Numizmatika v našich zbierkach. Kysucké múzeum vystavuje vzácne poklady a najcennejšie exponáty.


5302   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Numizmatika v našich zbierkach Kysucké múzeum v Cadci, kastiel Radola

Kysucké múzeum v Čadci pre návštevníkov pripravilo novú numizmatickú výstavu s názvom Numizmatika v našich zbierkach. Výstava je inštalovaná v priestoroch kaštieľa v Radoli do konca novembra t.r. a ponúka prehliadku najcennejších numizmatických exponátov zo zbierkových fondov Kysuckého múzea v Čadci. Nepochybne najvýznamnejšiu a zároveň hlavnú časť výstavy predstavuje výber najvzácnejších mincí tzv. horelického pokladu, ktorý patrí k najvýznamnejším numizmatickým nálezom na Kysuciach.

Numizmatika v našich zbierkach Kysucké múzeum v Cadci, kastiel Radola

Poklad bol objavený v marci 2000 v mestskej časti Horelica. Depot 1658 mincí v hlinenom krčahu objavil miestny obyvateľ Jozef Kubica pri kopaní základov pre plot. Všetky mince sú strieborné, pričom medzi nimi prevažujú nižšie nominálne hodnoty. Podľa druhu jednotlivých mincí poklad pozostáva z nasledujúcich platidiel: denáre 57 ks, grajciare (1-grajciar, 3-grajciare, 6-grajciare, 10-grajciare a 15 grajciare) 703 ks, poltoraky: 547 ks, groše (1-groše, 2-groše , 3-groše a 6-groše) 332 ks, orty 9 ks, polbatzeny 10 ks.

Neprehliadnite:
Pamätáte sa na svoje hračky v detstve?

Najstaršou mincou je denár uhorského kráľa Mateja Korvína (1458 – 1490) z roku 1489/ 1490 a najmladším platidlom 3-grajciar uhorského kráľa Leopolda Habsburského (1655 – 1705) z roku 1677. Podľa krajiny pôvodu sú medzi mincami zastúpené platidlá razené v Uhorsku, Čechách, Poľsku, Dolnom Rakúsku, Sliezsku, Štajersku a Nemecku. Viac než polovica mincí je poľského pôvodu, pričom najčastejšie sa medzi nimi vyskytujú razby poľského kráľa Žigmunda III. Vasu (1587 – 1632), ktorých je celkovo 788. Vzhľadom k proveniencii mincí je pravdepodobné, že ich zakopal do zeme kupec smerujúci z Poľska na trh do Uhorska, prípadne uhorský remeselník vracajúci sa so zarobenými peniazmi z Poľska.

Numizmatika v našich zbierkach Kysucké múzeum v Cadci, kastiel Radola

Autori výstavy, historici Kysuckého múzea ‒ Mgr. Martin Turóci, PhD. a Mgr. Andrea Paráčová, okrem výberu najcennejších mincí horelického pokladu na výstavu zaradili i ďalšie hodnotné mince a platidlá. Sú rovnako zo zbierok múzea, ktoré si budete môcť pozrieť, pokiaľ navštívite kaštieľ v Radoli. Okrem prehliadky zaujímavých exponátov sa tu budete môcť, prostredníctvom odborného lektorského výkladu, dozvedieť i ďalšie zaujímavé informácie z regionálnej numizmatiky.

Numizmatika v našich zbierkach Kysucké múzeum v Cadci, kastiel Radola

Výstava je inštalovaná v priestoroch kaštieľa v Radoli do 30.11. 2020

www.kysuckemuzeum.sk