ESCAPING REALITY je originalita a výnimočnosť vo výpovedi Ondreja Rudavského v Galérii Danubiana

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
ESCAPING REALITY, Ondrej Rudavský, Danubiana, lexikon.sk

ESCAPING REALITY je názov aktuálnej výstavy v Galérii Danubiana. Americká kurátorka Lisa Berman prorocky konštatovala, že nadčasovú tvorbu Ondreja Rudavského „Slováci ešte nepochopili. Ale čas, keď si uvedomia, akého majú geniálneho umelca, príde.“ Ten čas asi prišiel. Originalita a výnimočnosť sa u Rudavského prejavuje v maľbách, sochách, filmoch a videoinštaláciách. V „srdci“ Danubiany je exkluzívny prierez celou jeho tvorbou od konca osemdesiatych rokov až po súčasnosť: animované videoinštalácie v HDTV monitoroch, sochy, šperky, malé objekty, rozmanité skice. Kto neuvidí, neuverí…

Nezvyčajné dialógy umenia a spoločnosti…

K nim pribudnú veľkoplošné archívne tlače, ktoré dotvára akrylom, perom, kolážou, niekedy reliéfnymi a pohyblivými plastickými prvkami. V dielach sú výtvarne zachytené rozmanité podoby sna, fantázie a tajomnej hry súčasného sveta. Objavíme v nich metamorfózy nekonečnej predstavivosti, ale aj neustálych dialógov umenia a spoločnosti. Sú pretavené do sugestívneho farebného výrazu, metaforickej reči a imaginatívnej hry symbolov a znakov. Často sprítomňuje silné zážitky a inšpirácie z americkej scény a duchovných hodnôt rodnej krajiny. Ukladá ich do rozmanitých rovín, vrství, obmieňa a prekrýva. Sú symbolom významového kontrastu zmyslového a pocitového vnímania človeka svojej doby.

ESCAPING REALITY, Ondrej Rudavský, lexikon.sk

Odvaha k umeniu patrí

Odvážne farebné tóny nanesené pozoruhodným kreatívnym maliarskym rukopisom a filmovými prvkami sa prelínajú s dynamicky vedenou líniou. Predstavy a sny necháva zakliate v mystických kompozíciách, trojrozmerných objektoch a pohybových sekvenciách. Neraz prekvapivými výrazovými prostriedkami vyjadruje túžbu po súlade v chaotickom svete, často prináša vlastné prvky chápania duchovna a rovnováhy do vnútorného sveta súčasného človeka i civilizácie, ktorá je často chaotickou zmesou vnemov, podnetov a informácií. V celej jeho tvorbe nájdeme odkazy, ale aj hľadanie ľudského i umeleckého časopriestoru, výtvarné chápanie obrovského nekonečna a neohraničený nadhľad na mikrokozmos a makrokozmos.

Neprehliadnite:

Pocit domova, Zuzana Grauz Rudavská, lexikon.sk, DanubianaGaléria Danubiana predstavuje silný Pocit domova.
Vo svojej tvorbe ho prináša Zuzana Graus Rudavská

… na ceste za šťastím

Ondrej Rudavský (na obr.) sa narodil 10. marca 1966 v Bratislave. V rokoch 1978 – 1982 študoval na ŠSUP v Bratislave a v rokoch 1984 – 1986 na UMPRUM v Prahe, v ateliér animácie, u prof. J. Jágra. V roku 1986 emigroval do USA, žil v New Yorku a v Los Angeles, v súčasnosti v Bratislave. Tvorí v oblasti experimentálneho filmu a animácie, digitálnej tvorby, videoinštalácií, sochárstva, maľby, grafiky, ilustrácie, šperku, fotografie a hudby.

ESCAPING REALITY, Ondrej Rudavský, lexikon.sk

Po nominácii na Grammy získal ďalšie ocenenia, ako MTV Awards International (1993), International Monitor Awards (1995), Cine Golden Eagle Award (1997). V roku 1991 boli jeho diela prezentované v MOMA (Museum of Modern Art) a Bronx Museum of Art v New Yorku. Od roku 1988 do 2004 vytvoril množstvo ilustrácií pre New York Times.

Náš a svetový…

Jeho multimediálna tvorba bola súčasťou slovenskej expozície Coincidenze na Bienále umenia v Benátkach (1997),svoju videoprojekciu prezentoval na EXPO 2000 v Hannoveri. Veľkoplošné videoinštalácie boli v roku 2015 súčasťou festivalu Burning Man v Nevade. Rudavského diela sú zastúpené vo významných svetových galériách, múzeách a v súkromných zbierkach. Kto neuvidí, neuverí… Príležitosť je do 1. mája t.r.

ESCAPING REALITY, Ondrtej Rudavský, lexikon.sk

Text: Danubiana, upravené
Medzititulky. redakcia
Kurátorka výstavy: Dagmar Kudoláni Srnenská
Foto: archív Danubiana      

Viac na: www.danubiana.sk