Cestovný lexikón SR – aktuálne čítanie

Slovenská, nemecká a anglická jazyková verzia najznámejšej ročenky o slovenskom cestovnom ruchu

Aktualizované informácie o krajine:

 • Samosprávne kraje, mestá, obce
 • Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu
 • Produkty cestovného ruchu
 • Pamiatky v Zozname UNESCO
 • Márodné kultúrne inštitúcie – SNM, SND, SNG, SF
 • Prírodné jedinečnosti a unikáty národných parkov
 • Osobnosti slovenskej vedy a kultúry
 • Medicínska turistika a kúpeľníctvo
 • Slovenský gastronomický zážitok
 • Lyžiarske a Golfové centrá a ďalšie námety ako spoznať a zažiť Slovensko
 • Comments are closed.