Sign in / Join

Dôležité pútnické miesta na Slovensku

Share:
pútnické miesta

V Európe zažívajú tradičné historické pútnické miesta istú renesanciu. Dostávajú sa do popredia o to viac, o čo sa viac venujeme pešej či cyklistickej turistike a snažíme sa žiť v súlade s prírodou. Veľkej pozornosti sa teší najmä šesť našich celoslovenských pútnických miest – Levoča, Šaštín, Mariánka, Staré Hory, Nitra a Ľutina. Púte sa konajú v teplejších mesiacoch roka. Nemenej dôležité sú však aj mnohé regionálne pútnické miesta.

Slovensko má stáročnú tradíciu v putovaní najmä na miesta spojené s uctievaním Panny Márie. Naše pútnické miesta a cesty nie sú zatiaľ osobitne značené. Navštevujú ich najmä miestni pútnici. V súčasnosti sú takéto tradičné miesta inšpiráciou pre aktivity spájajúce putovanie za duchovnými zážitkami s históriou v prekrásnej prírode. Spoznávanie pútnických miest a sakrálnych pamiatok podporujú dnes viaceré regionálne, cezhraničné i medzinárodné projekty. Napríklad Gotická cesta, Spišský Jeruzalem, či Pútnická cesta sv. Alžbety (Košice – Sárospatak), Sakrálna cesta gotiky a baroka Liptova a Strednej Moravy, či projekt “Sacra velo”.

Neprehliadnite: Jedinečná kalvária v Nitrianskom Pravne

Slovenskom prechádza i tzv. Mariánska pútnická cesta. Vedie po medzinárodnej diaľkovej turistickej trase I 23 z Čenstochovej cez Krakov do Levoče a cez Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Biele a Malé Karpaty do Bratislavy. V Rakúsku pokračuje do Viedne a odtiaľ po tradičnej “Via Sacra” (Svätej ceste) cez dolnorakúske predhorie Álp až do Mariazellu.

pútnické miesta

Levoča – Kostol Panny Márie na Mariánskej hore – Bazilica Minor. Pútnikov láka gotická socha Panny Márie s otvorenou náručou. Hlavná púť sa koná 2. júla a každú prvú sobotu – Fatimská sobota. Na levočskú Mariánsku horu každoročne putujú státisíce veriacich a turistov z celého Slovenska.

pútnické miesta, Kostol Panny Márie Levoča

Šaštín – Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie – Bazilika minor. Súsošie Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska z roku 1564. Hlavná púť sa koná 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Je to pútnické miesto najmä mladých ľudí a mladých rodín.

pútnické miesta

Marianka – Kostol Panny Márie – Bazilica minor. Milostivá soška Panny Márie s Ježišom v náručí. Marianka je najstarším pútnickým miestom na Slovensku. Ľudia tu putujú už od roku 1380. Hlavná púť sa koná 8. septembra. Mesačná púť každú 2. sobotu v mesiaci.

pútnické miesta, Marianka Kostol Panny Márie

Staré Hory – Kostol Panny Márie – Bazilica minor. Cieľom púte je gotická socha Panny Márie s Ježišom a kaplnka na Studničke. Hlavná púť sa koná 15. augusta. Slávnosť je tu aj na Turíce a pobožnosť každú prvú sobotu v mesiaci – Fatimská sobota.

Staré Hory - Kostol Panny Márie

Nitra – Kostol Panny Márie Nanebovzatej sa nachádza na kalvárii. Pútnikov láka gotická socha Sedembolestnej Panny Márie. Hlavná púť býva 15. augusta a predtým sa 5. júla koná Cyrilometodská púť.

Nitra Kostol Panny Márie Nanebovzatej

Ľutina – kostolík v obci Ľutina je cieľom pútnikov 15. augusta. Je to uznávané a významné gréckokatolícke pútnické miesto. Schádzajú sa tu predovšetkým greckokatolícki veriaci.

Share:

Pridať komentár

STEAMWATCH