Branislav Kristín / Príbeh tisíc a jednej čiary v Oravskej galérii aktuálne podporuje všetky zmysly

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Branislav Kristín, Štefan Papčo

Branislav Kristín kladie dôraz na čiaru, ktorá sa pod vplyvom zmeny techniky mení na gestickú líniu. Tú vo svojom tvorivom procese vrství, odkrýva, maže, znovu objavuje, odtláča, ryje a opäť kreslí. Vytvorené kompozície farebne dotvára, experimentuje s nimi a následne ich spája do nových obrazových príbehov. Výstava maliarskej tvorby Braňa Kristína je aktuálny magnet do Oravskej galérie.

Nezvyčajne tvorivé kvasinkové bublinky…

V maľbe umelca sa prelínajú motívy kresliarskych a grafických techník prenesené akrylom na plátno. Dynamickým gestom stiera pôvodný motív. Štrukturálne, farebné i monochromatické kompozície vychádzajú z materiálového experimentu kvasinkového procesu. V štrukturálnej abstrakcii sa objavujú drobné štruktúry kvasinkových bubliniek. Proces vstupuje nielen do pretvárania matérií prírodných surovín, ale aj do tvorby Branislava Kristína. Postupnosť, procesuálnosť, neriadený psychický automatizmus lovca v pravekej jaskyni, intuitívne a spontánne gestické ťahy plné energie a života.

Branislav Kristín

Ako sám autor uviedol, loví a zbiera nápady, silné inšpirácie, hľadá začiatok a prapodstatu v čiare, v bode, z ktorého je čiara zložená. Následne materializuje emócie, zhmotňuje pocity. Žije v prítomnom okamihu. Kreslí všetkým a všade. Tajomstvá a nové príbehy čiary hľadá a nachádza každý deň.

Tvorba rozdelená do viacerých oblastí

Experimentálna grafika, ktorú tvorí Branislav Kristín v kombinácii s kresbou (kvasové grafiky, kresby na stenách kvasovej nádoby, na matérii kvasu), manipulovaná počítačová grafika – digitálna tlač, gestická kresba, prepis kresebných štúdií a grafických záznamov do gestickej maľby, prepis štrukturálnej grafiky do maľby, autorské materiálové experimenty a ich vzájomné presahy. Výsledkom je gestická a štrukturálna abstrakcia. Súčasťou výstavy v Oravskej galérii sú po prvýkrát verejne prezentované veľkoformátové, experimentálne grafiky pod názvom KVA. GRI a monochromatické štrukturálne maľby dotvorené odtlačkami kôstok (zjednodušených znakom kvasových buniek) pod názvom Esencie 3². Posledný cyklus je metaforickým zobrazením bipolarity. Čistoty, pokoja a duchovna na jednej strane a napätia, konfliktu deštrukcie na strane druhej. Mocnina na druhú v názve deklaruje vždy prítomnú nádej, ktorá sa prediera cez vrstvu matérie, ako svetlo cez otvory – rany.

Branislav Kristín

Kto je Mgr. art. Ing. Branislav Kristín?

Po štúdiu na Technickej univerzite vo Zvolene, odbor Priemyselný dizajn nábytku, absolvoval magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Oddelení grafiky a iných médií v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky u prof. Vojtecha Kolenčíka. Zúčastnil sa na viacerých kolektívnych výstavách na Slovensku, v Česku, v Poľsku i vo francúzskom Annecy. Má za sebou účasť na sympóziách Ora et Ars – Skalka nad Váhom. Jeho diela sú súčasťou súkromných zbierok v Čechách, vo Francúzsku, v Maďarsku, vo Švédsku, v Číne i USA. Žije a tvorí pri Dubnici nad Váhom.
Nekonečné príbehy čiar môžete sledovať do 19. novembra 2023.

… a to nie je všetko…

Zároveň Vás pozývame na prehliadku ďalších aktuálnych výstav

Ján Vasilko / KONŠTRUKTÉR MESTA (trvanie výstavy do 8.10.2023). Výstava prináša komplexné predstavenie tvorby Jána Vasilka – absolventa Ateliéru súčasného obrazu doc. A. Szentpetéryho na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Maliarska tvorba etablovaného autora strednej generácie prináša geometrické obrazové plochy v konštruktívnej maľbe s detailnými industriálnymi súčiastkami a štylizovanou architektúrou.

Branislav Kristín, Ján Vasilko

Lucia Papčová & Štefan Papčo / ĎALŠIE LETO / SUMMER AGAIN (do 8.10.2023). Výstava v autorskej koncepcii manželskej dvojice Papčovcov prináša výsledky tvorivého štipendia Lucie Papčovej, ktorého súčasťou je videoinštalácia, fotografie a objekt ako reakcia na vnútorné prežívanie vojny ľudí v Ukrajinskej Buči. Na deštrukciu krajiny a človeka s dôrazom na jeho slobodu priamo nadväzuje vizualita skulptúr Štefana Papča, ktorými autor expanduje do nádvoria galérie (úvodné foto).

Neprehliadnite:

Lesy SR 150 rokov
Slovenské lesy a ich história. Lesnícke a drevárske múzeum predstavuje vzácne artefakty


Michal Machciník
/ SUBFOSÍLNY OBRAT / SUBFOSSIL TURNOVER (do 15.10.2023).
Výstava Subfosílny obrat predstavuje výsledky výskumu nájdených subfosílnych drevín ako odtlačkov života prírody bez zásahu človeka, so zámerom jej autentického zachovania v priestore i čase a bez narušenia jej biologickej rovnováhy.

Oravská galéria, Michal Machciník

Autor spája prírodné predmety s nájdenými produktmi (ľudskej) spoločnosti, modifikuje ich pôvodné významy a funkcie, čím vytvára vzájomne komunikujúce organizmy, ako apelatívne komentáre súčasnosti.

Ako sa k nám dostanete?

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín

GPS: N49°12’25.64″ E19°17’48.25″

Otvorené: Ut – Ne od 10.00 do 17.00 hod.
Text a foto: archív OG
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.oravskagaleria.sk www.lodslanica.sk