Vplyv novinárov na volebné kampane a kariéru politikov. Ďalšie zaujímavé stretnutie na pôde Ambasády mieru


570   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vplyv novinárov

Vplyv novinárov. Často skloňovaná téma vo verejnosti, no najmä u samotných žurnalistov. Blížiace sa voľby na Slovensku, v USA či ďalších krajinách, sú stálou a veľmi vďačnou živnou pôdou na všakovaké úvahy a analýzy. Správy a debaty v médiách sú nástrojom ovplyvňovania spoločenského diania.

Pod drobnohľadom médií

V každej demokracii je nevyhnutné, aby médiá plnili úlohu strážneho psa (watch dog). Novinári musia informovať a vzdelávať verejnosť o politických otázkach, ako aj monitorovať správanie vládnych predstaviteľov. Výskum potvrdil a ukazuje: liberálne médiá v úlohe strážneho psa sa radšej “zahryznú” do konzervatívnych politikov.
Slávny vydavateľ Joseph Pulitzer o tomto dobrom “strážnom psovi demokracie” povedal: „Nemyslí na svoj plat ani na zisky svojich majiteľov. Je tu na to, aby dohliadal na bezpečnosť a blaho ľudí, ktorí mu dôverujú.”

Zásadné princípy novinárskej etiky

Spravodajstvo by malo byť objektívne a nezaujaté. Výskumy však ukazujú, že to tak nie je, tendencia je opačná. Média sú tvorcami verejnej mienky, a ovplyvňujú do značnej miery volebné kampane. Televízne tímy používajú určité kamerové techniky, aby ovplyvnili názory a rozhodnutia voličov. Zistite, ako sa veci majú!

Neprehliadnite:

Skanzeny na Slovensku, Vlkolínec
Navštívili ste už najznámejšie skanzeny na Slovensku?
Ide o vzácny dôkaz identity nášho národa a kultúry

Zaujímavá a aktuálna téma 

Pri príležitosti blížiacich sa volieb je užitočné sa bližšie pozrieť na komplikovaný vzťah medzi novinármi a politikmi. Naše chápanie svetového diania a politického a spoločenského vývoja do veľkej miery závisí od objektivity správ a obrazov vytvorených médiami.

Vplyv novinárov

O tomto vzťahu bude (v slovenčine) prednášať Mgr. Barbara Grabnerrakúska novinárka, pôsobiaca na Slovensku. Vyštudovala žurnalistiku na Viedenskej univerzite a písala najmä o východnej Európe pred a po páde komunizmu, neskôr pre viaceré významné médiá na tému environmentalistiky a ochrany prírody.

Prednáška na zaujímavú a aktuálnu tému sa uskutoční na pôde Ambasády mieru Svetovej mierovej federácie (UPF), Nám. M. Benku 8 v Bratislave v pondelok 19. júna o 18. hodine.

Organizátor:  UPF Slovensko
Text: UPF Slovensko
Medzititulky: redakcia
Foto: pixabay
Viac na:
www.upf.sk