Vojenská história vždy lákala. Atraktívne témy ako odkaz SNP súčasníkom i budúcim generáciám

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Pamätníky 2. sv. vojny na Dukle

Vojenská história je obsahovo veľmi zaujímavá a vyhľadávaná naprieč generáciami. Vraciame sa k nej najmä v období, keď si pripomíname historické míľniky, na ktoré sa nezabúda. Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) aj tohto roku pripravilo celoštátne oslavy výročia prelomovej dejinnej udalosti slovenského národa.

V Banskej Bystrici si návštevníci areálu Múzea SNP i na viacerých miestach krajiny pripomínajú protifašistický odboj pred 77 rokov a jeho vyústenie do SNP ako súčasti európskej antifašistickej koalície v rokoch druhej svetovej vojny.

Vzácne vojenské i civilné dokumenty

Dôkazom toho je i rozsiahla dokumentácia o medzinárodnej účasti príslušníkov 32 národov a národností sveta a spojeneckej pomoci štátov antifašistickej koalície. Podrobnejšie je spracovaná aj téma o formovaní a aktivitách antifašistickej rezistencie v zahraničí a účasti československých jednotiek na frontoch 2. svetovej vojny. Podstatne je rozšírená dokumentácia o represáliách nacistov a príslušníkov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) na Slovensku v rokoch 1944 – 1945. V rámci objektívneho dokumentovania sú prezentované aj represívne akcie pseudopartizánov a asociálnych živlov, ku ktorým došlo na povstaleckom území.

Neprehliadnite:
Mlčanie. Venované je tým, ktorí neboli ticho!
Pocta Vladimírovi Strmeňovi – účastníkovi SNP

Z Bystrice na Duklu

K najnavštevovanejším miestam záujemcov o vojenskú históriu patrí Pamätník na Dukle. Pripomína Karpatsko-dukliansku vojenskú operáciu z jesene 1944. V areáli prírodného múzea ako aj okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov rozličnej ťažkej bojovej techniky z druhej svetovej vojny. Pre deti je veľmi lákavé, že sa môžu dotýkať a dokonca liezť po vojenskej technike umiestnenej v parku pri  vojenskom múzeu vo Svidníku, alebo na mieste bojov o Dukliansky priesmyk (na obr.).

SNP Bojisko na Dukle, lexikon, história, Múzeum SNP, cestovanie, školstvo

Z Dukly do Piešťan

Vojenské historické múzeum Piešťany (VHM) od 4. mája 2021 sprístupnilo Centrálnu expozíciu Múzejného oddelenia VHM vo Svidníku. Od 11. mája je sprístupnená aj Vyhliadková veža na Dukle (úvodný obr.) v katastri obce Vyšný Komárnik, okres Svidník. Vstup do Centrálnej expozície VHM vo Svidníku a Vyhliadkovej veže Dukla je možný v utorok až nedeľu v čase od 9.00 h do 17.00 h, pričom posledný vstup do Vyhliadkovej veže na Dukle je o 16.30 h.


 

 

Viac na: www.muzeumsnp.sk