Putovanie za svetlom v čase pôstnom a zastavenia pri kríži – jednom z najrozšírenejších symbolov na svete

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Putovanie, Oravská galéria, lexikon.sk

Putovanie za svetlom je názov edukačnej výstavy, ktorá je inštalovaná počas pôstneho obdobia v Oravskej galérii. Kríž a ukrižovaný na kríži v rôznych formách, je jeden z najrozšírenejších symbolov na svete. Kríž latinského typu v podobe malého oltárneho kríža, procesiového kríža, monumentálnych krížov v interiéroch i na vežiach kostolov, prícestných krížov tak charakteristických pre región Oravy. Kríž ako symbol pretrval napriek všetkým historickým udalostiam až do dnešných čias.

Kríž v spojení s figurálne stvárneným korpusom patrí k najvýraznejšej súčasti sakrálneho umenia. Je obsahovou pripomienkou ukrižovania na Golgote, predstavuje zmysel Kristovho utrpenia. Kristova smrť a putovanie po krížovej ceste je kresťanmi chápaná ako mystérium, preto sa kríž stáva nielen symbolom utrpenia, ale aj znamením vykúpenia.

Putovanie, Oravská galéria, lexikon.sk

Večná inšpirácia v umení

Ukrižovanie – Corpus Christi, je trvalou inšpiráciou pre umenie. Spája nebeské s pozemským, vertikálna línia pretína horizontálnu. Najsilnejšie momenty putovania popisuje výber zastavení krížovej cesty zo Slanice, od neznámeho slovenského maliara, podľa predlohy Josefa Führicha (Čechy, Rakúsko, 1800 –1876), plastika Krista pri stĺpe, Kristus pod krížom, v hrobe i Kristus zmŕtvychvstalý (Slanica).

Neprehliadnite:

Slanický ostrov umenia, Oravská galéria, lexikon.skSlanický ostrov umenia inšpiruje ako spoznať Oravu a užiť si leto na Slovensku

Silný motív regiónu Orava

Výstava v priestoroch edukačného kabinetu prináša prostredníctvom diel zo zbierok Oravskej galérie putovanie po ceste za symbolom svetla Veľkej noci. Práve sakrálne umenie je v kontexte umenia regiónu Oravy bohato zastúpené vo fonde galérie, nielen v oblasti maľby, ale predovšetkým sochy. Rozmanitosť zobrazenia Corpus Christi tvorí hlavnú líniu výstavy. Čo však predchádzalo prepojeniu neba so zemou? Aké pôstne témy umelci zobrazovali v rámci ikonografie pôstneho obdobia v regióne Oravy? Čo všetko sa muselo v príbehu Veľkej noci udiať, aby zvíťazilo svetlo nad tmou? Ako je to v súčasnosti? Prináša umenie nové zobrazenia „notoricky“ známych pôstnych tém?

Putovanie za svetlo, Oravská galéria, lexikon.sk

Ako sa k nám dostanete?

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
GPS: N49°12’25.64″ E19°17’48.25″

Text a foto: Oravská galéria
Úvodné foto: pixabay

Viac informácií na Facebooku a na:
www.oravskagaleria.sk
www.lodslanica.sk/