Trnavský kraj

Poloha: západné Slovensko
Rozloha: 4 148 km²
Počet obyvateľov: 561 156
Okresy: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica,
Skalica, Trnava
Počet miest: 16, obcí 251
Sídlo samosprávneho kraja: Trnava, www.trnava.vuc.sk

Kultúrnohistorický potenciál Trnavského samosprávneho kraja vytvárajú spolu s prírodnými danosťami dobré predpoklady na rozvoj cestovného ruchu. Zameriava sa najmä na históriu, kúpeľníctvo, letnú turistiku, agroturistiku, vidiecky turizmus a cykloturistiku.

Historickým centrom regiónu je samotné krajské mesto Trnava s množstvom kostolov a sakrálnych pamiatok. Kúpeľníctvo, dosahujúce európske parametre, je sústredené v kúpeľoch Piešťany a Smrdáky. Vďaka geotermálnym a liečivým prameňom sa v kraji nachádzajú aj mnohé termálne kúpaliská (Horné Saliby, Vincov les, Dunajská Streda, Veľký Meder, Topoľníky, Piešťany, Koplotovce). Dôležitým odvetvím cestovného ruchu je najmä letná turistika. Jej možnosti sú rozložené takmer po celom území kraja, ale hlavným územím vhodným na pobyt pri vode je tzv. Malý Žitný ostrov, ktorý leží medzi Dunajom a vodným dielom Gabčíkovo. Na rekreáciu v Trnavskom kraji sú využívané i viaceré bagroviská, vodné nádrže a vybudované vodné diela (Sĺňava, Kráľová nad Váhom a Gabčíkovo), s možnosťou vodných športov a  rybolovu. Cykloturistika má na celom území regiónu výborné podmienky. Záhorie a Podunajsko sú oblasti s najväčšou hustotou cykloturistických trás zasahujúcich do nášho regiónu. Rovnako v regióne prekvitá aj agroturistika a vidiecky turizmus. Darí sa im predovšetkým v južných a severných okresoch kraja, v oblastiach s kopaničiarskym osídlením pozdĺž oboch strán Malých Karpát a v obciach pozdĺž Malého Dunaja. Dlhoročnú tradíciu v regióne má aj známa Malokarpatská vínna cesta a Vínna cesta Záhoria.

Trnavský kraj je vďaka bohatej histórii, kultúrnemu zázemiu, malebným mestečkám či svojráznym obciam, pohostinnosti, tradičnej kuchyni a dobrému vínku neodolateľným lákadlom pre domácich i zahraničných návštevníkov.

AKTUALITY Z TRNAVSKÉHO KRAJA

Zobraz viac