Rimania a Slovensko – aktuálna výstava v SNM o histórii 2000 rokov života na našom území

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rimania a Slovensko, lexikon.sk

Rimania a Slovensko je aktuálna archeologicko-historická výstava o dejinách územia dnešného Slovenska v 1. až 4. storočí. Dokumentuje obdobie, keď sa toto územie nachádzalo v susedstve Rímskej ríše a z malej časti bolo jej priamou súčasťou. Poukazuje na problematiku archeologických a historických prameňov, archeologický výskum a dejiny výskumu rímskej doby na našom terajšom území.

Význam Rimanov na našom území

Výstava v Slovenskom národnom múzeu zdôrazňuje význam rímskej doby na území Slovenska, ktoré ako priestor na hranici bolo pozoruhodným stretom dvoch odlišných kultúr – rímskej a germánskej. Pojednáva o období, keď antickí autori písali o oblasti dnešného Slovenska a naše územie sa dostalo na pole významných politických udalostí – ako napr. tzv. markomanské vojny. Výstava prostredníctvom takmer 250 predmetov z domácich a zahraničných inštitúcií, hromadných nálezov mincí ako aj raritných súborov predmetov z tzv. kniežacích hrobov 5 a 6 zo Zohora poukazuje na výsledky archeologického a historického výskumu rímskej doby na Slovensku ostatných desaťročí, ktoré priniesli poznatky v medzinárodnom kontexte.

Neprehliadnite:

Poďte na minútku do múzea. A z minúty budú celé hodiny… v Podtatranskom múzeu v Poprade

2000 rokov kráľovstva

Výstava v Historickom múzeu SNM je výsledkom autorského kolektívu pracovníkov Slovenského národného múzea, Múzea mesta Bratislavy, Archeologického ústavu SAV, Podunajského múzea v Komárne a Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Vznikla pri príležitosti pripomenutia si 2000. výročia Vanniovho kráľovstva a úspešnej nominácie slovenských lokalít do Zoznamu UNESCO v rámci zápisu Dunajský Limes – západná časť.

Pre žiakov škôl

K výstave je plánovaný odborný slovensko-anglický katalóg a v júni minulého roka k nej bola vydaná interaktívna knižka pre žiakov. Zaujímavý výlet do čias Rimanov je aktuálny do 30. 6. 2022 a jeho súčasťou bude tiež pestrý sprievodný program.

SNM Rimania a Slovensko, lexikon.sk

Komisár výstavy: Juraj Kucharík
Autori výstavy: Igor Bazovský, Kristián Elschek, Marek Gere, Katarína Harmadyová, Juraj Kucharík, Ľudovít Mathédesz, Margaréta Musilová, Ján Rajtár, Jaroslava Schmidtová, Boris Stoklas, Vladimír Turčan, Vladimír Varsik.

Text: SNM
Medzititulky: redakcia
Foto: archív SNM a pixabay

Viac na: www.snm.sk