V Nitrianskom Pravne nájdete unikátny súbor sakrálnych stavieb k výročiu tragickej udalosti v obci

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kalvária v Nitrianskom Pravne

V Nitrianskom Pravne si pred pred druhou svetovou vojnou vybudovali podľa projektov kalváriu samotní obyvatelia. Bolo to takmer svojpomocne a dodnes stojí na pahorku Galgensberg nad časťou obce Solka. Dnes súbor predstavuje unikátnych 27 sakrálnych stavieb, ktoré boli zapísané v roku 2014 do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Cieľ nášho výletu má svoju históriu

Kalvária Solka sa nachádza medzi Nitrianskym Pravnom (pôvodne Nemecké Pravno, Deutsch-Proben) a miestnou časťou Solka, ktorá bola v minulosti samostatnou obcou. Podnetom na výstavbu kalvárie bola pietna spomienka a vyjadrenie úcty k 100. výročiu tragického požiaru z roku 1827, pri ktorom zhorela veľká časť Nitrianskeho Pravna. Iniciátorom a zakladateľom kalvárie bol miestny rodák a kňaz Anton Richter (1861-1942). Stavebné práce prebiehali v rokoch 1934 – 1937.

Kalvária v Nitrianskom Pravne

Vytvorenie významnej krajinnej dominanty

Umiestnenie objektov v teréne od úpätia až k vrcholu pahorku sa volilo zámerne s úmyslom vytvoriť z Kalvárie výraznú krajinnú dominantu, ktorá bude viditeľná zo širokého okolia. Kalvária pozostáva z 27 murovaných objektov. Z toho sú dva kostoly, na začiatku a na vrchole pahorku, 14 klasických zastavení krížovej cesty a 11 ďalších kaplniek. Horná časť Kalvárie poskytuje úžasný výhľad na Hornonitriansku kotlinu.

Neprehliadnite:

Levice, rodáci, botanik Koloman Kittenberger
Poznáme svojich rodákov?
V centre Levíc stretnete lokálpatriota, veľkého cestovateľa a bádateľa

Ako zámer vznikal?

Prípravy na stavbu kalvárie trvali niekoľko rokov. Richter dal vypracovať návrh na vybudovanie kalvárie mníchovskej firme Franza Mayera, ktorá aj zabezpečila namaľovanie obrazov s výjavmi krížovej cesty. Vzory rámov pre obrazy si Richter vyžiadal od umeleckého stolára Simona Ravedera z Rakúska. U banskobystrického sochára Karola Horna si zasa objednal reliéfy z kararského mramoru, ktoré sú inštalované v kaplnkách. Na výzdobe sa podieľali okrem majstrov zo Slovenska aj umelecké dielne z Nemecka, Horného Rakúska a Čiech. Vitráže okien, oltár z pravého kararského mramoru, reliéfy, sochy… Všetko to svedčí o výnimočnosti a umeleckej kvalite tohto sakrálneho diela.

Kalvária v Nitrianskom Pravne

Výjavy z pašií

Nitrianske Pravno, v čase výstavby kalvárie bolo malé mestečko, v ktorom žili takmer výlučne karpatskí Nemci. S nadšením sa pustili do samotnej výstavby kalvárie ako dobrovolníci, pracovali na nej aj miestní remeselníci. Mnohí obyvatelia darovali na tento účel svoje pozemky, ďalší zámožnejší nechali postaviť kaplnky na vlastné náklady, iné postavili zo zbierok veriacich. To je aj dôvod, prečo je tých objektov až 27: na základe nevšedného záujmu totiž postavili navyše doplnkové kaplnky. Tak na Kalvárii Solka sa nachádzajú okrem tradičných zastavení krížovej cesty aj ďalšie výjavy z pašií. V dolnom kostole je to napríklad výjav Poslednej večere. V ďalších kaplnkách je to zasa Ježiš na Olivovej hore, sú tu kaplnky Judášovej zrady, Petrovho zapretia Ježiša, Nástrojov umučenia, ale aj Božieho hrobu, Zmŕtvychvstania či Nanebovstúpenia. Také sa nenachádzajú nikde inde na Slovensku.

Kalvária v Nitrianskom Pravne

Po druhej svetovej vojne

Po druhej svetovej vojne sa veľká časť nemeckého obyvateľstva musela vysťahovať a Kalvária začala chátrať. K prvej väčšej rekonštrukcii objektov došlo v 90. rokoch minulého storočia. No po 20 rokoch však bolo potrebné Kalváriu opäť opraviť. Nezanedbateľnou jednou tretinou financií prispeli rodáci zo zahraničia, ktorých otcovia túto Kalváriu v Nitrianskom Pravne kedysi stavali a na zvyšok financií sa zozbierali tunajší veriaci.(RE)

Foto: archív redakcie