Jubilujúca Tekovská hvezdáreň v Leviciach ponúka pohľad na hviezdy a otvára nekonečné svety…

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Deň hvezdární a planetárií

Tekovská hvezdáreň v Leviciach je kultúrnou organizáciou. Jej hlavnou náplňou činnosti je šírenie vedeckých poznatkov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, popularizácia astronómie, pozorovateľská a výskumná činnosť. Hvezdáreň v Leviciach začala svoju činnosť 1. januára 1956. Odvtedy pripravila množstvo zaujímavých astronomických programov pre všetky vekové kategórie návštevníkov.

Počas svojej histórie (66. výročie založenia) sídlila v rôznych prenajatých priestoroch; od Domu osvety v Leviciach, cez Mestský národný výbor v Leviciach, strechu Osemročnej strednej školy, Južnú baštu levického hradného areálu, Vojenskú ulicu v Leviciach, až po ul. SNP v Leviciach. V roku 1998 sa presťahovala do vlastných priestorov na Sokolovskej ulici 21, kde sídli dodnes.

Tekovská hvezdáreň v Leviciach, Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk

Pozorovateľňa s odsuvnou strechou na Južnej bašte levického hradného areálu

Per aspera ad astra…

Hvezdáreň sa počas svojej histórie môže pochváliť niekoľkými prvenstvami. Ako prvá v bývalom Československu začala spoluprácu s materskými školami, čo bola v tej dobe nebývalá aktivita, o ktorej sa písalo dokonca aj na americkom kontinente. Ďalším prvenstvom bolo nadobudnutie prvého prenosného planetária v strednej Európe. A napokon ako prvej hvezdárni na svete sa podarilo objasniť existenciu oblaku prachu na obežnej dráhe Zeme okolo Slnka.

tekovská hvezdáreń v Leviciach, Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk

Astronomický ďalekohľad typu refraktor v pozorovateľni s odsuvnou strechou

Blízko ku hviezdam…

V areáli súčasného sídla hvezdárne boli vybudované dve pozorovateľne. V pozorovateľni s odsuvnou strechou sa nachádza ďalekohľad typu refraktor s priemerom objektívu 150 mm. V druhej pozorovateľni s kupolou je umiestnený ďalekohľad typu Cassegrain s priemerom objektívu 400 mm. Pomocou týchto ďalekohľadov sa môžu návštevníci na vlastné oči presvedčiť o krásach hviezdnej oblohy. Okrem pravidelných večerných pozorovaní oblohy sa realizujú aj pozorovania mimoriadnych úkazov, akými sú napr. zatmenia Slnka a Mesiaca, kométy, meteorické roje, zaujímavé konjunkcie a pod.

Tekovská hvezdáreň Levice, Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk

Areál hvezdárne s dvoma pozorovateľňami

Neprehliadnite:

Rok Milana Rastislava ŠtefánikaNič mi nebolo nemožné, lebo som chcel! Odkaz M. R. Štefánika súčasníkom je vždy veľkou výzvou

Malí a veľkí pozorovatelia…

Program vo hvezdárni je určený pre všetky vekové kategórie a skupiny návštevníkov, od materských škôl až po seniorov. Pri programoch sa okrem iného využíva digitálne planetárium, ktoré nezávisle od počasia a dennej doby ponúka návštevníkom pohľad na hviezdnu oblohu, ako aj rôzne objekty blízkeho a vzdialeného vesmíru. Toto planetárium je zaujímavé tým, že je prenosné a dá sa nainštalovať aj v telocvičniach, prípadne kultúrnych domoch.

Prenosná hvezdáreň, Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk

Nafúknutá kupola prenosného digitálneho planetária v školskej telocvični

Okrem exkurzií sa mladí nadšenci astronómie stretávajú na astronomických krúžkoch, organizujú sa výtvarné a vedomostné súťaže, astronomické tábory, praktiká a pod.

Odborný program a zameranie

V rámci odbornej činnosti sa hvezdáreň zameriava na pozorovanie slnečnej atmosféry, predovšetkým fotosféry a chromosféry. Pozorovanie fotosféry sa realizuje projekčnou metódou, pri ktorej pozorovateľ zaznamenáva aktívne oblasti na slnečnom povrchu. Pozorovanie chromosféry sa realizuje špeciálnym ďalekohľadom v spektrálnej čiare H-alfa. Druhou oblasťou záujmu je pozorovanie telies medziplanetárnej hmoty, konkrétne kolízie meteoroidov so zemskou atmosférou. Za týmto účelom sa organizujú expedície pri aktivitách zaujímavých meteorických rojov.

Tekovská hvezdáreň v Leviciach, Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk

Astronomický ďalekohľad typu Cassegrain v pozorovateľni s kupolou

Ďaleký vesmír na dosah

Vesmír je plný zaujímavých objektov a fascinujúcich úkazov. Tekovská hvezdáreň v Leviciach je miesto, kde sa s nimi môžete zoznámiť zblízka. Vzhľadom na súčasné opatrenia, je potrebné sledovať stránku hvezdárne ohľadne jej opätovného otvorenia. Ak vás však nočná obloha a nekonečný vesmír zaujíma, máte možnosť navštíviť tunajšiu hvezdáreň aspoň virtuálne aj v tomto čase na prelome rokov, keď na hviezdy v nádeji na budúcnosť pozeráme častejšie…

Text: RNDr. Jozef Kováč, PhD., Tekovská hvezdáreň v Leviciach
Medzititulky: redakcia
Foto: Tekovská hvezdáreň v Leviciach

Viac na: www.hvezdarenlevice.sk