Dôležité pútnické miesta na Slovensku – súhra duchovného rozmeru a prírody v harmónii života

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
pútnické miesta

V Európe zažívajú tradičné historické pútnické miesta renesanciu. Dostávajú sa do popredia o to viac, o čo sa viac venujeme pešej či cyklistickej turistike a sú aj akýmsi prejavom úsilia žiť v súlade s prírodou. Veľkej pozornosti sa teší najmä šesť našich celoslovenských pútnických miest – Levoča, Šaštín, Mariánka, Staré Hory, Nitra a Ľutina. Dôležité sú aj mnohé regionálne pútnické miesta. Čas pútí je tradične v lete.

Slovensko má stáročnú tradíciu v putovaní najmä na miesta spojené s uctievaním Panny Márie. Naše pútnické miesta a cesty nie sú zatiaľ osobitne značené. V tom má tzv pútnický turizmus na Slovensku veľkú rezervu. Asi aj preto ich navštevujú najmä miestni pútnici. V súčasnosti sú takéto tradičné miesta inšpiráciou pre aktivity spájajúce putovanie za duchovnými zážitkami s históriou v prekrásnej prírode. Spoznávanie pútnických miest a sakrálnych pamiatok podporujú dnes viaceré regionálne, cezhraničné i medzinárodné projekty. Napríklad Gotická cesta, Spišský Jeruzalem, či Pútnická cesta sv. Alžbety (Košice – Sárospatak), Sakrálna cesta gotiky a baroka Liptova a Strednej Moravy, či projekt Sacra velo.

Neprehliadnite:
Jedinečná kalvária v Nitrianskom Pravne

Slovenskom prechádza i tzv. Mariánska pútnická cesta. Vedie po medzinárodnej diaľkovej turistickej trase I 23 z Čenstochovej cez Krakov do Levoče a cez Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Biele a Malé Karpaty do Bratislavy. V Rakúsku pokračuje do Viedne a odtiaľ po tradičnej Via Sacra (Svätej ceste) cez dolnorakúske predhorie Álp až do Mariazellu.

pútnické miesta

Levoča – Kostol Panny Márie na Mariánskej hore – Bazilica Minor. Pútnikov láka gotická socha Panny Márie s otvorenou náručou. Na levočskú Mariánsku horu putujú státisíce veriacich a turistov z celého Slovenska. V tomto roku sa však podujatie z dôvodu pendémie nemohlo uskutočniť.

pútnické miesta, Kostol Panny Márie Levoča

Šaštín – Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie – Bazilika minor. Súsošie Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska z roku 1564. Hlavná púť sa koná v septembri na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Je to pútnické miesto najmä mladých ľudí a mladých rodín.

pútnické miesta

Marianka – Kostol Panny Márie – Bazilica minor. Milostivá soška Panny Márie s Ježišom v náručí. Marianka je najstarším pútnickým miestom na Slovensku. Ľudia tu putujú už od roku 1380. Hlavná púť sa koná v septembri.

pútnické miesta, Marianka Kostol Panny Márie

Staré Hory – Kostol Panny Márie – Bazilica minor. Cieľom púte je gotická socha Panny Márie s Ježišom a kaplnka na Studničke. Hlavná púť sa koná obyčajne v auguste. Slávnosť je tu aj na Turíce a pobožnosť sa zvykne konať každú prvú sobotu v mesiaci – Fatimská sobota.

Staré Hory - Kostol Panny Márie

Nitra – Kostol Panny Márie Nanebovzatej sa nachádza na kalvárii. Pútnikov láka gotická socha Sedembolestnej Panny Márie. Hlavná púť býva v auguste. Aktuálne sa v Nitre konajú tradičné Cyrilometodské oslavy.

Nitra Kostol Panny Márie Nanebovzatej

Ľutina – kostolík v obci Ľutina je obyčajne cieľom pútnikov v auguste. Je to uznávané a významné gréckokatolícke pútnické miesto. Schádzajú sa tu predovšetkým greckokatolícki veriaci.