Umenie ako prelínanie rôznych prúdov. Galéria J. Koniarka v Trnave pripravila zaujímavú výstavu Antroporary


3520   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorí zaujímavú výstavu Antroporary

Medzinárodný výstavný projekt ANTROPORARY reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie. Motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí. Záujem o témy spojené s človekom, jeho telesnosťou a figurálnym vyobrazením prirodzene vzišiel z atmosféry v spoločnosti, na ktorú priamo vplývajú politický systém, spoločenský tlak, médiá, hoaxy, sociálne siete či novodobé influencerstvá.

Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorí zaujímavú výstavu Antroporary

Téma aktualizovaná o pocity zrodené z dôsledkov pandémie akceleruje urgentnú potrebu fyzického kontaktu a možnosti stretávania sa. Tie sa totiž prirodzene stali vzácnosťou. Introverzia začala v koronovom svete prekvitať. Nemožnosť fungovať v zabehnutých spôsoboch nastolila otázky o vlastných potrebách, možnostiach prežitia a závislosti od zdravého a prosperujúceho environmentu. Kam až siahajú dôsledky našich rozhodnutí? Je človek ešte stále stredobodom vesmíru? Praje aktuálna doba individualizácii alebo prekvitá kolektívnym úsilím?

Neprehliadnite:
SKLO v Galérii Jána Koniarka v Trnave: výtvarník Miloš Balgavý prekvapuje originálnou inšpiratívnou tvorbou

Kurátorský projekt voľne prechádzajúci naprieč rozličnými médiami (maľba, socha, inštalácia, videoart, film, zvukový záznam) sleduje formy a stratégie súčasného vizuálneho umenia s dôrazom na aktualizovanú figuráciu.

Obsahové zameranie výstavy

Výstava selektívne reflektuje vybrané témy, ktoré priamo súvisia s telom, telesnosťou a človekom. Prirodzene graduje od banálnych či ironických prístupov. Pokračuje cez pseudoarcheológiu a osobné mytológie až k vážnymi politickým témam. Nevyhýba sa otázkam inklúzie marginalizovaných skupín či márnivosti a dôsledkom (negatívneho) pôsobenia ľudstva na životné prostredie.

Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorí zaujímavú výstavu Antroporary

Vzhľadom na rozmanité spektrum tém súvisiacich s človekom, autorských prístupov a fluidných tendencií v súčasnom umení je výstavný projekt koncipovaný ako jeden komplexný celok. Nemá pevný začiatok ani koniec, vynecháva tradičné a zadefinované inštitucionálne kategórie, preberá formu vizuálnej koláže, ktorá sa ako organická inštalácia tiahne prostredím Galérie Jána Koniarka v Trnave. Aj napriek tomu ponúka niekoľko základných tematických okruhov, ktoré spájajú heslá Nová nová figurácia, Politika tela a Identity. Jednotlivé sekcie sa prirodzene prelínajú a ponúkajú obsiahlu prehliadku súčasného umenia s medzinárodným presahom.

Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorí zaujímavú výstavu Antroporary


Vo výstavných priestoroch Galérie sa stretnete s tvorbou autorov a autoriek: Lőrinc Borsos, Radek Brousil, Bogomir Doringer, Sári Ember, Barbora Fastrová, Anna Hulačová, Adam Csoka Keller, Šárka Koudelová, Vojtěch Kovařík, Pavla Malinová, Kristián Németh, Titania Seidl & Lukas Thaler, Boris Sirka, Adam Šakový.

Výstava je v Galérii Jána Koniarka v Trnave aktuálne sprístupnená do 15.11. 2020.

Kurátor: Michal Stolárik
www.gjk.sk