Nitriansky kraj

Poloha: južné Slovensko
Rozloha: 6 343 km2
Počet obyvateľov: 686 662
Okresy: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce
Počet miest: 15, obcí 354
Sídlo samosprávneho kraja: Nitra, www.regionnitra.sk, www.unsk.sk

Územie Nitrianskeho samosprávneho kraja patrí k najstarším obývaným regiónom u nás. Počiatky ľudského osídlenia na jeho území siahajú až do staršej doby kamennej. S krajom a jeho centrom Nitrou - matkou slovenských miest, sú späté samotné počiatky slovenskej štátnosti. Už v prvej tretine 9. storočia vzniklo na území kraja samostatné a suverénne Nitrianske kniežatstvo, na čele ktorého stál Pribina.

Dávna minulosť kraja je spätá aj s príchodom byzantských vierozvestov sv. Konštantína (Cyrila) a Metoda v roku 863, spolupatrónov Európy, ktorí položili základy dnešného slovenského písomníctva, kultúry a vzdelanosti. Vďaka ich misijnému pôsobeniu sa Nitra stala najvýznamnejším kresťanským centrom strednej a východnej Európy. Kraj si udržal významné postavenie aj po začlenení do Uhorského kráľovstva (okolo r. 1000). Svedkami minulosti sú najmä Nitriansky hrad s hradnou katedrálou, Levický hrad, Topoľčiansky hrad, kaštiele v Topoľčiankach, Mojmírovciach, Palárikove, Horných Lefantovciach a v Šali, mohutná pevnosť v Komárne, pozostatky rímskeho vojenského tábora Kelemantia v Iži, rímske lapidárium v Komárne, románske kostoly v Dražovciach, Kostoľanoch pod Tribečom, Bíni, Diakovciach, či skalné obydlia v Brhlovciach pri Leviciach. Vzácne archeologické nálezy a exponáty uchovávajú mnohé múzeá v kraji.

Nitriansky samosprávny kraj láka návštevníkov aj termálnymi vodami (Podhájska, Patince, Diakovce, Poľný Kesov, Santovka, Štúrovo, Nové Zámky), kvalitnými vínami a chutnými gurmánskymi špecialitami. V súčasnosti predstavuje Nitriansky samosprávny kraj moderný európsky región, v ktorom sa slávna minulosť prelína s najnovšími európskymi i svetovými trendmi.

AKTUALITY Z NITRIANSKEHO KRAJA

Zobraz viac