Nové trendy v kúpeľníctve a v starostlivosti o zdravie prináša Európsky balneologický kongres

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kúpeľný ostrov, Thermia Palace, Piešťany

Európsky balneologický kongres nie je každodennou aktivitou. Svojím zameraním a dosahom predstavuje najvýznamnejšie európske fórum liečebných kúpeľov. V nadchádzajúcich dňoch sa v Piešťanoch zídu predstavitelia liečebného kúpeľníctva z 15-tich krajín. Nebudú chýbať zahraniční novinári špecializujúci sa na zdravotný turizmus, zástupcovia turistických portálov a domácich a zahraničných cestovných kancelárií a agentúr.

Kongres v znamení nedávneho jubilea

Garanti kongresu sú Asociácia slovenských kúpeľov (ASK), Svaz léčebných lázní České republiky (SLL ČR) a Európsky zväz kúpeľov (ESPA). Organizáciu a koordináciu celého podujatia zabezpečuje ENSANA HOTELS Piešťany.
Prvý deň kongresu bude venovaný jubileu založenia Československej balneologickej spoločnosti v roku 1920 v Prahe, pod záštitou MUDr. Vavra Šrobára. Odborný program prvého dňa piešťanského kongresu pod heslom TRADÍCIE, INŠPIRÁCIE a PERSPEKTÍVY pripravili spoločne Asociácia slovenských kúpeľov a Svaz léčebných lázní České republiky.
Druhý deň kongresu odznejú zaujímavé odborné príspevky z krajín EÚ, kde má liečebné kúpeľníctvo dlhoročnú tradíciu a vysokú kvalitu.
Na tretí deň je pre účastníkov pripravená zaujímavá exkurzia k susedom do Českej republiky, presnejšie na neďalekú Moravu do Kúpeľov Luhačovice.

Kúpeľný ostrov, kúpeľnícky kongres, Piešťany

Liečebné pramene a ich využitie pre zdravie

Paralelne s odborným programom, zameraným na balneológiu a zdravotný cestovný ruch, sa uskutoční medzinárodný workshop primátorov kúpeľných miest. Zahraniční novinári navštívia niektoré slovenské kúpele a zástupcovia kúpeľných podnikov sa stretnú s nákupcami kúpeľnej starostlivosti. Bohatý spoločensko-kultúrny program a priateľské kúpeľné prostredie vytvoria dozaista priestor pre inšpiratívne dialógy a perspektívnu dlhodobú spoluprácu.

Neprehliadnite:

Kúpeľný ostrov, Piešťany
Vyšlo slnko? Poďte na ostrov!
Kúpeľný ostrov v Piešťanoch je oáza zdravia a účinný liek proti stresu

Je prezentácia slovenského kúpeľníctva postačujúca? 

K zabezpečeniu tohto významného medzinárodného podujatia zameraného na zdravotný cestovný ruch výrazne prispela národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku SLOVAKIA TRAVEL. Kúpeľníctvo a jeho pozícia na trhu je totiž prioritnou témou rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Ako vnímame kúpeľníctvo v rámci domáceho a medzinárodného cestovného ruchu? Aká je úloha jedného z najatraktívnejších slovenských produktov cestovného ruchu i jeho marketingová prezentácia a potenciál rozvoja? To sú aktuálne otázky a hľadanie receptov k spokojnosti pacientov a aj z pohľadu ekonomického prínosu pre našu krajinu. Bude sa im na kongrese venovať Václav Mika, generálny riaditeľ štátnej agentúry na propagáciu Slovenska Slovakia Travel.
Ďalšou zaujímavou témou okrúhleho stola zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, organizácie Slovakia Travel, Českej centrály CR, ASK, SLL ČR a ESPA budú
Perspektívy zdravotného cestovného ruchu v postkovidovom období v EÚ.

kúpeľnícky kongres, Piešťany podľa Wintera

Balneologický kongres v Piešťanoch sa uskutoční v dňoch 21. – 23. 9. 2022.
Zabezpečujú ho Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo zdravotníctva ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Karlova v Prahe.

Text: MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov, viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov, upravené
Medzititulky: redakcia
Foto: archív redakcie

Viac na: www.ask.sk