Truhlica z Považského múzea poputovala do Magdeburgu

Share:
Truhlica z Budatínskeho hradu

Mestská truhlica, ktorá bola vystavená v priestoroch Budatínskeho hradu, sa od konca augusta 2019 až do začiatku februára 2020 nachádza v Kultúrnohistorickom múzeu v Magdeburgu. Jeden z najťažších zbierkových predmetov Považského múzea v Žiline sa stal súčasťou medzinárodnej výstavy „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht.“

Príbeh mestskej truhlice

Truhlica z Budatínskeho hradu

Mestská pokladnica alebo richtárska truhla z Považského múzea v Žiline pochádza podľa dendrochronologického výskumu, z konca 15. storočia. Bola vyrobená z jedného kmeňa dubového dreva a váži približne 500 kg. Bývala zabezpečená zámkom zabudovaným vo vnútri truhlice a dvomi železnými petlicami zvonku. „Funkciu hlavného mestského pokladníka vykonával v Žiline až do roku 1753 richtár (fojt). Bol najvyšším predstaviteľom mesta, predsedal mestskej rade a disponoval plnou súdnou právomocou.

Zaujímavé: Máte radi výlety do histórie?

Na konci svojho funkčného obdobia predkladal mestskej rade vyúčtovanie z hospodárenia s mestskou pokladnicou. Zo súpisu z roku 1660 sme sa dozvedeli, že v pokladnici boli uložené aj tri pečate – najväčšia, strieborná mestská pečať, prostredná notárska a najmenšia, tzv. fojtovská, dva strieborné pozlátené poháre a peniaze obyvateľov, ktoré mesto utŕžilo za predaj domov, polí či lúk. Originál listiny s inventárom je uložený v pobočke Štátneho archívu v Žiline.“ priblížila historička Považského múzea v Žiline Martina Bernátová.

Truhlica z Budatínskeho hradu

Truhlica bola uložená v priestoroch Starej radnice v Žiline ako súčasť mestského múzea. Neskôr bola prevezená do Budatínskeho hradu. V roku 1956 bola zapísaná ako zbierkový predmet Krajského múzea v Žiline a stala sa súčasťou dobového hradného interiéru. V roku 2016 po dokončení prvej etapy rekonštrukcie Budatínskeho hradu sa stala súčasťou Považského múzea. O historickej truhlici bol v elektronickom časopise Považského múzea v Žiline nazvanom MÚZA uverejnený odborný článok. Práve tento text našli organizátori výstavy v Nemecku a požiadali múzeum o zapožičanie truhlice.

Budatínsky Hrad

Fascinujúca medzinárodná výstava

Truhlica z Budatínskeho hradu

Výstava o urbanizácii Európy v stredoveku na základe Magdeburského práva sa pripravovala dva roky. Na jej organizovaní sa podieľalo množstvo vedcov, manažérov, interných zamestnancov aj externých spolupracovníkov.