Ochrana dedičstva pre nasledujúce generácie. Vedeli ste, že slovenské sokoliarstvo má vo svete cenu zlata?


1746   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ochrana dedičstva je pre každý národ zákon nad ostatnými. K aktivitám, ktoré si v našej krajine zasluhujú náležitú pozornosť patrí sokoliarstvo. Na území dnešného Slovenska ide o nepretržitú aktivitu dokonca od piateho storočia! Slovenskí sokoliari sú na túto stáročnú tradíciu právom hrdí. Dokonca naše sokoliarstvo sa nedávno stalo ôsmym zápisom v reprezentatívnom Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
 
K doterajšiemu výpočtu slovenských príspevkov v reprezentatívnom Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra, Bábkarstvo na Slovensku a v Česku, Horehronský viachlasný spev, Modrotlač a Drotárstvo) pribudlo unikátne slovenské Sokoliarstvo.

Spoločná ochrana dedičstva

Sokoliarstvo – ako medzinárodná nominácia – bolo do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO zapísané v roku 2016. Na jar r. 2020 požiadalo Slovensko a ďalšie krajiny (Holandsko, Poľsko, Írsko, Chorvátsko a Kirgizsko) o rozšírenie skupiny, ktorých sa zápis týka. Po schválení ide zatiaľ o najväčšiu nomináciu v tomto reprezentatívnom registri unikátneho dedičstva ľudstva. „Nominácia zdôrazňuje spoločné dedičstvo spájajúce spoločenstvá a štáty na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Poukazuje na to, že Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO z roku 2003 podporuje spoločnú ochranu prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva presahujúcich jazykové a štátne hranice. Podporuje sa tým dialóg a porozumenie,”  uviedol pri tejto vzácnej príležitosti vtedy Miroslav Hanák, riaditeľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru.

Ochrana dedičstva, Jožko Tomík Sokoliari Zoznam Unesco , Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk

V akcii je vari najznámejší slovenský sokoliar Jožko Tomík

Slovenské sokoliarstvo je líder

Sokoliarstvo je teda súčasťou svetového Zoznamu. Spája Saudskú Arábiu, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Spojené arabské emiráty, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko, Holandsko, Maroko, Kazachstan, Mongolsko, Pakistan, Portugalsko, Katar, Sýriu, Južnú Kóreu, Česko, Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko a Poľsko.
A len tak na okraj. Vedeli ste, že sokoliarstvo je na území Slovenska nepretržite od piateho storočia? Po roku 2019, keď bolo zapísané medzi najvýznamnejšie prvky nehmotného kultúrneho dedičstva na národnej úrovni, prišiel zápis do tohto prestížneho svetového Zoznamu.

Neprehliadnite:

Bill Gates Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe
Bill Gates: Dôsledky zmeny klímy? Ako neustála prítomnosť pandemickej pohromy?
Ako ďalej, naša Zem?

Odkaz dedičstva pre budúce generácie

Odkaz slovenského sokoliarstva je potrebné posúvať a venovať budúcim generáciám sokoliarov, ktorí budú nositeľmi tohto prvku. Slovensko nie je len svetovým lídrom vo vzdelávaní mladých sokoliarov, ale aj kolískou moderného sokoliarstva. Na Slovensku máme jedinú základnú školu na svete. Je to Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach s povinným vyučovacím predmetom sokoliarstvo.

Ochrana dedičstva, sokoliarstvo Zoznam UNESCO, Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk

Slovenskí sokoliari a slovenskí sokoli

Sokoliarstvo sa na Slovensku vyučuje hlavne na stredných školách: Lesníckej škole v Prešove, Banskej Štiavnici či Liptovskom Hrádku. Podobne je tomu aj vysokých školách – na Technickej univerzite (TU) vo Zvolene a Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Text a medzititulky: redakcia
Autori fotografií: Alojz Kassak, Katarína Suranská, Milan Sušienka a pixabay

Viac na: www.aquila.sk