Tekovské múzeum v Leviciach oslavuje 95. výročie. Aké boli okolnosti jeho vzniku a kto má na tom zásluhy?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Tekovské múzeum Levice

Tekovské múzeum v Leviciach si v týchto dňoch pripomína výročie svojho vzniku. Pred 95. rokmi súkromný zberateľ a vrábeľský poštmajster Jozef Nécsey daroval mestu Levice rozsiahlu rodinnú zbierku. Tá položila základy pre vznik Mestského múzea, na ktorého činnosť dnes nadväzuje Tekovské múzeum.

Zemianska rodina Nécseyovcov

Nécseyovci boli zemianskou rodinou z Oslian. Z ich radov pochádzali úradníci, učitelia, právnici, cirkevní hodnostári i vojenskí dôstojníci. Jozef Nécsey (na obr. , 27. august 1842, Oslany – 17. január 1929, Vráble) bol kráľovský poštmajster. Poštový úrad vo Vrábľoch, kde sa s rodinou natrvalo usadil, prebral v roku 1869. Úrad spravoval dlhých 44 rokov.

Jozef Nécsey, Tekovské múzeum

Jozef Nécsey bol milovníkom umenia, histórie a amatérskym archeológom. Vášeň pre zberateľstvo zdedil po svojom otcovi. Vďaka kontaktom s vyššou spoločnosťou a dobrej finančnej situácii sa mu darilo zbierku rozširovať a obohatil ju o viacero vzácnych umeleckých diel. Jeho najvernejšími spolupracovníkmi v tvorbe zbierky boli synovia, Ladislav a Štefan. Ladislav Nécsey (19. december 1878, Vráble – 11. november 1909, Hvar) bol historik umenia a doktor filozofie. Štefan Valentín Nécsey (12. február 1870, Vráble – 26. marec 1902, Mníchov) bol maliar a ilustrátor. Po smrti svojich synov nemal Jozef Nécsey pokračovateľa a za najlepšie riešenie považoval vytvorenie Mestského múzea, ktorého základinu by tvorila práve Nécseyovská zbierka.

Tekovské múzeum

Levická radnica – prvé sídlo múzea

Darovanie a prevoz zbierky

Postupujúci vek a zhoršujúci sa zdravotný stav primäli Jozefa Nécseyho osloviť s touto myšlienkou vtedajších predstavených mesta Levice a svojho dlhoročného dobrého priateľa, Eugena Krieka (na obr.)..

Egon Kriek , Tekovské múzeum

Mesto na tento účel vyhradilo vhodné priestory a poverilo vybavovaním veci práve Krieka. Ten v dňoch od 28. júla do 2. augusta 1927 v spoločnosti Jozefa Nécseyho a jeho dcéry Šarloty predmety prebral, spísal zoznam a zabalil ich do 16 drevených debien. Predmety boli po prevezení uložené na levickej radnici.

Tekovské múzeum

Nécseyovská zbierka – črpačka datovaná 1890

Ďalšie predmety sa do Levíc dostali v dňoch od 4. do 6. novembra 1928. Boli zabalené do šiestich debien. Zoznam vyhotovený Eugenom Kriekom v roku 1928 obsahoval predmety zoradené do ôsmych kategórií pod 175 položkami.

Neprehliadnite:

Tekovské múzeum v Leviciach
Vodný mlyn a mlynárska usadlosť v Štampošskej doline –
menej známa, no vzácna história malebného Tekova

Čo tvorí unikátnu zbierku?

Značnú časť tvoril archeologický materiál, ďalej zbrane, knihy a rukopisy, nábytok z pracovne Štefana Nécseyho, rôzne národopisné a umelecko-historické predmety, z 99 kusov obrazov až 71 bolo dielom Štefana Nécseyho. Súčasťou zbierky boli aj rodinné dokumenty a fotografie.

Prvý interiér Múzea v Leviciach

Prvá inštalácia múzea tzv. Nécseyho izba

V druhom transporte sa do Levíc dostali napríklad akvarely motýľov od Štefana Nécseyho, šesť kusov rôznych hodín a 65 kusov rôznych rakúsko-uhorských mincí.

Nécseyho grafiky motýľov

Ilustrácie motýľov od Štefana Nécseyho

Eugen Kriek po prevoze do Levíc predmety roztriedil a provizórne nainštaloval na druhom poschodí radnice v spoločných priestoroch mestskej knižnice. Prvá expozícia sa volala Nécseyho izba (Nécsey szoba).

Tekovské múzeum v premenách času

V priebehu nasledujúcich rokov sa múzejná zbierka postupne rozširovala. Obdobie druhej svetovej vojny prinieslo stagnáciu a následné povojnové roky jej opätovné roztriedenie a katalogizovanie. V priebehu 50. – 80. rokov 20. storočia sa múzeum viackrát sťahovalo, menilo svoj názov i právnu subjektivitu. Postupne sa z neho stáva odborná, vedecká a kultúrno-výchovná inštitúcia so stálym sídlom v areáli Levického hradu.

Dni mesta Levice, Kultúra v Leviciach

Dnes Tekovské múzeum v Leviciach spravuje rozsiahly zbierkový fond, ktorý obsahuje viac ako 130 tisíc zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied, archeológie, histórie, ľudovej kultúry, umenia a numizmatiky. Vďačí za to dvom odhodlaným lokálpatriotom – Eugenovi Kriekovi a Jozefovi Nécseymu; z úcty k nemu nesie výstavný priestor múzea od roku 2001 jeho meno.

Autorla článku: Mgr. Nikola Mihálová, Tekovské múzeum v Leviciach
Foto: Nikola Mihálová a fotoarchív Tekovského múzea v Leviciach
Viac na: www.muzeumlevice.sk