Astronomická ročenka ako zrkadlo nebeského divadla, o kométach a pohyboch Slnka i Mesiaca


1844   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Nočná obloha, Krabia hmlovina, lexikon.sk

Astronomická ročenka patrí k pravidelným publikáciám Slovenskej ústrednej hvezdárne. Obsahuje základné časové a polohové údaje nebeských objektov od januára do decembra r. 2022. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch Slnka, Mesiaca, planét ako aj o meteorických rojoch, kométach a trpasličích planétach. Nechýbajú informácie o Galileiho mesiacoch zatmeniach Slnka a Mesiaca, o zákrytoch hviezd a planét Mesiacom a pod. Obsahuje aj ďalšie odborné články.

Prvé vydanie, ešte pod názvom Astronomický kalendár, vydala Krajská hvezdáreň v Hlohovci v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV. Jej hlavným autorom a zostavovateľom bol od začiatku Dr. Eduard Pittich. V tom čase to bola veľmi potrebná astronomická pomôcka. O astronomických udalostiach nasledujúceho roku takmer nikto nič nevedel. Nebolo možné vyhľadať informácie na internete, ako to robíme dnes. Na Slovensku bola dostupná česká Hvězdářská ročenka, no pre pozorovateľov zo Slovenska sa mnohé údaje dosť odlišovali. Astronomická ročenka priniesla potrebnú zmenu.

Astronomická ročenka

Ako vzniká obsah

Zostavovanie Astronomickej ročenky v tej dobe bolo nepredstaviteľne zložité. Väčšinou sa ročenky pripravovali opravovaním údajov uvedených v Astronomičeskom Ježegodniku, vydávanom vo vtedajšom Sovietskom zväze. Dr. Pittich však patril k prvým astronómom na Slovensku, ktorí mali možnosť a schopnosť pracovať na počítači, programovať ho a vypočítať nezávisle na publikovaných informáciách astronomické údaje pre Slovensko (vypočítané na polohu Bratislavy). Takto zostavil 38 ročníkov. Ten 39. mal už rozpracovaný, no náhla zákerná choroba mu ho nedovolila dokončiť. Po Dr. Pittichovi prevzal zostavovanie Astronomickej ročenky Mgr. Peter Zimnikoval.

Astronomická ročenka

Od prvého vydania po súčasnosť

Ročenka bola prvýkrát vydaná v roku 1981 ešte pod názvom Astronomický kalendár 1982 Krajskou hvezdárňou v Hlohovci. Následne sa jej spoluvydavateľmi stali Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenské ústredie amatérskej astronómie – dnes Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Tá prevzala jej vydávanie v roku 1991. Technologický pokrok uplynulých desaťročí priniesol veľké zmeny jednak v dostupnosti počítačov širokej verejnosti a tiež aj v tlačiarenskej technike. Zostavenie a vydanie ročenky je dnes neporovnateľne jednoduchšie, ako to bolo pri jej počiatkoch.Ročenka je oproti tej spred rokov síce tenšia, obsahuje však o to viac informácií. Jej prevedenie nám závidia aj v okolitých štátoch. Zaželajme si, aby sa jej tradícia zachovala aj v budúcnosti.

Neprehliadnite:

kozmos
KOZMOS je populárno-vedecký časopis, ktorý otvára verejnosti na Slovensku okná vesmíru dokorán

Astronomický kalendár

Astronomický kalendár patrí medzi tradičné publikácie Slovenskej ústrednej hvezdárne, ktorá ho v roku 2022 vydáva už 36. raz. Jeho autorom je od prvopočiatkov Mgr. Ladislav Druga, niekdajší dlhoročný pracovník Slovenskej ústrednej hvezdárne – autor publikácií ako Úvod do dejín astronómie a Dejiny astronómie na Slovensku. Kalendár viackrát získal ocenenie či čestné uznanie v súťaži Najkrajšie kalendáre Slovenska organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v kategórii nástenné viaclistové kalendáre. Na jeho stránkach sú uvedené bohaté informácie o postavení planét, Mesiaca a Slnka na jednotlivé dni roka, pomocou ktorých sa i najširšia verejnosť dokáže orientovať na hviezdnej oblohe.

Astronomická ročenka

Od východu Slnka až po jeho západ

Súčasťou týchto informácií sú údaje o východe a západe Slnka, fázach Mesiaca, jeho najmenšej a najväčšej vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, zatmeniach Slnka i Mesiaca, vstupoch Slnka do znamení zvieratníka, maximách meteorických rojov, rekordných teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za posledných vyše 150 rokov ako aj údaje o zavedení letného času. Pripomína výročia našich i svetových astronómov a výročia svetovej kozmonautiky. Publikácia je ilustrovaná fotografiami ESA/Hubble & NASA.

Ďalšie publikácie Slovenskej ústrednej hvezdárne

SÚH každoročne vydáva aj niekoľko ďalších edičných titulov.

Ročenka

Tento i ďalšie edičné tituly si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib @suh.sk

Text a foto: SÚH v Hurbanove
Viac na: www.suh.sk