Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem! Taký bol a navždy v našich srdciach zostane náš Milanko…


825   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ja sa prebijem, M.R. Štefánik

Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem! Životné krédo Milana Rastislava Štefánika si pripomíname v deň jeho úmrtia. No zanechal niečo nevídané a veľmi silné! Spomienky nevybledli ani po 104 rokoch od jeho predčasného odchodu z tohto sveta.

Od rodných Košarísk cez Brezovú pod Bradlom, Ivanku pri Dunaji, Bratislavu, Brezno, Košice, … si pripomíname započaté, no nedokončené dielo generála Milana Rastislava Štefánika. Slováka, ktorý sa zapísal do histórie národa najvýraznejšie. Svojimi činmi zatienil iných vtedajších politikov, dosiahol cieľ a dotkol sa hviezd. Až sa napokon stal jednou z nich!

Náš Milanko…

Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách ako šiesty syn z 12 detí tamojšieho evanjelického farára Pavla Štefánika. Rodičovská starostlivosť a prostredie, v ktorom Milanko vyrastal, mu vštepili neobyčajne pevné citové základy národného povedomia. Stredoškolské štúdiá absolvoval na evanjelických lýceách v Bratislave, Šoproni a Sarvaši. Roky 1898 – 1904 s polročným prechodným pobytom vo švajčiarskom Zürichu prežil Štefánik v matičke Prahe. Tu dva roky študoval na technike stavebné inžinierstvo a od roku 1900 matematiku a astronómiu na Karlovej univerzite. Pôsobil v akademickom spolku slovenskej mládeže Detvan. Po slávnostnej promócii 12. októbra 1904 v aule Karolína zamieril do vysnívaného Francúzska.

Košariská

Štefánikov kraj, pohľad z Mohyly na rodnú obec Košariská

Život diplomata

Od roku 1905 pôsobil s vedecko-diplomatickým poslaním v Ekvádore a od roku 1914 v Marakéši v Maroku. Zásluhou svojej zberateľskej vášne a cieľavedomým úsilím o získanie najhodnotnejších predmetov vytvoril zbierku tzv. exotickej etnografie. Nazrieť do najosobnejšieho života M.R.Š. nám umožňujú dochované fotografie z interiéru jeho parížskeho bytu na Rue Leclerk 6. Večnými svedkami jeho života sú predmety, dnes už relikvie jeho osobnej potreby. Dokumentujú život na istej spoločenskej úrovni. A pre zaujímavosť napríklad aj nevšednú zbierku iluzionistických rekvizít, ktorá je dokladom trochu excentrickej záľuby veľkého milovníka života a všetkých jeho darov a čarov.

Neprehliadnite:

Kalvária v Nitrianskom Pravne
V Nitrianskom Pravne nájdete unikátny súbor sakrálnych stavieb k výročiu tragickej udalosti v obci

Vedecký rozlet zmarila vojna

Ďalšiu kariéru vedca a diplomata prerušilo vypuknutie prvej svetovej vojny. V auguste 1914 bol menovaný za rytiera Radu čestnej légie. Napriek podlomenému zdravotnému stavu sa prihlásil do Francúzskej armády a po absolvovaní leteckého výcviku bojoval v hodnosti podporučíka v rámci stíhacej leteckej skupiny MF-54 na západnom fronte.

 

Mohyla M. R. Štefánika

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle

Dňa 4. mája si pripomíname výročie tragickej smrti najvýznamnejšej osobnosti slovenských dejín, ktorá sa celoživotne riadila heslom: Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem! Pamätajme naveky, Slováci!

Foto: Obec Košariská, SITA, archív redakcie