dýchajú históriou a nesú výrazný architektonický prvok. Výnimkou nie sú moderné architektonické diela, ktoré charakterizujú súčasné trendy a dizajn svetových umelcov (napr. Zaha Hadid), ktorých diela môžeme obdivovať.

Technológie a aplikácie

Technológie a aplikácie v cestovnom ruchu podporujú jeho rozvoj a ovplyvňujú ukazovatele jeho ekonomického rastu. Aplikácie sa najviac sa využívajú pri turistike a cykloturistike, v komunálnej sfére a motorizme.

Konferencie a kongresy

Kongresový turizmus (MICE) tvorí významný zdroj príjmov a výrazne prispieva k image usporiadateľského mesta i celej krajiny, patrí k dôležitým atribútom vnímania destinácie.

Náš servis informácií prispieva k napĺňaniu vízie ako urobiť zo Slovenska priateľskú, pohodovú a obľúbenú destináciu s prívlastkom – nezabudnuteľná.

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2019/2020 Aktualizované informácie o krajine:
 • ● samosprávne kraje, mestá, obce
 • ● krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu
 • ● produkty cestovného ruchu
 • ● pamiatky v Zozname UNESCO
 • ● národné kultúrne inštitúcie – SNM, SND, SNG, SF
 • ● prírodné jedinečnosti a unikáty národných parkov
 • ● osobnosti slovenskej vedy a kultúry
 • ● medicínska turistika a kúpeľníctvo
 • ● slovenský gastronomický zážitok
 • ● lyžiarske a golfové centrá a ďalšie námety ako spoznať a zažiť Slovensko
Špecifikácia:
 • ● Vychádza nepretržite od r. 1998
 • ● Rozsah: cca 350 - 400 strán
 • ● Formát: B 5
Cieľová skupina:
 • ● odborníci v cestovnom ruchu - ministerstvá, štátne inštitúcie,samosprávne kraje, obce, mestá
 • ● regionálne agentúry cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí
 • ● inštitúcie a združenia – ZMOS, SACKA, ZHRSR, SOPK, SARIO,
 • ● kultúrne inštitúcie – divadlá, múzeá, galérie
 • ● podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu – hotely, reštaurácie, penzióny, termálne kúpaliská, agroturistické zariadenia, cestovné kancelárie
 • ● výchovné a vzdelávacie zariadenia v oblasti cestovného ruchu - hotelové a obchodné akadémie, stredné odborné učilištia, vysoké školy so zameraním na cestovný ruch
 • ● domáca a zahraničná verejnosť, sprievodcovia, cestovatelia

Tagy

vysvetlenie farebných tagov na webe

Samosprávne kraje, sídla

Historické a kultúrne objekty, pamiatky

Medicínska turistika, kúpele, wellness

Ubytovacie kapacity, hotely, penzióny,
zariadenia označené logom

Gastronómia

Ochrana prírody a krajiny, národné parky,
vidiecka turistika a agroturizmus, šport a outdoorové aktivity

Školstvo

Ekonomika, obchod, doprava, IT,
veda a výskum, investície

Charakteristika Slovenskej republiky

Štátny znak Štátna vlajka

Všeobecné informácie:

Oficiálny názov: Slovenská republika (SR)
Dátum vzniku štátu: 1. január 1993
Štátne zriadenie: republika
Politický systém: parlamentná demokracia (150 poslancov volených na 4 roky)
Štátne symboly: štátny znak, vlajka, pečať, hymna -„Nad Tatrou sa blýska“
Členstvo v medzinárodných organizáciách: EÚ (od 1. mája 2004), NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL atď.
Medzinárodné kódy: SK, SVK, čiarový kód 858
Rozloha: 49 035 km2
Poloha: Stredná Európa (17° až 22° v.z.d., 47° až 49° s.z.š.) Stred a sever krajiny je hornatý (Karpatský oblúk), pre juh a východ sú typické nížiny (dôležité poľnohospodárske oblasti).
Najvýznamnejšia slovenská rieka: Dunaj spája hlavné mesto SR Bratislavu s dvoma hlavnými mestami susedných štátov - Viedňou a Budapešťou.
Čas: stredoeurópsky čas (+ 1 hod. od GMT) letný čas od marca do novembra je + 2 hod. od GMT
Nadmorská výška: najvyšší bod Gerlachovský štít (2655 m.n.m.), najnižší bod rieka Bodrog (94 m.n.m.).
Podnebie: Mierne klimatické pásmo, striedajú sa štyri ročné obdobia, priemerná teplota v zime -2 °C (najchladnejší mesiac január, najchladnejšia oblasť Vysoké Tatry), v lete 21 °C (najteplejšie mesiace júl a august, najteplejšia oblasť Podunajská nížina). V niektorých pohoriach sa drží sneh priemerne 130 dní v roku.
Hranice so susednými štátmi: Maďarsko (679 km), Poľsko (597,5 km), Česká republika (265 km), Rakúsko (127,2 km), Ukrajina (98 km)
Územnosprávne členenie: 8 samosprávnych krajov (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický), 79 okresov, 140 miest, 2933 obcí (vrátane miest)
Hlavné mesto: Bratislava 628 686 (31. 12. 2010)
Počet obyvateľov: 5 427 917 (k 31. 3. 2016)
Hustota zaľudnenia: 110/km2
Štátny jazyk: slovenský
Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (80,7%), maďarská (8,5%), rómska (2%), česká (0,6%), rusínska (0,6%), ukrajinská (0,1 %), nemecká (0,1 %), poľská (0,1%) a iné (7,3%)
Náboženstvo: veriaci približne 86,6%, z toho: rímskokatolíci (62%), evanjelici (5,9%), gréckokatolíci (3,8%), reformovaní kresťania (1,8%), pravoslávni (0,9%) iné 1,6%, nezistené 10,6% bez vyznania približne 13,4%
Mena: Od 1. januára 2009 je platnou menou na území Slovenskej republiky EURO (€). (Konverzný kurz bol stanovený na 30,126 SKK; 1 € = 30,126 SKK.)
Štátne sviatky: 1. január Deň vzniku Slovenskej republiky, 5. júl Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, 29. august Výročie Slovenského národného povstania, 1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky, 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu, Štátne sviatky sú dňami pracovného pokoja.
Dni pracovného pokoja: 6. január Zjavenie Pána (Traja králi), 19. apríl Veľký piatok, 22. apríl Veľkonočný pondelok, 1. máj Sviatok práce, 8. máj Deň víťazstva nad fašizmom, 15. september Sedembolestná Panna Mária, 1. november Sviatok všetkých svätých, 24. december Štedrý večer, 25. december Prvý sviatok vianočný, 26. december Druhý sviatok vianočný,

Neprehliadnite pdf súbor s podrobnou charakteristikou slovenskej republiky. Pdf súbor si stiahnete kliknutím sem.

VEĽVYSLANECTVÁ A KONZULÁTY V SR

Veľvyslanectvo Českej republiky
/ Botschaft der Tschechischen
Republik / Embassy of the
Czech Republic
Hviezdoslavovo nám. 8
810 00 Bratislava
Tel.: +421 2/5920 3301
bratislava@embassy.mzv.cz

Veľvyslanectvo Poľskej republiky
/ Botschaft der Polnischen
Republik / Embassy of Poland
Paulínyho 7, 814 91 Bratislava
Tel.: +421 2/ 5949 0211
bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Veľvyslanectvo Rakúskej
republiky / Botschaft der
Republik Österreich / Embassy
of the Republic of Austria
Astoria Palace
Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2/ 5930 1500
pressburg-ob@bmeia.gv.at

Veľvyslanectvo Maďarska /
Ungarische Botschaft /
Embassy of Hungary
Štefaníkova 1
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2/ 5920 5200
mission.pzs@mfa.gov.hu

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska / Botschaft des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland / Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Panská 16
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2/ 5998 2000
britishembassybratislava@fco.gov.uk

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických / Botschaft der Vereingten Staaten von Amerika /
Embassy of the United
States of America
Hviezdoslavovo námestie 4
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2/ 5443 0861
www.slovak.slovakia.usembassy.gov

Veľvyslanectvo Nemeckej
spolkovej republiky / Botschaft
der Bundesrepublik Deutschland
/ Embassy of the Federal
Republic of Germany
Hviezdoslavovo nám. 10
813 03 Bratislava
Tel.: +421 2/ 5920 4440
info@pressburg.diplo.de

Veľvyslanectvo Ukrajiny /
Botschaft der Ukraine /
Embassy of Ukraine
Radvanská 35
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2/ 5920 2810
emb_sk@mfa.gov.ua

Neprehliadnite pdf súbor s podrobnými informáciami o konzulátoch. Pdf súbor si stiahnete na tomto odkaze.