SNG a SNM pozývajú na výstavu – Tekuté územia. Ako vyzerali územia pri Dunaji na mapách z r. 1650 – 1800?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Tekuté územia, SNG

Viete, čo sú tekuté územia? O aké teritóriá ide? Odpoveď pripravila Slovenská národná galéria (SNG) v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) a zahraničnými partnermi. Spoločne pozývajú na putovnú výstavu na 2. poschodí Bratislavského hradu. Venovaná je územiu Podunajska v 17. a 18. storočí. Táto atraktívna výstava pod netradičným názvom Tekuté územia bola doposiaľ prezentovaná v Nemecku, Rumunsku, Maďarsku a po Bratislave ju čaká presun aj ďalšej podunajskej krajiny do susedného Rakúska.

Výstava mapuje územia Podunajska v 17. a 18. storočí cez detailné aj kontextuálne mapy území okolo rieky Dunaj od prameňa až po jeho deltu, jeho prítokov, pôdorysy miest a pevností či plány bitiek. Už v antike bol Dunaj považovaný za mýtickú rieku. Ranoveké mapy rieky hovorili o tom, že jeho tok vo svojom behu navzájom spája nielen rieky, krajiny a mestá, ale aj dva svety – Západ s Východom, Európu s Áziou. Tieto dva svety sa prepájali výmenou tovarov a ideí a vojnovými konfliktmi, ktoré spôsobovali migračné pohyby národov a národností tu žijúcich.

Tekuté územia, SNG, lexikon.sk

Josef Franz Sandmann – Carl Gerolds: Hrad Devín. Okolo 1850. Litografia. Slovenská národná galéria

Dunaj spájal i rozdeľoval

„Počas osmanských vojen sa Dunaj stal krvavo dobývanou hranicou, ktorá bola vystužená dôležitými pevnostnými sústavami situovanými v jeho blízkosti. Od rokov 1699 – 1718 existoval „kresťanský“ a „islamský“ Dunaj, rieka Habsburgovcov a Osmanov. Vznikla tak trvalo pôsobiaca politická a kultúrna línia zlomu, ktorá však vždy ostala priepustnou,“ vysvetľuje Denis Haberland, spoluorganizátor výstavy zo SNG.

Tekuté územia, SNG

Anton von Wenzely – Johann Ernst Mansfeld: Vodný vír na Dunaji. Okolo 1765 – 1780. Lept. Slovenská národná galéria

Obrazové svety tvorcov vystavených máp vypovedajú nielen o stretnutiach a výmenách myšlienok a tovarov, ale aj o mocenských nárokoch, vojenských konfliktoch a o náboženských vymedzeniach. Vytvárajú až do súčasnosti pôsobiaci obraz „kresťanskej Európy“ a hrozivý obraz moslimského nepriateľa. Kartografi spájali krajiny do jedného celku, hranicami oddeľovali teritóriá jedno od druhého a opätovne tento priestor nanovo objavovali. Napriek mnohorakým vymedzeniam hraníc zostal tento široký a komplexný priestor Podunajska otvorený a premenlivý.

Neprehliadnite:

Ľudia v pohybe, SNG, lexikon.skĽudia v pohybe – výtvarná rozcvička pre malých i veľkých o spôsobe života a dejinných udalostiach

Spoločné autorské dielo

Výstava je spoločným autorským dielom Hlavného krajinského archívu Baden-Württemberg so sídlom v Karlsruhe a Inštitútu pre dunajsko-švábske dejiny a zemepis (IDLG) zo sídlom v Tübingene. Slovenská národná galéria ju obohatila o 21 originálnych diel z vlastnej grafickej zbierky pochádzajúcich zo 16. – 19. storočia. Výstavu dopĺňa katalóg s bohato ilustrovanými textami na vyše 400 stranách.

Krajina okolo Dunaja, SNG, SNM, lexikon.sk

Neznámy grafik: Mapa Slavónska, Chorvátska, Bosny a časti Dalmácie. Okolo 1640. Kolorovaný lept. Slovenská národná galéria

Sľubná spolupráca

SNG bude pokračovať v dlhodobej spolupráci s Hlavným krajinským archívom Baden-Württemberg v Karlsruhe. Plány sú v rámci pripravovaného medzinárodného výstavno-edičného projektu o umení, umeleckom remesle, kultúre a spoločnosti v čase osmanskej expanzie na dnešnom našom území v období 16. až 17. storočia. Verejnosti vďaka nemu sprístupní originály historických tlačí a kresieb máp, vedút, pôdorysov hornouhorských miest a protiosmanských pevností situovaných na našom území. „Tieto materiály si dali vyhotoviť badenskí markgrófi, ktorí pomáhali v danej dobe oslobodzovať územia Podunajskej monarchie spod nadvlády Osmanov. O ich účasti v bojoch a bitkách svedčí aj tzv. turecká korisť, ktorá je dnes súčasťou jednej z najväčších zbierok osmanského umenia, umeleckého a vojenského remesla v Európe práve v Badenskom krajinskom múzeu (Badisches Landesmuseum) v Karlsruhe,“ uzatvára Denis Haberland.

Okolie Dunaja, SNG

Kaspar Merian: Mapa osmanských bojov na juhozápadnom Slovensku v roku 1663. Okolo 1670. Lept. Slovenská národná galéria

Základné údaje

Názov: Tekuté územia. Mapy Podunajska, 1650 – 1800
Trvanie výstavy: 10. 6. – 4. 9. 2022, 2. poschodie Bratislavského hradu
Kurátor: Prof. Josef Wolf
Organizátori: Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Hlavný krajinský archív Baden-Württemberg v Karlsruhe, IDGL Tübingen
Spoluatori: Julian Würtenberger – štátny tajomník Ministerstva vnútra Baden-Württemberg, Prof. Dr. Reinhard Johler – vedecký riaditeľ Inštitútu pre dunajsko-švábske dejiny a zemepis (IDGL), Tübingen, Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann – vedúci oddelenia Hlavného krajinského archívu Baden-Württemberg, Mgr. Martin Čičo – kurátor grafiky SNG.

Tekuté územia, SNG

Neznámy grafik: Mapa povodia Dunaja. 1703. Lept, kolorovanie. Slovenská národná galéria

Výstavu finančne podporili: Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov a Krajinský archív Baden-Württemberg.

Text a foto: SNG
Medzitulky: redakcia

Viac na: www.sng.sk    
              www.snm.sk