Prešovské združenie Per Spectrum ako platforma umenia a aktuálnej výstavy Hommage á Gregorová

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Per Spectrum, Krajská galéria v Prešove, lexikon.sk

Per Spectrum vzniklo ako naplnenie akútnej potreby: potreby stretávať sa, spoločne tvoriť, debatovať, argumentovať, konfrontovať sa. Podarilo sa. V roku 2006 sa myšlienka založenia komunikačnej platformy pre generačne rôznorodých profesionálnych výtvarníkov začínala stávať realitou. Eva Tkáčiková jasne potvrdila podstatu a význam priestoru, ktoré si združenie vytvorilo. Galéria Per Spectrum je vnímaná ako miesto stretnutí a rozhovorov. Pre niekoho môže byť miestom oddychu, iný zas príde s túžbou spoznávať nové veci a ľudí. O tom všetkom vypovedá zaujímavá sonda do života platformy Per Spectrum v období rokov 2006 – 2022.

Bez spätnej väzby to nejde…

Ako uvádza Karol Gregor, združenie pracovalo od začiatku energicky a zastrešovalo celú plejádu organizačných, publikačných a výstavných činností: „V rokoch 2006 – 2010 združenie oživilo vlastnú galériu v Prešove. Okrem výstav na domácej pôde organizovalo napríklad výtvarné plenéry a sympóziá, besedy, poznávacie zájazdy, charitatívne aukcie, letné tábory pre deti s výtvarnými aktivitami a pod. Členovia sa prezentovali na samostatných výstavách v Číne, Maďarsku, Poľsku, Česku, Ukrajine, Španielsku. Ďalším zámerom Galérie bolo podporovať a zviditeľňovať mladých začínajúcich umelcov z Prešova, ako aj predstaviť v našich priestoroch osobnosti z výtvarnej oblasti (D. Kállay, K. Štanclová, J. Bartusz, Lýdia Jergušová, T. Žitňanová, M. Radev, Juraj Čutek, Z. Prokop, Fero Lipták). Ako spolok sa Per Spectrum začlenilo v roku 2007 do Slovenskej výtvarnej únie (SVÚ) a následne sa prezentovalo výstavou v Umeleckej besede v Bratislave, ktorá bola prvou najucelenejšou výstavou prešovských výtvarníkov v hlavnom meste“.

Per Spectrum, KG v Prešove, lexikon.sk

Hommage á Gregorová

Koncepcia tohtoročnej výstavy združenia Per Spectrum už vo svojom názve deklaruje svoju expozičnú stratégiu ako poctu jubilujúcej autorke – Anne Gregorovej (nar. 6.5. 1952). Nesporne jedna z najzaujímavejších ženských autoriek mesta Prešov sa narodila v Liptovskom Mikuláši. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa v r. 1979 natrvalo usadila v Prešove. V rámci štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave absolvovala maliarsku prípravku Róberta Dúbravca, nasledujúc ju špecializáciou na oddelení monumentálnej a dekoratívnej maľby Františka Gajdoša a neskôr Dezidera Castiglioneho. Medzi absolutóriom a príchodom do Prešova sa udiala ešte síce krátka, no formujúca študijná cesta do talianskej Ravenny.

Neprehliadnite:Interiéry, KG v Prešove, lexikon.skZa kultúrou do Prešova: INTERIÉRY v jubilujúcej Krajskej galérii – centre umenia a kreatívnych nápadov

Prelýnanie motívov

Gregorová realizovala množstvo monumentálnych prác, čím jasne zasahovala do architektonických priestranstiev Prešova a ďalších miest východného Slovenska. Prvé výraznejšie teoretické reflektovanie Gregorovej tvorby poskytla v roku 1984 Alica Štefančíková, ktorá spozorovala prítomnosť secesných motívov a maliarkino vyrovnávanie sa s tvorbou Gustava Klimta. Môžeme konštatovať, že secesne ladená „absolutizácia“ farby a jej precízne harmonizovanie je v maliarkinom prístupe cítiť dodnes. Gregorová vo svojej tvorbe jednoznačne syntetizovala záujem o monumentálno-dekoratívne disciplíny a voľnú, komornú tvorbu. Popri výtvarnej činnosti v týchto dominantných sférach sa venuje oblasti úžitkového výtvarníctva, ilustráciám, gobelínom a erbom (Ľubotice, Dravce, Kurimany). Svoje monumentálne práce realizovala od roku 1979 – v Prešove, Snine, Liptovskom Mikuláši, Svidníku, v Lúčkach pri Ružomberku.

Perspectrum, KG v Prešove, lexikon.sk

Modrá dominuje 

Výstava, na ktorej sa stretávame, odkrýva tri autorské polohy maliarky Gregorovej. Najtypickejší, alebo najznámejší okruh jej malieb predstavujú tzv. modré štruktúry –  farebne harmonicky spracované monochrómy prerušované geometrickými akcentmi či momentmi štrukturálnych abstrakcií. V niektorých svojich „modrákoch“ je autorka prísne geometrická, v niektorých láskavo štrukturálna. Vedľa Pabla Picassa a Yvesa Kleina je Gregorová ďalším „vyznávačom“ kultu modrej.

Druhý okruh prác…

…predstavuje niekoľko malieb z 90. rokov minulého storočia, v ktorom sa ukazuje nie veľmi známa tvár maliarky; pracovne ich nazývame theatro mundi. Vznikali čiastočne pod vplyvom súťaže na výtvarné doriešenie Divadla Jonáša Záborského v Prešove a stoja kriticky čelom k spoločnosti. Figúry mímov a zamaskovaných hercov sa tu stretávajú so zoomorfnými, mýtickými a tajomnými postavami.

Tretí okruh prác…

…je rôznorodý, no ukazuje jeden spoločný, nesmierne dôležitý a príťažlivý rys: starostlivosť. Sú to jemnocitné, hravé, farebne senzitívne náznaky krajín, tvárí a postáv. V tejto skupine zohráva špeciálnu úlohu dvojica detailných, minucióznych kresieb, ktoré sú v priestore výstavy umiestnené pri inštalácii Karola Gregora – manžela autorky. Sú to kresbové záznamy prírodných objektov, ktoré Gregor vytvoril priamo in situ, v lese. Kresby preto so sebou nesú špeciálny – rodinný akcent a akcent vzťahu k prírode, ktorý je prítomný v mnohých momentoch Gregorovej segmentu aktuálnej výstavy.

Per Spectrum. Krajská galéria v Prešove, lexikon.sk

Prečo Per Spectrum a Hommage á Gregorová?

Často skloňovaná rozmanitosť jednotlivých umeleckých stratégií členiek a členov združenia Per Spectrum sa tentokrát usiluje nájsť svoje spojivo, spoločný moment, ktorým sa vystavené diela príbuzensky viažu na dielo jubilujúcej maliarky. Nami hľadaným spojivom prezentovaných diel sú taktilita, štruktúra, textúra, detail, citlivosť, citovosť a ženskosť.

Pripravené v spolupráci s Krajskou galériou v Prešove
Text: Jana Migašová (kurátorka výstavy, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Filozofická fakulta PU v Prešove), upravené
Medzititulky: redakcia
Foto: archív KG

Viac na: www.sarisskagaleria.sk