Známi – neznámi Levičania. Nepoznané životné osudy, ktoré sa skrývajú za muzeálnymi predmetmi

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Tekovské múzeum, lexikon.sk Osobnosti Levice Imrich Karvaš

Projekt s názvom Známi – neznámi Levičania predstavuje dvoch levických rodákov. Múzeum totiž nie sú len starožitnosti a vzácne artefakty. Múzeum to sú aj príbehy a životné osudy, ktoré sa za týmito predmetmi ukrývajú. Tekovské múzeum v Leviciach ako regionálne múzeum, ktorého zberný región sa zameriava predovšetkým na územie Levického okresu, pripravilo pre svojich návštevníkov dve nové výstavy.

Vojtech Laufer-Lévavári

Fotograf, maliar a podporovateľ múzea sa v Leviciach narodil 1. januára v roku 1885. Bol najstarším dieťaťom Vojtecha Laufera a Zuzany Loderer. Základné vzdelanie získal na Rímsko-katolíckej ľudovej škole chlapčenskej v Leviciach. Na Živnostenskej učňovskej škole sa vyučil maliarom izieb, čo bolo aj remeslom jeho otca. Ten svoju živnosť prevádzkoval viac ako 60 rokov. Po prvej svetovej vojne si Vojtech v Leviciach otvoril fotoateliér. Postupne sa etabloval medzi známych levických fotografov. Zaujímal sa aj o výtvarné umenie, ktoré študoval v zahraničí. Jeho prvým známym dielom je výmaľba Mariánskej kaplnky na Krížnom vrchu v Leviciach z roku 1914. Venoval sa sakrálnej, žánrovej i portrétnej maľbe.

Vojtech Lofler, osobnosti Levice, lexikon

Vojtech Laufer s manželkou vo fotoateliéri

Životný i umelecký príbeh

K jeho majstrovským kúskom patria portréty, levického právnika a dramatika, Jána Kerséka a levického starostu, Júliusa Antala. Ako lokálpatriot používal umelecký pseudonym Lévavári, ten v sebe ukrýva dominantu Levíc – Levický hrad. V roku 1921 sa oženil s Irenou rodenou Windischovou, s ktorou mali dve deti. Úspešnú kariéru a šťastný rodinný život narušila druhá svetová vojna. V dôsledku bojov v tzv. brniansko-bratislavskej ofenzíve došlo k evakuácii mesta Levice. Lauferovci opustili Levice, ich stopy nachádzame v Maďarsku v Balážskych Ďarmotách, vo Villányi a nakoniec v Kaposvári, kde Vojtech Laufer-Lévavári 1. marca 1953 zomrel.

Osobnosti Levice, Laufer, lexikon

Vojtech Laufer-Lévavári vo svojom ateliéri

Neprehliadnite:
Známe i neznáme míľniky histórie: Štefan I. Koháry – hrdina bitky pri Leviciach

Výstava v Galérii Jozefa Nécseyho

Výstava predstavuje stručnú rodinnú genealógiu a pôsobenie Vojtecha Laufera prostredníctvom zbierkových predmetov múzea. Do medzivojnového obdobia návštevníkov prenesú dobové fotografie, na ktorých Laufer zachytil budovy a architektonické prvky, ktoré v priebehu rokov zanikli. Jedinečné sú jeho fotografie mestského opevnenia, ktoré nadväzovalo na opevnenie hradu. Jeho maliarsky talent reprezentujú plagáty z divadelného predstavenia János Vitéz, ktoré sa odohralo na levickom námestí v auguste roku 1938. Kuriozitou výstavy je pivový krígeľ v tvare ľudskej lebky, ktorý si v roku 1910 Laufer priniesol zo svojej študijnej cesty z Mníchova. Ten v roku 1929 Vojtech Laufer mladší daroval Mestskému múzeu v Leviciach. Patril vôbec k prvým darcom, ktorí podporili vznikajúcu zbierku.

Vojtech Laufer, osobnosti Levice

Fotografia mestského opevnenia z roku 1929 od Vojtecha Laufera

Imrich Karvaš –  tunajší rodák, humanista a odborník na financie

Známou osobnosťou nielen na poli regionálnych dejín je právnik, vysokoškolský profesor, národohospodár a prvý guvernér Slovenskej národnej banky, Imrich Karvaš. Narodil sa vo Varšanoch 25. februára v roku 1903. Varšany, dnes Kalinčiakovo, mestská  časť Levíc. Imrich Karvaš navštevoval ľudovú školu v Pukanci a Holíči, kde sa rodina presťahovala. Po maturite na osemročnom skalickom gymnáziu, študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa zoznámil so svojou budúcou manželkou, Helenou Růžičkovou. Karvaš bol nielen popredným medzinárodne uznávaným odborníkom, ale aj presvedčeným vlastencom a humanistom. Spoluzakladateľom časopisu Politika a redaktorom mesačníka Hospodárske rozhľady. Publikoval množstvo monografií a odborných článkov, prednášal v Európe, v USA i v Kanade. V roku 1938 ho vymenovali za ministra československej vlády.

Osobnosti Levice Karvaš

Z výstavy Imrich Karvaš a hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP

Tvrdá práca v prospech vlasti. A výsledok…?

V rokoch 1939 – 1944 zastával funkciu guvernéra Slovenskej národnej banky. Svoju mimoriadne osobnú statočnosť preukázal svojim postojom a činmi k prenasledovaným Židom. Podieľal sa na vydávaní tzv. bielych preukazov, ktoré im poskytli dočasnú imunitu. V roku 1944 guvernér a zároveň predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie úzko spolupracoval s ilegálnou Slovenskou národnou radou a zabezpečoval Slovenské národné povstanie po hospodárskej stránke. Po odhalení gestapom bol väznení vo viacerých koncentračných táboroch až do konca vojny, potom za odmietnutie spolupráce s komunistickou stranou bol odsúdený, najprv na dva a v roku 1958 na sedemnásť rokov za špionáž a velezradu. Len vďaka amnestii sa mu tento trest skrátil na dva roky.

Pamätná minca k 100.výročiu nar. I.Karvaša

Pamätná strieborná minca k 100. výročiu narodenia Imricha Karvaša. Zdroj: TMLV

Významné ocenenia

Počas uvoľňovania v rokoch 1968/69 bol súdne rehabilitovaný. Za celoživotné dielo, vynikajúce zásluhy o demokraciu a ľudské práva, mu boli in memoriam udelené viaceré pamätné medaily a vyznamenania. Ekonomická univerzita v Bratislave od roku 2001 udeľuje významným osobnostiam medailu prof. Imricha Karvaša. Ulica, na ktorej sídli Národná banka Slovenska v hlavnom meste, dnes nesie jeho meno. V roku 2008 bola v Kalinčiakove na jeho rodnom dome odhalená pamätná tabuľa.

Osobnosti Karvaš, Levice

Výstava v Kapitánskej budove

Výstava Známi – neznámi Levičania vznikla spoluprácou viacerých partnerov. Reinštaluje výstavu Národnej banky Slovenska s názvom Hrdinovia Slovenskej národnej banky v Slovenskom národnom povstaní. Predstavuje nielen osud Imricha Karvaša, ale aj jeho kolegov, ktorí sa zapojili do Slovenského národného povstania. Verejnosti predstavujeme osudy týchto doposiaľ neznámych hrdinov. Unikátom výstavy je písací stôl a kreslo prvého guvernéra, ktoré zapožičalo Múzeum mincí a medailí v Kremnici.

Výstava Osobnosti Levice

Obe výstavy pod poločným názvom Známi – neznámi Levičania si návštevníci Tekovského múzea v Leviciach môžu pozrieť v termíne oddnes do 28. novembra 2021.

Autorka článku: Mgr. Nikola Mihálová, Tekovské múzeum v Leviciach
Medzititulky: redakcia
Zdroj fotografií: Tekovské múzeum v Leviciach, Štátny archív v Nitre – pracovisko Archív Levice, Mgr. Miriam Chlupíková
Úvodná fotografia: Nulová bankovka vydaná pri príležitosti 80. výročia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zdroj: TMLV

Viac informácií:
www.muzeumlevice.sk
www.levice.sk 
www.regiontekov.info