Ako ušetriť náklady na energie vo vašej firme? To je zásadná otázka a hľadanie riešení v každej firme


126   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ako ušetriť

Ako ušetriť náklady na energie? Ak máte firmu, určite vám nemusíme hovoriť, že zbytočné náklady vás len oberajú o konečný zisk. Medzi takéto zbytočné náklady môžeme zaradiť aj nadmernú spotrebu energií. Ako teda ušetriť energie aj vo vašej firme? 

Najskôr je potrená dôkladná analýza

V prvom rade je potrebné vedieť, ako na tom z tohto hľadiska vaša firma je. Na to vám poslúži interná analýza. Zapojte do nej aj zamestnancov a opýtajte sa ich, aké majú návyky, súvisiace so spotrebou energií. Tiež však môžete využiť služby ako presné termovízne meranie, ktoré odhalí tepelné straty alebo energetický audit, ktorý ponúkne komplexný prehľad spotreby energií. Takáto analýza ukáže, ako môže práve vaša firma čo najefektívnejšie šetriť energie. Predsa len, firmy sa líšia charakterom biznisu, budovou, v ktorej sídlia (aj tým, či si ju prenajímajú, alebo vlastnia) a svojimi možnosťami. Bez analýzy by ste sa mohli riadiť nanajvýš všeobecnými radami, ktoré nemusia byť práve pre vašu firmu tie najefektívnejšie.

Stanovte si rozpočet pre investície

… od ktorých očakávate šetrenie z dlhodobého hľadiska. Zatiaľ čo napríklad zníženie teploty na pracoviskách nevyžaduje žiadnu počiatočnú investíciu, množstvo opatrení na znížene spotreby energií, napríklad nákup úsporných elektromotorov do výroby, áno. Preto je dobré si v úvode stanoviť aj rozpočet so sumou, ktorú ste ochotní do takýchto opatrení na šetrenie investovať. Samozrejme v rámci toho, aby investície mali reálnu návratnosť. Súčasťou internej analýzy spomínanej na začiatku bolo aj zisťovanie návykov zamestnancov. Aj tu je možné odhaliť viaceré možnosti na šetrenie energií. Aj keď pôjde o drobnosti, ako napríklad poctivé zhasínanie osvetlenia pri odchode z miestnosti, dokopy budú určite tvoriť nezanedbateľnú čiastku. 

Neprehliadnite:

fotovoltika

Fotovoltaická energia je šetrná k životnému prostrediu a nezávislá od kolísania cien elektriny 

Analýza pokračuje

S analyzovaním však nekončíme. Spotrebu je potrebné pravidelne analyzovať aj po zavedení opatrení, aby ste ich mohli vyhodnotiť na základe reálnych dát a prípadne ich upraviť, ak nebudú od začiatku „nastavené“ úplne dobre. (FU)

Foto: Mongta Studio / Shutterstock.com