SKLO v Galérii Jána Koniarka v Trnave: výtvarník Miloš Balgavý prekvapuje originálnou inšpiratívnou tvorbou


4501   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
SKLO vernisáž v Galérii Jána Koniarka, milos-balgavy-odkial-kam

Miloš Balgavý je umelec, ktorý má za sebou množstvo výstav po celom svete. Jeho diela sú v zbierkach mnohých významných múzeí a galérií. Za všetky spomeňme výstavy v Museuu van den Togt v Amsterdame, v Museé des Arts Décoratifs v Lausanne, v Nationale Nederlanden v Rotterdame, vo Fínskom múzeu skla v Riihimäki, v kolekcii skla Mesta Lommel, či v Uměleckoprůmyslovom múzeu v Prahe. Samozrejme, vo výpočte nechýba ani výstava v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

SKLO vernisáž v Galérii Jána Koniarka, milos-balgavy-pocta-pani-seis

V tomto období vystavuje umelec v Galérii Jána Koniarka v Trnave už po štvrtýkrát. Do 22.októbra sa predstaví spolu so sklárskymi umelcami narodenými v rozpätí od druhej polovice 60. rokov (Palo Macho) až do druhej polovice 90. rokov minulého storočia. Zástoj umelca je odlišný. Stáva sa duchovným sprievodcom a ochrancom svojich mladších kolegov. Jeho dielo je cestou, ktorá sa voľne vinie a je dostatočne široká pre iných, ďalších…

Dokument tvorby

Na minulej umelcovej výstave v Galérii Jána Koniarka v Trnave – v Kopplovej vile v roku 2013 – sa Miloš Balgavý predstavil, okrem svojich brúsených tavených plastík z optického a farebného skla, fotografickými obrazmi. Vznikali postupne v podobe fotografií dokumentujúcich celé autorovo dielo. Ich autorkou je renomovaná fotografka Jana Hojstričová. Pri prvotne dokumentárnom fotografovaní jeho sklených plastík prejavila takú mieru empatie, ktorá zrodila fotografie znamenite narábajúce so svetlom lyricky vylaďovaných Balgavého diel. Tieto fotografie sa samovoľne stávali obrazmi. Pričom skúmavý umelec hľadal vždy ďalšie, nové možnosti a kompozície na fotografiách svojich pôvodných diel. Po viacerých sústredených spôsoboch nanášania fotografií na rôzne hmoty (napríklad papier, hliník), že môžu byť nanesené na priehľadnú hmotu.

Neprehliadnite:
Jaroslav Kyša určuje Poradie vĺn.
Aké je najaktuálnejšie smerovanie v slovenskej multimediálnej tvorbe?

Na výstave sa absolútne solitérne cesty tých, ktorí pracujú celoživotne so svetlom a s farbou – hoci každý z nich diametrálne inak – paradoxným spôsobom preťali (Balgavý, Macho, Hojstričová). A tak na výstave dominujú obrazy s Balgavého dielom zo skla oscilujúce medzi dokumentom a výpoveďou. Sú vlastne portrétmi umelcových diel od Jany Hojstričovej a Autoportrét (diptych) – dvojjediná Machova maľba na skle s Hojstričovej fotografiou v skle.

Čo výstave dominuje?

Vynímajúc sklené plastiky Andreja Jančoviča (venuje sa tavenej a brúsenej sklenej plastike) a Pala Barkóciho (ojedinelý experimentálny prístup v technológii brúseného a lešteného skla náročnou kombináciou sklenej optickej hmoty fúkaného tvaru s glycerínom), sa na výstave SKLO sústreďuje pozornosť na obraz. V roku 2017 sa v Galérii Medium v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave uskutočnila tematická výstava Vedieť – Vidieť – Maľovať. Vystavujúci autori, nepracujúci prioritne so sklom, tu hľadali prepojenie svojich konceptoch v skle. SKLO vernisáž v Galérii Jána Koniarka

Na túto výstavu nadväzovala výstava diel prevažne mladšej generácie New Glass Folder vo švédskom centre skla The Glass Factory, Boda Museum. A v roku 2019 to bola výstava Obrazy vytvorené v skle v dánskom Hempel Glassmuseu. Všetky tri výstavy sa sústreďovali predovšetkým na obrazy zo skla, v skle a na skle. Tu nájdeme provenienciu podoby diel nadaných mladých umelcov – Žofie Dubovej, Jána Mýtneho ml. a Dávida Kurinca. Ich prejav je výsledkom interdisciplinárnych programov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vidíme v nich úsilie využívať tradičné technológie maľby na sklo. A to pri zachovaní individuálneho prejavu nezávislého od technologických postupov zaužívaných v priemyselnej výrobe.

Unikátne techniky realizácie

Princípom ateliérového skla je experimentovanie so sklárskymi technológiami. Maľby prekrývaním farebných plôch, keramickými obtlačkami, chemickým a mechanickým odoberaním maľovaných vrstiev. Alebo pieskovaním, experimentovaním s taviacou a vypaľovacou teplotou a prepaľovaním zrkadiel. Tohto charakteru sú i vystavené sklené obrazy ďalších nádejných autoriek – Marty Matejkovej-Vjatrákovej, Kristíny Ligačovej, Ariny Dotsenko a Kataríny Pozorovej.

Vernisáž: 10.9. 2020 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 11.9. 2020 – 22.10. 2020 

Viac na: www.gjk.sk