Peter Smik: Keramika ako prepojenie človeka a prírody v tvorbe, ktorá je nepoznaná, no nie neznáma


1930   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Peter Smik

Keramika je ústredný námet výstavy známeho umelca Petra Smika. Je realizovaná v spolupráci s Galériou umelcov Spiša a predstavuje výber z komornej tvorby autora za obdobie poslednej dekády. Výstava v priestoroch Krajskej galérie v Prešove má za cieľ priblížiť (nielen) prešovskej verejnosti doposiaľ nepoznanú, no nie neznámu tvorbu tohto keramikára. Jeho meno a umelecké pôsobenie je s východoslovenským regiónom spojené už viac ako dve desaťročia. V Smikových dielach je prítomné prepojenie človeka a prírody – nezničiteľný vzťah plný hľadaní a rôznorodých pocitov expandujúcich na povrch práve v keramickej hmote.

Smikova tvorba vychádza z umeleckého spracovania rôznorodého materiálu ako kamenina, porcelán a sklo. Rozmanitými technologickými postupmi premieňa na keramické a sklenené plastiky: tie napriek svojej zložitosti nepopierajú tradičnú úlohu keramiky. Kurátorka výstavy Lucia Benická uvádza: „Tvorba Petra Smika je rozsiahla. Gro jeho tvorby tvoria komorné a monumentálne objekty s použitím jemnej i hrubej kameniny a porcelánu, vypaľovaných v peci. Okrem keramiky sa venuje tvorbe sklenených objektov, pri ktorých využíva “fusing” (tavenie skla) a výrobe vitráží.“ Autor o svojej tvorbe hovorí: „Keramika je o večnom skúšaní a sklo je alchýmia… Vzťahy, život, príroda. To sú momenty, ktoré nesú v sebe silu, akú sa snažím zaznamenať. Nepracujem dlhodobo na nejakej téme, nerozvíjam jeden motív, život prináša nové pocity a niečo z nich chcem trvalo zachytiť.“       

Peter Smik, keramika

Aktívny umelec s originálnym umeleckým rukopisom

Peter Smik, ktorého diela sú zastúpené v zbierke Galérie umelcov Spiša (GUS), sa popri umeleckej tvorbe aktívne podieľa na výtvarnom živote východného Slovenska nielen ako vystavujúci umelec, ale aj ako edukátor a organizátor výstav a rezidenčných umeleckých pobytov. Je zakladateľom občianskeho združenia Annogallery, ktoré popri vlastnom výstavnom priestore prevádzkuje unikátny ateliér keramiky v Hôrke a Bežovciach.

Neprehliadnite:


Emília Tuschl Závacká poskladala Črepiny spomienok na aktuálnej výstave v Krajskej galérii v Prešove

O autorovi

Peter Smik (nar. 7. septembra 1968 v Poprade) žije a tvorí v Hôrke. Venuje sa voľnej a úžitkovej tvorbe. Keramika je ústredná téma jeho workshopov a podieľa sa na výtvarných projektoch. Štúdium absolvoval na Strednej priemyselnej škole v Poprade a Strednej umelecko-remeselnej škole v Prahe. Ďalšie štúdium keramiky a práce so sklom absolvoval na rôznych stážach v Česku a v Nemecku (v r. 2004 / Spracovanie plochého skla tiffany technikou a Tavenie skla v Čechách, r. 2008 / Papierový porcelán v Grenzhausen v Nemecku, r. 2009 / Tlač na keramiku na Akadémii Karlsruhe v Nemecku, r. 2009 / Škola keramiky v Čechách). Autor vystavuje doma i v zahraničí. Jeho práce sú zastúpené vo verejných a súkromných zbierkach na Slovensku, v Maďarsku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Poľsku a v Českej republike.

Peter SmikKurátorka: Mgr. Lucia Benická – GUS

Viac na: www.krajskagaleria.sk