FIJET SLOVAKIA a ďalší ročník fotosúťaže Travel and Emotions. Piešťanská prehliadka najlepších…


213   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
FIJET SLOVAKIA Travel and Emotions

FIJET SLOVAKIA opäť po roku organizuje výstavu fotografií s cestovateľskou tematikou pod názvom – Travel and Emotions. Ide o tradičnú výzvu pre fotografov-novinárov, zaoberajúcich sa cestovným ruchom. Vyhlasovateľom zaujímavej fotografickej súťaže je profesijná organizácia FIJET SLOVAKIA, ktorá je členom veľkej rodiny žurnalistov – medzinárodnej organizácie F.I.J.E.T.  Ide o najstaršiu novinársku organizáciu vo svete takto obsahovo zameranú a špecializujúcu sa na cestovný ruch.

Keď cestovať, znamená žiť!

V nasledujúcich dňoch sa môžete na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch v rezorte Balnea Esplanade inšpirovať námetmi víťazných fotografií pred nadchádzajúcou dovolenkovou sezónou v poradí už na 6. ročníku súťaže. Tentoraz bola mottom myšlienka známeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena  – Cestovať, znamená žiť! 

FIJET SLOVAKIA

O súťaži

Zámerom vyhlasovateľa je prezentácia monochromatických a farebných fotografií z cestovania vo svojej krajine alebo v zahraničí. Fotografie zachytávajú spektrum motívov, rôznych príbehov, emócií a jedinečných kompozícií. Súťaže sa v prvom rade zúčastňujú novinári, ktorí zohrávajú aktívnu úlohu v medializácii a publicite cestovného ruchu, členovia národných asociácií F.I.J.E.T. a študenti vysokých škôl v 2 kategóriách: A/ aktívni novinári a B/ študenti.

Neprehliadnite: 

južné Portugalsko

Záhorák na cestách: tentoraz bolo cieľom južné Portugalsko.
Duoro Valley spoznávame na 1000 spôsobov.

Viete, že…

… FIJET SLOVAKIA je občianske združenie (OZ), ktoré je členom svetovej federácie novinárov a autorov píšucich o cestovnom ruchu F.I.J.E.T. ? Organizácia vznikla v r. 1954 a je pridruženým členom Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO. Organizácia pôsobí v masmediálnej komunikácii. Jej členovia kvalifikovane komentujú a investigatívne objavujú dôležité skutočnosti v cestovnom ruchu. Cieľom OZ FIJET SLOVAKIA je maximálne podporovať komunikáciu s verejnosťou a spoluprácu s printovými, elektronickými a a audiovizuálnymi médiami v Slovenskej republike a posúvať toto posolstvo aj k zahraničným partnerom. FIJET SLOVAKIA organizuje odborné podujatia, novinárske presstripy, študijné cesty, akadémie pre mladých novinárov, konferencie a workshopy.

Fijet Slovakia Travel and Emotions


Zaručené letné osvieženie na tradičnom mieste

6. prehliadka víťazných fotozáberov 15 autorov z 8 krajín o okamihu neopakovateľných chvíľ Travel and Emotions je vo výstavných priestoroch piešťanského Hotela Balnea Esplanade.

 Travel and Emotions 

Cestovateľské zážitky si môžete naplno vychutnať a precítiť počas týchto letných mesiacov.
Vstup na výstavu je voľný.

Text: FIJET SLOVAKIA
Medzititulky: redakcia
Foto: archív redakcie

Viac na: www.fijetslovakia.sk a na Facebooku