Truhlica z Považského múzea poputovala do Magdeburgu


4187   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Truhlica z Budatínskeho hradu

Mestská truhlica, ktorá bola vystavená v priestoroch Budatínskeho hradu, sa od konca augusta 2019 až do začiatku februára 2020 nachádza v Kultúrnohistorickom múzeu v Magdeburgu. Jeden z najťažších zbierkových predmetov Považského múzea v Žiline sa stal súčasťou medzinárodnej výstavy „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht.“

Príbeh mestskej truhlice

Truhlica z Budatínskeho hradu

Mestská pokladnica alebo richtárska truhla z Považského múzea v Žiline pochádza podľa dendrochronologického výskumu, z konca 15. storočia. Bola vyrobená z jedného kmeňa dubového dreva a váži približne 500 kg. Bývala zabezpečená zámkom zabudovaným vo vnútri truhlice a dvomi železnými petlicami zvonku. „Funkciu hlavného mestského pokladníka vykonával v Žiline až do roku 1753 richtár (fojt). Bol najvyšším predstaviteľom mesta, predsedal mestskej rade a disponoval plnou súdnou právomocou.

Zaujímavé: Máte radi výlety do histórie?

Na konci svojho funkčného obdobia predkladal mestskej rade vyúčtovanie z hospodárenia s mestskou pokladnicou. Zo súpisu z roku 1660 sme sa dozvedeli, že v pokladnici boli uložené aj tri pečate – najväčšia, strieborná mestská pečať, prostredná notárska a najmenšia, tzv. fojtovská, dva strieborné pozlátené poháre a peniaze obyvateľov, ktoré mesto utŕžilo za predaj domov, polí či lúk. Originál listiny s inventárom je uložený v pobočke Štátneho archívu v Žiline.“ priblížila historička Považského múzea v Žiline Martina Bernátová.

Truhlica z Budatínskeho hradu

Truhlica bola uložená v priestoroch Starej radnice v Žiline ako súčasť mestského múzea. Neskôr bola prevezená do Budatínskeho hradu. V roku 1956 bola zapísaná ako zbierkový predmet Krajského múzea v Žiline a stala sa súčasťou dobového hradného interiéru. V roku 2016 po dokončení prvej etapy rekonštrukcie Budatínskeho hradu sa stala súčasťou Považského múzea. O historickej truhlici bol v elektronickom časopise Považského múzea v Žiline nazvanom MÚZA uverejnený odborný článok. Práve tento text našli organizátori výstavy v Nemecku a požiadali múzeum o zapožičanie truhlice.

Budatínsky Hrad

Fascinujúca medzinárodná výstava

Truhlica z Budatínskeho hradu

Výstava o urbanizácii Európy v stredoveku na základe Magdeburského práva sa pripravovala dva roky. Na jej organizovaní sa podieľalo množstvo vedcov, manažérov, interných zamestnancov aj externých spolupracovníkov.

 

Na ploche viac ako 1200 m2 návštevníci uvidia na výstave množstvo jedinečných exponátov – stovky originálov z takmer 10 krajín Európy, ktoré sú spojené s Magdeburským právom. Toto najdôležitejšie a najzaujímavejšie mestské právo platilo v stredoveku na území dnešného severovýchodného Nemecka, Poľska, severnej časti Čiech a Moravy, Slovenska, Litvy, Bieloruska a Ukrajiny. Vychádzalo zo stredovekej právnej knihy zvanej Sachsen Spiegel, ktorej originál je tiež súčasťou výstavy.

Sachsen Spiegel

Prítomní na výstave môžu obdivovať rôzne obrazy, sochy, šperky, zbrane, odevy, dobový nábytok, vzácne rukopisy a významné dokumenty. Okrem Považského múzea v Žiline požičali zbierkové predmety na túto výnimočnú výstavu aj iné múzeá zo Slovenska. „Sme veľmi radi, že komunikácia s múzeom v Nemecku nabrala skutočné obrysy a výsledkom je, že sme mohli byť pri otvorení výstavy a mali možnosť vidieť množstvo artefaktov z celej strednej i východnej Európy. Je nám veľkou cťou, že práve náš predmet môže byť súčasťou takéhoto veľkého projektu.“ uviedol riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký.

Obrazy

Predmety

Zúčastnení odborníci na otvorení výstavy zdôrazňovali dôležitosť spolupráce, potrebu spájania krajín v Európe a hrdosť na naše dejiny. Len z poznania minulosti a predmetov, ktoré sú s ňou spojené, môžeme totiž správne pochopiť súvislosti ovplyvňujúce budúcnosť.

Dobový Nábytok

Súčasťou výstavy je aj katalóg s rovnomenným názvom „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht.“ Na viac ako 800 stranách sa čitateľ dozvie zaujímavé informácie o Magdeburskom práve a krajinách a mestách, kde platilo. Nájde tam spoločné prieniky v politike, hospodárstve, obchode, cirkevnom i svetskom živote. Obsažný text je doplnený množstvom ilustrácií a fotografií.

PhDr. Magdaléna Lacková, Považské múzeum v Žiline
www.pmza.sk