Zvláštnych Sedem situácií na výstave. Pozvánka na stretnutie s umením Anny Daučíkovej v SNG.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Sedem situácií na výstave Anny Daučíkovej v SNG

Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950) v Esterházyho paláci v Bratislave predstavuje prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Na výstave s nezvyčajným názvom 7 situácií nejde o retrospektívu a predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré bude autorka ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania výstavy.

Sedem situácií na výstave Anny Daučíkovej v SNG

Foto: Martin Deko

Sedem situácií na výstave Anny Daučíkovej v SNG

Foto: Martin Deko

Nevšedná výstava aktuálne prebieha v Slovenskej národnej galérii do 29. marca 2020.

7 situácií – nie je len expozíciou diel, ale aj „pracovnou výstavou”. Umožňuje verejnosti vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami tejto autorky v danom výbere: sedem situácií, teda sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach, päť „dielní”, „videokino” a „videolaboratórium”.

Sedem situácií, Anna Daučíkova v SNG

Foto: Martin Deko

Umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia a vnímať rámce práce (sedem miestností meniacich sa na sedem scén). Teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela (work in progress). Vysvetľuje kurátorka výstavy Monika Mitášová a dodáva: „Sedem situácií má počas trvania výstavy potenciál iniciovať premenu či vznik nových diel od Anny Daučíkovej aj jej hostí.“ Prípadné nové diela sa stanú ich pretrvávajúcou alebo efemérnou súčasťou. Dielo aj výstava sú teda dialogické work(s) in progress…

Sedem situácií, Anna Daučíkova v SNG

Foto: Juraj Starovecky

Súčasťou výstavy sú aj diela ďalších autorov. Václav Cigler (CZ), Helena Jiskrová (NL), Jiří Thýn (CZ) a hosťami výstavy sú Jana Cviková (SK), Eva Filová (SK), Christina della Giustina (NL), Alica Kliková (CZ), Noro Lacko (SK).

Sedem situácií na výstave Anny Daučíkovej v SNG

Foto: Martin Deko

www.sng.sk