Spišská Nová Ves a jej predvianočné aktivity v kultúre


4639   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves, jubilujúca metropola Spiša, si na adventné obdobie pripravila v mestských kultúrnych inštitúciách skutočne zaujímavé aktivity.

Múzeum Spiša pripravilo na 12. decembra Dvorné dialógy o obci Hozelec a jej pokladoch. Práve v tej obci sa odborníkom podarilo na základe porovnania písomných prameňov a dostupných mapových podkladov stotožniť nový archeologický nález s miestom, ktoré sa v roku 1280 spomína ako Mons Castri.
Spišská Nová Ves
Okrem toho nálezom pokladu z doby bronzovej v Hozelci získalo Múzeum Spiša jedinečné zbierky, ktoré budú prezentované v pripravovanej stálej expozícii História Spiša. Dvorné dialógy, ktoré múzeum zorganizovalo, sú jedinečné tým, že časť pokladu bude vystavená a návštevníci si ju budú môcť pozrieť v predpremiére. Rovnako bude pri tej príležitosti uvedená do života monografia obce Hozelec, v ktorej sú aj ďalšie “poklady” či už z oblasti histórie, botaniky, zoológie, geológie a iné.

Popritom Múzeum Spiša pripravilo na 14. decembra večerná prehliadka múzea orientovanú na retro Vianoce, vianočné zvyky a popri tom aj výrobu vianočných oblátok a pre záujemcov i tvorivé dielne spojené s prednáškou o zvykoch zimného obdobia, ktorá je určená pre materské a základné školy.

Galéria umelcov Spiša zase pripravila 12. decembra Vernisáž 3v1 – predstavuje tri paralelné výstavy. Jednu časť tvorí premiérová výstava o vývoji digitálneho písma v posledných 30 rokoch s názvom A – Z / Dizajn digitálneho písma na Slovensku.

Spišská Nová Ves
Druhá výstava s názvom UTOPUS ČSR + čas pre nové utópie (?) je medzinárodným premiérovým projektom reagujúcim na 100. výročie vzniku Československa. Reflexia predstáv utopického mesta socialistickej minulosti v konfrontácii s novými utópiami o ideálnom meste v dielach 9 umelcov zo 4 krajín prostredníctvom maľby, sochy, inštalácie a videa.
Tretia výstava – Emil Makovický v kresbe – galéria prezentuje významný segment autorovej tvorby – kresby a knižné ilustrácie zo zbierky galérie, z ktorých časť bola odborne reštaurovaná.

Spišské Divadlo Kontra si zase na adventný čas pripravilo aktuálne divadelné predstavenia: Nick Reed: Life kouč (Chceš objaviť svoj potenciál, naprogramovať sa na úspech a pritom sa dozvedieť, ako prinútiť partnera, aby umyl riad? Príď na stretnutie s life koučom! ) a predstavenie S. Mallatratt – S. Hill: Žena v čiernom (Brilantný viktoriánsky thriller s atmosférou, ktorá zhustne tak, až sa bude dať krájať. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého sídla na Úhorných močariskách… Tajomný a znepokojivý dej vás doslova priklincuje k sedadlám!)


Spišská Nová Ves