Dielo mesiaca jún: František Patočka – Oddanosť inšpiruje v Krajskej galérii v Prešove


1926   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
dielo mesiaca Krajská Galéria v Prešove

Oddanosť rodnej zemi, návraty v rôznych obmenách, frekvenciách a intenzite sa kontinuálne vinú aj osobným a profesionálnym životom jedného z najvýznamnejších osobností východoslovenského a slovenského umenia 20. storočia, akademického sochára Františka Patočku. Rodený Sečovčan, ktorý svoj vzťah k výtvarnému umeniu a plastike objavil počas štúdia na Štátnom slovenskom gymnáziu v Michalovciach, to k splneniu vysnívaného cieľa nemal vôbec ľahké.

Po krátkom pôsobení na pozícii výpomocného učiteľa v Kráľovskom Chlmci, dvoch semestroch na PdF UK v Bratislave, sa stáva poslucháčom druhého ročníka odboru figurálnej plastiky vedeného Jozefom Kostkom. Pre mladého študenta, ale i rokmi skúseného sochára, ostáva celoživotným vzorom. Druhou, nemenej výraznou osobnosťou, ktorá formovala Patočkov cit pre monumentálnu plastiku bol Fraňo Štefunko. Po absolutóriu VŠVU sa vracia späť do rodného kraja. Napriek tomu, že sa po krátkom čase jeho novým domovom stáva Prešov. Rodný Zemplín s jeho kultúrno-historickými hodnotami a tradíciami ostáva dominantnou témou Patočkovho sochárskeho diela ďalších 50 rokov.

Oddanosť

Žena – večný zdroj inšpirácií

Príkladom opakovaných návratov Františka Patočku (20.6.1927 – 27.9. 2002) k motívu ženy je  subtílna bronzová plastika Oddanosť (tiež pod názvom Poézia) zo zbierkového fondu Krajskej galérie v Prešove. Je datovaná rokom 1976, no v modelácii ľudskej postavy, v použití štylizácie ako i istých znakov, môžeme nájsť súvislosť či prepojenie so sochárskymi princípmi, ktoré mu boli blízke v období 50-tych rokov. Plastika zaujme oko diváka najmä svojou jednoduchou, no o to pôsobivejšou siluetou, ktorú vyvoláva esovite prehnutá línia, zreteľnejšia najmä z profilu.

Neprehliadnite:

Zátišie, KG Prešov, lexikon.skDielo mesiaca apríl: Jozef Teodor Mousson – „znovuobjavené“ Zátišie v Krajskej galérii v Prešove

Dielo a emócie

Evokuje rad emócií ako stíšenie, zamyslenie či smútok. No na druhej strane prostredníctvom jemnej, no viditeľnej modelácie dlhých šiat splývajúcich s jej telom a podstavcom, zas poukazuje na istú mieru dramatickosti a dynamiky výjavu. Vertikála štíhlej ženskej postavy i rúk zopnutých na hrudi, mladistvý účes zo stiahnutých vlasov odkazuje skôr na dievča, aké nachádzame v rôznych obmenách. Napr. v plastikách Vďaka, Sediace dievča (60. roky) prípadne v Patočkovej tvorbe z 50. rokov. Plastika je pozbavená detailov, výraz sa sústreďuje len do pozície tela, gesta rúk a sklonenej hlavy. Tvár ostáva bez expresie, kompaktnosť povrchu matérie narúšajú len náznaky situovania očí a nosa.

Oddanosť,

Oddanosť na očiach mladých

Komorné, 40 cm vysoké dielo,  je symbiózou umeleckého grifu a výtvarného cítenia, racionálneho a symbolického vyjadrenia, zhmotňujúce tradíciu i modernu v jeden celok. Vo väčšej miere a sile sa táto charakteristika a znaky zjednotili v jej monumentálnej podobe z roku 1979. Patočka ju zrealizoval ako objednávku do verejného priestoru a ktorá dodnes krášli Átrium Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove.

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Medzititulky: redakcia
Foto: G. Kutajová, Mgr. J. Németh

Viac na: www.sarisskagaleria.sk