Trenčiansky kraj

Poloha: severozápadné Slovensko
Rozloha: 4 502 km2
Počet obyvateľov: 599 847 
Okresy: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza,
Púchov, Trenčín
Počet miest: 18, obcí 276
Sídlo samosprávneho kraja: Trenčín, www.trencinregion.sk

www.facebook.com/TrencinRegion

Rozprestiera sa v údolí stredného toku Váhu a horného toku Nitry v severozápadnej časti Slovenska pri hraniciach s Českou republikou. Z geografického hľadiska toto výrazne členité a hornaté územie patrí k rozsiahlemu horskému systému západných Karpát.

V kraji sa nachádza najvyššia koncentrácia hradov a kaštieľov s výborne zachovalou architektúrou. Bohaté zbierky artefaktov ochraňuje a pre návštevníkov ponúka napríklad Trenčianske múzeum v krajskom meste Trenčín. Región je bohatý na folklór, ľudovú tvorbu a chutnú gastronómiu. Kraj má najväčšie množstvo prameňov minerálnych a termálnych vôd. Vďaka tomu sa tu rozvinulo kúpeľníctvo a Slovensko sa rokmi radí k najvyspelejším krajinám s kúpeľnou tradíciou v Európe. Vytvára tak výborné podmienky na liečebné pobyty v kúpeľoch Bojnice, Nimnica, Trenčianske Teplice a Malé Bielice.

Územie kraja ponúka bohatú paletu letných pobytov v prírode, zimných športov, pešiu turistiku, cykloturistiku, rybárčenie, golf, jazdecký a letecký šport. O podporu rozvoja cestovného ruchu a propagáciu Trenčianskeho kraja na Slovensku i v zahraničí sa stará krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región. Všetko o turistických atraktivitách kraja sa dozviete na stránke www.trencinregion.sk.

 

AKTUALITY Z Trenčianskeho KRAJA

Zobraz viac