Známe i neznáme míľniky histórie: Štefan I. Koháry – hrdina bitky pri Leviciach


7417   -   5
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
erb rodu Koháry, bitka pri Leviciach, Známe i neznáme míľniky histórie: Štefan I. Koháry – hrdina bitky pri Leviciach

Bitka pri Leviciach. Aký bol jej hrdina Štefan I. Koháry? V roku 1623 sa podarilo preddunajskému kapitánovi Mikulášovi Eszterházymu, spolu s podkapitánom Nových Zámkov Petrom Kohárym, odraziť útok tureckých vojsk v Nových Zámkoch. Peter Koháry, narodený v Leviciach (otec Štefana I. Koháryho) sa v roku 1623 stal kapitánom Nových Zámkov. Peter Koháry získal od cisára Mateja šľachtický titul baróna a od cisára Ferdinanda II. panstvá Čabraď a Sitno. Tak je napísané v historických kronikách. Poďme hlbšie spoznať tieto zaujímavé míľniky histórie.

Roku 1627 sa z poverenia kráľa stal zástupcom generála kapitanátu pevností, ktoré ležali pred banskými mestami. V tom istom roku sa stal aj kráľovým radcom. Posledné roky života strávil Peter Koháry viac vo Viedni ako doma na Čabradskom hrade. Celý svoj život obetoval protitureckým bojom. Domovom Petrovho syna Štefana I. sa stal Čabradský hrad.

Listina kráľa Ferdinanda II. potvrdzujúca Petrovi Kohárymu majetok hradu Čabraď a Sitno.

Listina kráľa Ferdinanda II. potvrdzujúca Petrovi Kohárymu majetok hradu Čabraď a Sitno.

Formovalo ho prostredie

Vyrastal vo vojenskom prostredí a ako dieťa určite počúval príbehy o svojom otcovi. Na Čabradskom hrade ho v roku 1644 zastihlo povstanie Juraja I. Rákocziho. Tak ako jeho otec, ktorý zažil dve stavovské povstania, aj on – ako ortodoxný katolík – zostal verný kráľovi. Prvé bojové skúsenosti získaval v tomto povstaní. Práve v období najväčších tureckých vojenských akcií a výprav (1663 – 1664), počas stopäťdesiatročného susedstva s Osmanskou ríšou na scénu prichádza hrdina Štefan I. Koháry/ Koháry István I. (1616 – 19.7.1664). Spoločenské postavenie a význam rodu charakterizoval aj rodový erb (úvodné foto).

Štefan I.Koháry, bitka pri Leviciach, hrdina

Štefan I. Koháry

Po víťazstve v Ostrihome

V auguste 1663 sa turecký veľkovezír Köprülüzade Fazil Ahmed Paša, hlavný veliteľ osmanských vojsk, vydal so svojou päťdesiattisícovou armádou k Novým Zámkom. Postupne dobyl dôležité strategické pevnosti ako Levice, Hlohovec, Novohrad, Sečany, Drégeľ (Szécsény, Drégely) a celému Hornému Uhorsku sa vyhrážal obsadením. Osmanskí Turci tak dosiahli najväčšie rozšírenie svojej moci v strednej Európe.

Bitka pri Leviciach, Veľkovezír Köprülüzade Fazıl Ahmed Paša

Veľkovezír Köprülüzade Fazil Ahmed Paša

Táto reťazová reakcia víťazného tureckého postupu naznačila pretrvávajúce problémy v Uhorsku medzi kráľom a šľachtou. Cisárske vojsko sa sústreďovalo hlavne na obranu Viedne a pritom neurobilo na záchranu Nových Zámkov žiadne účinné opatrenia. Správy o pustošení Uhorska sa dostali najmä do nemecky hovoriacich krajín, čo využil kráľovský dvor pre získanie pomoci. Cisársku a uhorskú armádu doplnili brandenburské, saské, bavorské, rýnske aj francúzske oddiely, takže už koncom roku 1663 panovník mal k dispozícii armádu v počte takmer päťdesiattritisíc mužov. Tento počet v prvých mesiacoch roku 1664 ešte vzrástol.

Štefan I. Koháry, Bitka pri Leviciach 19.7.1664

Bitka pri Leviciach 19.7.1664

Cisárske vojsko, ktoré viedol generál Louis Jean-Louis Raduit de Souches začalo rozsiahly útok proti Turkom v lete roku 1664. Mesto Levice aj hrad získal de Souches opäť do cisárskych rúk 12. júna 1664. Po zabezpečení hradnej posádky sa vrátil so svojím vojskom do Nitry. Turci sa však nechceli vzdať pevnosti a vyslali na opätovné dobytie Levíc 15 až 20-tisícové vojsko. Ešte pred tým boli podniknuté menšie protiturecké akcie.

Neprehliadnite:
Náš seriál: známe i neznáme míľniky histórie.
Mesto Levice si pripomína 865. výročie od prvej písomnej zmienky.

Vojsko skladajúce sa z insurgentov (ozbrojení povstalci) pod vedením Štefana I. Koháryho a Mikuláša Bercsényho, prehradilo cestu k Novým Zámkom s cieľom izolovať jej tureckú posádku od Nitrianskej a pripraviť tak cestu generálovi Souchesovi a cisárskym vojskám k oslobodeniu týchto pevností.

Protiturecké víťazné boje

Ako prvá bola oslobodená od Turkov Nitra. Štefan I. Koháry bol listom z 10. 4. 1664 poverený kráľom Leopoldom I. velením armádneho zboru insurgentov, aby v spoločnom postupe s generálom Souchesom dobyli všetky Turkami obsadené pevnosti naspäť. Štefan I. Koháry najprv odmietol ujať sa velenia z dôvodu nie šťastného zasahovania viedenského dvorského vojenského poradcu, ktorému nedôveroval. Poslúchol a velenia sa ujal až na opakovaný kráľov príkaz listom z 9. 7. 1664.

grafický list bitky pri Leviciach Západoeurópske grafické vydavateľstvá vydali niekoľko letákov a grafických listov zobrazujúcich bitku pri Leviciach. Na jednom letáku je zobrazený hrad a jeho obliehanie s dvomi portrétnymi medailónmi. V jednom je zobrazený generál de Souches a v druhom Štefan Koháry.

Západoeurópske grafické vydavateľstvá vydali niekoľko letákov a grafických listov zobrazujúcich bitku pri Leviciach. Na jednom letáku je zobrazený hrad a jeho obliehanie s dvomi portrétnymi medailónmi. V jednom je zobrazený generál de Souches a v druhom Štefan Koháry.

Bitka pri Leviciach je zaujímavá a dôležitá kapitola v histórii mesta Levice. Pri príležitosti 865.výročia prvej písomnej zmienky o Leviciach pokračujeme v jej listovaní aj nabudúce…

Autor: Csaba Tolnai
Medzititulky: redakcia
Zdroje: Miroslav Eliáš – Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov
Haiczl Kálmán – Léva története a XVII. század végéig
Ďurianová Mária – Hrdinské a významné činy Koháryovcov

www.levice.sk