Sokoliarstvo má na území Slovenska stáročnú tradíciu a je oprávnene 8. zápisom v Zozname UNESCO


3987   -   4
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Sokoliari Zoznam UNESCO
Sokoliarstvo je na území dnešného Slovenska nepretržitou aktivitou od piateho storočia! Dostatočne silný argument, aby sa o tom dozvedel svet a slovenské sokoly i slovenskí sokoli boli na túto stáročnú tradíciu právom hrdí. I stalo sa… Slovenské sokoliarstvo sa stalo ôsmym zápisom v reprezentatívnom Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
 
K doterajšiemu výpočtu slovenských príspevkov v reprezentatívnom Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra, Bábkarstvo na Slovensku a v Česku, Horehronský viachlasný spev, Modrotlač a Drotárstvo) pribudlo unikátne slovenské Sokoliarstvo.

Spoločná ochrana dedičstva

Sokoliarstvo ako medzinárodná nominácia bolo do Zoznam zapísané v roku 2016. Na jar r. 2020 požiadalo Slovensko a ďalšie krajiny (Holandsko, Poľsko, Írsko, Chorvátsko a Kirgizsko) o rozšírenie skupiny, ktorých sa týka zápis. Po schválení ide zatiaľ o najväčšiu nomináciu v tomto reprezentatívnom registri unikátneho dedičstva ľudstva. „Nominácia zdôrazňuje spoločné dedičstvo spájajúce spoločenstvá a štáty na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Poukazuje na to, že Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO z roku 2003 podporuje spoločnú ochranu prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva presahujúcich jazykové a štátne hranice. Podporuje sa tým dialóg a porozumenie,”  uviedol Miroslav Hanák, riaditeľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru.

Sokoliarstvo Zoznam UNESCO, Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk

Slovenskí sokolíci – úspešní sokoliari a nádherné slovenské sokoly

Slovenské sokoliarstvo je líder

Sokoliarstvo je odteraz prvkom vo svetovom Zozname. Spája Saudskú Arábiu, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Spojené arabské emiráty, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko, Holandsko, Maroko, Kazachstan, Mongolsko, Pakistan, Portugalsko, Katar, Sýriu, Južnú Kóreu, Česko, Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko a Poľsko.
Prezident Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore Alojz Kaššák poukázal na to, že sokoliarstvo je na území Slovenska nepretržite od piateho storočia. Po roku 2019, keď bolo sokoliarstvo zapísané medzi najvýznamnejšie prvky nehmotného kultúrneho dedičstva na národnej úrovni, prišiel zápis do prestížneho svetového zoznamu.

Neprehliadnite:     

modrotlač. Zoznam UNESCO Remeslo má modré dno v Trebišove.
Slovenská modrotlač ako nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO

Odkaz pre budúce generácie

„Odkaz chceme venovať budúcim generáciám sokoliarov, ktorí budú nositeľmi tohto prvku,” uviedol A. Kaššák. Zdôraznil, že Slovensko nie je len svetovým lídrom vo vzdelávaní mladých sokoliarov, ale aj kolískou moderného sokoliarstva. Na Slovensku máme jedinú základnú školu na svete. Je to Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach s povinným vyučovacím predmetom sokoliarstvo.

Jožko Tomík Sokoliari Zoznam Unesco , Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk

Vari najznámejší slovenský sokoliar Jožko Tomík v akcii

Prezident Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore Alojz Kaššák pripomenul tiež, že sokoliarstvo sa na Slovensku vyučuje predovšetkým na stredných lesníckych školách v Prešove, Banskej Štiavnici či Liptovskom Hrádku. Podobne je tomu aj vysokých školách – na Technickej univerzite (TU) vo Zvolene a Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Text a medzititulky: redakcia
Autori fotografií: Alojz Kassak, Katarína Suranská, Milan Sušienka

Viac na: www.aquila.sk