Hodiny, dni, mesiace, roky,… Vo svojej tvorbe ich vyhodnotil Imrich Svitana a výsledky sú zaujímavé…

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Krajská galéria Prešov

Hodiny, dni, mesiace, roky,… Tak plynie čas. Uvedomuje si to aj Krajská galéria v Prešove, ktorá pokračuje počas celého roku v divácky úspešnom cykle prezentácie výtvarnej tvorby jednotlivých osobností slovenskej umeleckej scény. Ich profesionálny život a tvorivý potenciál je spojený s východoslovenským regiónom. Jedným z nich je aj akademický sochár Imrich Svitana, ktorého všestranná umelecká tvorba bola prešovskej verejnosti doposiaľ predstavená len sporadicky formou spoločných výstav. 

Výstava Hodiny, dni, mesiace, roky,… komplexnejšie predstavuje návštevníkom Svitanu ako sochára, medailéra a šperkára. Vystavená kolekcia diel zo súkromného majetku autora a zbierkových fondov galérií regiónu je zaujímavou sondou a prierezom jeho doterajšej tvorby.

Krajská galéria Prešov, Hodiny, dni,...

Krajská galéria v Prešove ako významný edukatívny a kreatívny priestor

Galéria rozvíja pestrú výstavnú a kultúrno-výchovnú činnosť. Na salónoch s medzinárodnou účasťou umožňuje zaujímavé stretnutia v spolupráci s domácimi i zahraničnými galériami a autormi. Od roku 1991 v Malej výstavnej sieni so samostatným vstupom prezentuje malé autorské kolekcie, aktuality z ateliérov a pod.

Neprehliadnite:

Drevený reliéf, kjladenie do hrobu
Na minútku do Podtatranského múzea – drevený reliéf s námetom kladenia Krista do hrobu

Nové aktivity, nové výstavné priestory a… ďalšie hodiny, dni,…

V 90-tych rokoch sprístupnila Galéria výstavný priestor „Suterén“. V bývalej mestskej hradobnej priekope spolu s mestom realizuje tzv. Záhradu umenia. V súčasnosti je tu osadených šesť sôch, ktoré vznikli na dvoch ročníkoch Medzinárodného sochárskeho sympózia.

Krajská galéria Prešov, Hodiny, dni...

Od začiatku svojej pôsobnosti v roku 1956 je Galériou s krajskou pôsobnosťou – metodickým centrom pre galérie rôznych zriaďovateľov a osvetové strediská v Prešovskom kraji. Jej zriaďovateľom od roku 2002 je Prešovský samosprávny kraj. 

Aktuálna výstava Hodiny, dni, mesiace, roky,… vystavujúceho Imricha Svitanu potrvá do 23. októbra t.r.

Text a foto: Krajská galéria v Prešove
Medzititulky: redakcia
Viac na: www.krajskagaleria.sk