Na minútku do múzea – Maľovaný paraván so sakrálnym motívom. Vzácna pamiatka vo vzácnom čase


2049   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Maľovaný paraván, Svätá rodina Podtatranské múzeum

Maľovaný paraván v Podtatranskom múzeu v Poprade predstavuje vzácny zbierkový predmet so sakrálnym motívom. V hornej časti s výjavmi: Zvestovanie, svätá Rodina a Nesenie kríža, v dolnej s vyobrazením postáv svätíc zachované však len vo fragmente. Paraván bol pravdepodobne súčasťou chrámového vybavenia dnes už neznámeho kostolného interiéru.

Pred reštaurovaním pozostával paraván zo šiestich pozdĺžnych stien spájaných na podráme dvojicou kĺbových závesov. Po konzultáciách odborníkov, reštaurátorov a Podtatranským múzeom v Poprade ako investorom bolo rozhodnuté, že každé z dvoch častí paravánu budú spojené do jedného celku, tzn. zo šiestich častí budú vytvorené tri. Paraván bol reštaurovaný v troch etapách v rokoch 2001, 2003 a 2004.

svätá rodina,

Toto rozhodnutie znamenalo návrat k pôvodným trom kompozičným celkom, ktoré boli prezentované na troch obrazových plochách, sekundárne však boli rozrezané kolmo v strede, takto boli aplikované aj na steny paravánu. Opätovným zjednotením, spojením dvojice výjavov bolo takéto riešenie pre jednotlivé obrazy technicky prijateľnejšie, bola tak tiež uľahčená aj čitateľnosť ikonografie jednotlivých motívov.

Časť paravánu Zvestovanie

Túto časť tvorí dvojica Archanjela Gabriela a Panny Márie, ktorý prichádzajúc ku kľačiacej Panne Márii jej v miernom predklone podáva ľaliu. Pozadie sa stráca v oblakoch, odkiaľ sa vznáša holubica – symbol Ducha sv. v oslnivom svetle lúčov dopadajúcich na hlavu P. Márie. Výjav dopĺňa text: Prvé riadky sú nečitateľné. Pod postavou Archanjela: „…ICTAM VIRGO /ďalšie dve slová nečitateľné / NARATUS…“ MISSUS ab arce patris paries intactu st…“ (poslaný z výšin otca neporušením steny…). Pod postavou Panny Márie: „/Prvé dve slová nečitateľné/ veterum …, Oraculum / ďalej nečitateľné / … / stará … veštba / „ Te Dei Matrem totus Venerabitur Orbis“ / Tebe matke Boha sa klania celý svet /

Maľovaný paraván, Svätá rodina

Časť paravánu svätá Rodina

Boh Otec na nebesiach, Duch svätý ako holubica a Ježiš Syn ako dieťa Ježiško v jednej stredovej kompozícii. V spodnej polovici obrazu sú zachované fragmenty dvoch svätíc, oddelených časťou stĺpa arkády. Dolná polovica výjavu je oddelená členiacim sa iluzívnym kamenným soklom, na ktorom je umiestnená nápisová páska s textom: ACCIPE  PUERUM ET MASTREM EIUS (Príjmi chlapca a matku jeho – v zmysle nepoškvrnená a panna nepoškvrnená, ktorá sa stala matkou Boha).

Maľovaný paraván, Svätá rodina

Neprehliadnite:

Hradisko Valy Bojná – vrch Holý kameň a jaskyňa pod Holým kameňom
Považský Inovec a krajina v okolí Hradiska Bojná má svoje čaro aj v zime počas vegetačného pokoja

 

Maľovaný paraván: časť Nesenie Kríža

Výjav ilustruje text poučení z Matúšovho evanjelia (Mat. 10.38). V indiferentnom krajinnom pozadí postava mladíka nesie kríž a nástroje umučenia. Analógiu nachádzame v konkrétnej udalosti z Krížovej cesty, keď je Šimon Cyrenejský donútený niesť kríž, no text, ktorý sprevádza výjav, upresňuje ikonografiu obrazu ako symbolického nesenia kríža: QVI NON ACCIPIT CRVCEM SUM NON EST ME DIGNVS. Math. 10“ (Kto nepríjme svoj kríž, nie je ma hoden). V presnom znení text evanjelia: „Kto nevezme svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden“. V dolnej polovici sú fragmenty dvoch svätíc na neutrálnom pozadí. Dnes sú tieto kompozície nečitateľné.

Maľovaný paraván, Svätá rodina

Maľovaný paraván / olejomaľby sú prezentované aktuálne vo výstavných priestoroch v rámci stálej expozície Podtatranského múzea v Poprade  “Vznešenosť a pokora”, pobočky v Spišskej Sobote.

Text: Mgr. art. et Mgr. Marek Ružinský, Podtatranské múzeum v Poprade
Medzititulky: redakcia
Foto: Tibor Devoša, Marián Keleši a fotoarchív, Podtatranské múzeum v Poprade

Viac na: www.muzeumpp.sk