VEDA, vydavateľstvo SAV – v službách vedy a poznania. Veda je dostupná aj na podujatí Bibliotéka


1846   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Veda, Bibliotéka

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, každoročne prispieva do fondu slovenskej knižnej kultúry 60 až 70 novými publikáciami. Za 72 rokov svojej činnosti obohatilo tento fond už vyše 4 150 knižnými titulmi z rôznych oblastí vedy o neživej a živej prírode, ako aj spoločenskovednej sféry. Tituly vydavateľstva tvoria fundamenty slovenskej vedeckého poznania a vzdelanosti.

Publikácie všeobecne majú aj spoločenský i čitateľský ohlas. Mnohé z produkcie vydavateľstva VEDA Slovenskej akadémie vied zožali viaceré.úspechy. Spomeňme Cenu Slovenskej akadémie vied, Cenu či Prémie Literárneho fondu, alebo iných súťaží. Mnohé z titulov sa rýchlo vypredali a vydavateľstvo pravidelne aktuálne podporuje záujem dotlačou a ďalšími vydaniami, zohľadňujpúc pritom čitateľský záujem, ktorý je pre pre Vydavateľstvo prioritný.

Veda, Bibliotéka

Svet poznania nemá hranice

Vydavateľstvo VEDA v posledných rokoch rozvinulo aj intenzívnu spoluprácu s významným svetovým nakladateľským domom Peter Lang GmbH, s ktorým vydáva spoločné edičné rady Spectrum Slovakia (ako spoluvydavateľ) a UNI Slovakia (ako editor). VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, odvodzuje svoje začiatky od činnosti edičného pracoviska Slovenskej akadémie vied a umení (1942). V roku 1953 bolo vydavateľstvo pričlenené do Slovenskej akadémie vied ako účelové vydavateľstvo SAV, v rámci ktorého mala vychádzať vedecká literatúra – periodická i neperiodická.

Neprehliadnite:

Mesiac fotografie
32. Mesiac fotografie v znamení domácich a svetových osobností o okamihu pravdy uboleného sveta

Poznanie má nekonečnú časovú líniu

V súčasnosti je Vydavateľstvo otvorené publikačným potrebám celej širokej slovenskej vedeckej obce. Obohacuje slovenský a zahraničný knižný trh o vedeckú, populárno-vedeckú a náučnú literatúru, ktorá priťahuje (nielen) náročných čitateľov. Odborné tituly, ktoré vychádzajú vo Vydavateľstve sú recenzované, čím je garantovaná kvalita ich obsahu. Zámerom realizačného kolektívu je prinášať na slovenský a zahraničný knižný trh informácie o najvýznamnejších výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode a v oblasti spoločenských vied, ako aj kvalitné zahraničné tituly, historickú a životopisnú literatúru.

VEDA

Vydavateľská činnosť Vydavateľstva VEDA sa orientuje jednak na monografické práce akými sú diela o dejinách i súčasných podobách Slovenska, o slovenskej hudbe, jazyku, literatúre, filozofii, divadle, etnografii, technike, prírodných vedách, medicíne, právnej vede, ale aj encyklopedické a slovníkové diela, vysokoškolské učebnice, knihy populárno-vedeckého charakteru určené širšej čitateľskej verejnosti, memoáre a literatúru faktu.

Ocenenia zaväzujú a motivujú

Vydavateľstvo VEDA, ako prvé slovenské vydavateľstvo, získalo certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold. Knihy publikujúcich autorov každoročne dosahujú úspechy v súťaži Literárneho fondu o Cenu a prémie za vedeckú a odbornú literatúru, o Cenu Slovenskej akadémie vied či v iných súťažiach.

Veľa príjemných chvíľ s náučnou literatúrou praje všetkým čitateľom bez rozdielu veku VEDA, vydavateľstvo SAV.

Ilustračné foto: pixabay
Viac: www.veda.sav.sk