www.lexikon.sk

internetový partner a sprievodca po Slovensku

Spoločnosť Astor Slovakia Welcome Service prináša od roku 1998 informácie o cestovnom ruchu prostredníctvom ročenky Cestovný lexikón Slovenskej republiky a portálu www.lexikon.sk . Našim zámerom, je prispieť k prezentácii krajiny a predstaviť ju ako cieľovú destináciu s výnimočnou prírodou, historickými pamiatkami, tradičnými regionálnymi ľudovými tradíciami a folklórom, bohatú na liečivé pramene a minerálne vody, regionálne kulinárske špeciality, adrenalínové športové zážitky.

Slovensko a cestovný ruch

Predstavujeme množstvo námetov a podnetov pre rozvoj tejto ekonomickej aktivity, ale aj praktické rady pre verejnosť. Informácie sú utriedené v platnom územnosprávnom členení s originálnou charakteristikou výnimočností každého vyššieho územného celku.

Turistika na Slovensku

Turistika na Slovensku je jednou z najobľúbenejších aktivít prežívania voľného času. Slováci patria k turisticky najvyspelejším národom Európy. Dôkazom sú napríklad pravidelné aktivity pre tisíce organizovaných turistov - členov Klubu slovenských turistov (KST), ktorí sa pravidelne zúčastňujú najrôznejších turistických podujatí.

Šport a agroturistika

Šport tvorí základ voľnočasových aktivít v cestovnom ruchu a podporuje zdravý životný štýl. K obľúbeným druhom aktivít rodín patrí agroturistika a všetky jej podoby, ktoré sú na slovenskom vidieku vyhľadávané.

Kúpeľníctvo a wellness

Kúpeľníctvo a wellness na Slovensku patrí k európskej špičke. Naša krajina patrí medzi top 5 najvyspelejších krajín v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti.

Kultúra, kultúrne dedičstvo a história

Prírodné danosti krajiny, no i kultúrne dedičstvo a história krajiny tvoria komplexnosť ponuky cestovného ruchu. Každý návštevník sa o bohatej histórii môže presvedčiť. Ktorékoľvek múzeum na Slovensku je odpoveďou o histórii, ľudových tradíciách i remeslách, ktoré Slovensko po stáročia charakterizujú.

Slovensko a gastronómia

V každej krajine tvorí gastronomická ponuka jeden z najcharakteristickejších "ponukových lístkov", na ktoré sa - práve vďaka originálnej kulinárskej ponuke - nikdy nezabúda. Dnešné Slovensko je malá veľmoc najmä v produkcii a ponuke vín.

Podujatia na Slovensku

Medzi najobľúbenejšie podujatia na Slovensku nepochybne patria letné folklórne a hudobné festivaly rôznych žánrov, ktoré navštevujú desaťtisíce návštevníkov a nadšencov tradičnej kultúry. Zachováva sa tak niť dedičstva predošlých generácií.

Architektúra a dizajn

Architektúra a dizajn patria do centra záujmu pri návštevách rôznych zaujímavých miest, ktoré Slovensko ponúka, dýchajú históriou a nesú výrazný architektonický prvok. Výnimkou nie sú moderné architektonické diela, ktoré charakterizujú súčasné trendy a dizajn svetových umelcov (napr. Zaha Hadid), ktorých diela môžeme obdivovať.

Technológie a aplikácie

Technológie a aplikácie v cestovnom ruchu podporujú jeho rozvoj a ovplyvňujú ukazovatele jeho ekonomického rastu. Aplikácie sa najviac sa využívajú pri turistike a cykloturistike, v komunálnej sfére a motorizme.

Konferencie a kongresy

Kongresový turizmus (MICE) tvorí významný zdroj príjmov a výrazne prispieva k image usporiadateľského mesta i celej krajiny, patrí k dôležitým atribútom vnímania destinácie.

Náš servis informácií prispieva k napĺňaniu vízie ako urobiť zo Slovenska priateľskú, pohodovú a obľúbenú destináciu s prívlastkom – nezabudnuteľná.

Spolupráca s portálom Lexikon.sk

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať:

Klienti

Tagy

vysvetlenie farebných tagov na webe

Samosprávne kraje, sídla

Historické a kultúrne objekty, pamiatky

Medicínska turistika, kúpele, wellness

Ubytovacie kapacity, hotely, penzióny,
zariadenia označené logom

Gastronómia

Ochrana prírody a krajiny, národné parky,
vidiecka turistika a agroturizmus, šport a outdoorové aktivity

Školstvo

Ekonomika, obchod, doprava, IT,
veda a výskum, investície