Oravská galéria bilancuje ukončené projekty na akvizíciu a reštaurovanie vzácnych zbierkových predmetov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Oravská galéria

Oravská galéria v minulom roku získala dotácie na dva reštaurátorské projekty, vďaka čomu bolo zreštaurovaných dvanásť zbierkových predmetov. Podporené boli tiež dve akvizície zbierkových predmetov. Projekty boli súčasne dofinancované aj z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja.

Oravský umelec a jeho dielo

V rámci prvého projektu boli odborne ošetrené tri grafiky a tri kresby Arnolda Petra Weisza-Kubínčana (1898 – 1945). Bol výnimočnou postavou slovenskej výtvarnej moderny a jeden z mála umelcov, ktorí sa s Oravou cítili zviazaní natoľko, že jej venovali takmer celé tvorivé dielo. Zbierkové predmety patria k osobitým ukážkam Weisz-Kubínčanovej umeleckej tvorby a v kontexte zbierky vypovedajú o výtvarnom myslení a celkovom charaktere jeho diela. Dve z grafík vznikli počas jeho štúdia v Berlíne v roku 1922 – v priamom kontakte s dobovým avantgardným myslením nemeckého expresionizmu.

Oravská galéria

Nevyhnutná záchrana diela

Reštaurátorský prieskum preukázal, že papierová podložka diel bola značne poškodená. Príčinou degradácie bolo mechanické poškodenie a kyslosť podkladového papiera. Na povrchu grafík a kresieb sa nachádzal depozitný prach, znečistenie, škvrny, stopy po adjustácií a lepiacich páskach.
Komplexné reštaurovanie, ktorého odborným garantom bol Mgr. art. Štefan Kocka, prebehlo so zreteľom na zachovanie autenticity, pôvodnosti a špecifickosti výtvarných diel. Jeho cieľom bolo zastaviť degradáciu a predĺžiť životnosť zbierkových predmetov.

Slohové premeny sakrálneho sochárstva

Druhý projekt bol zameraný na reštaurovanie šiestich drevených polychrómovaných plastík, ktoré v rámci zbierky dokumentujú podoby a slohové premeny sakrálneho sochárstva 18. a 19. storočia predovšetkým v regióne Oravy, s výrazným zastúpením ľudových tvorcov. Zreštaurované boli štyri plastiky anjelov a dve plastiky sv. Jána Nepomuckého –  jedného z najčastejšie zobrazovaných svätcov u nás.

Fondy na rekonštrukcie diela

Reštaurátorské práce, ktoré na základe reštaurátorského výskumu vykonala Mgr. art. Michaela Poliaková-Addová, boli zamerané na celkové zlepšenie technického stavu zbierkových predmetov.

Neprehliadnite:

ZajtrajŠOK, Oravská galéria

ZajtrajŠOK!
Alebo prierez tvorby umelcov, ktorí reagujú na ekologickú krízu a stopy človeka

Záchrana pamiatkových hodnôt

Po odstránení povrchového znečistenia boli plastiky očistené od nevhodných tmelov a sekundárnych premalieb, ktoré sčasti prekrývali pôvodnú polychrómiu, zlátenie a striebrenie. Lokálne bola potrebná aj tvarová rekonštrukcia s upevnením uvoľnených častí a tmelením menších deštrukcií v hmote dreva. Ďalší postup bol zameraný na kriedovanie, farebné zjednotenie polychrómie a záverečnú povrchovú úpravu. Cieľom projektu bola záchrana pamiatkových hodnôt, obnovenie výrazových kvalít diel a vytvorenie možností ich prezentácie.

Úcta k dejinám umenia

Na doplnenie zbierky slovenského výtvarného umenia 20. – 21. storočia získala galéria dotácie na dve maliarske diela autorov mladšej generácie. Prvá zakúpená veľkoformátová maľba vznikla ako participácia troch autorov na jednom diele. Spoločným konceptom autorskej trojice Jozefa Srnu ml., Pavla Stručku a Vladislava Zabela je úcta k dejinám umenia, zvlášť k historickej maľbe vybraných storočí. Ideovým východiskom diela s názvom Detská kruciáda z rokov 2021 – 2022 je tragická Detská križiacka výprava, ktorá sa uskutočnila v roku 1212. Jej údajní iniciátori tvrdili, že nevinné deti pre svoju mravnú čistotu môžu v boji proti neveriacim dosiahnuť väčšie úspechy ako ozbrojené vojská. Udalosť, vopred odsúdená na neúspech, mala svoje pozadie v predchádzajúcej histórii križiackych výprav a v ľudovej zbožnosti doby.

Oravská galéria

Existujúce zabudnuté miesta

Druhým dielom, ktoré Oravská galéria nadobudla vďaka pridelenej dotácii, je obraz Oľgy Paštékovej s názvom In Wonderland – Koník z roku 2020. Oľga Paštéková patrí k tým maliarkam na slovenskej výtvarnej scéne, ktoré sa dokážu prirodzene pohybovať medzi témami osobnými a spoločensky aktuálnymi, angažovanými. V  diele In Wonderland – Koník autorka poukazuje na existujúce zabudnuté miesta, nepatriace nikomu a nikam, pre ktoré sa používajú rôzne označenia: periféria, mestská divočina, vágny terén, medzi-miesta, ne-miesta. Oľga Paštéková vytvára z pamäte týchto zvláštnych miest nový svet.

Rekonštrukcia diela slovenských umelcov

Dielo pochádza zo série, ktorú vytvorila podľa opusteného Spreeparku, najväčšieho zábavného lunaparku niekdajšieho východného Berlína. Sériu veľkorozmerných malieb nazvala V krajine zázrakov / In Wonderland, pretože tieto miesta sú dôkazom regenerácie a znovuzrodenia prírody na troskách pripomínajúcich filmové kulisy, kde už nie je vôbec zrejmé, čo je skutočnosť a čo ňou nie je.

Súčasné slovenské umenie

Oba zbierkové predmety boli nadobudnuté s cieľom zdokumentovania súčasného slovenského vizuálneho umenia a prostredníctvom reprezentatívnych diel, z ktorých jedno je participatívne, umožnia predstaviť maliarske programy štyroch súčasných autorov.

Ako sa k nám dostanete?

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
GPS: N49°12’25.64″ E19°17’48.25″
V prípade záujmu a ďalšie informácie na: +421 43  586 3212       

Výstava je aktuálne prístupná vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne do 26. 3. 2023.
Kurátorka: Mgr. art. Lucia Jarotta

Otvorené: Ut – Ne od 10.00 do 17.00 hod.
Text a foto: archív OG
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.oravskagaleria.sk  a  www.lodslanica.sk