5 priorít cestovného ruchu na Slovensku na obdobie rokov 2020 až 2024


4807   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zväz cestovného ruchu SR, priority na 4 roky

Zväz cestovného ruchu SR je organizáciou združujúcou zamestnávateľov v cestovnom ruchu a jej hlavným cieľom je chrániť a presadzovať záujmy svojich členov, ich podnikateľské práva a slobody. Organizácie združené vo ZCR SR pripravili dokument „Konkurencieschopný a udržateľný cestovný ruch“ a chcú tým poukázať na oblasti cestovného ruchu, ktorým by mala byť venovaná pozornosť budúcej vlády. Tento materiál a priority doručili predstaviteľom strán a hnutí, ktoré sa vo februárových parlamentných voľbách uchádzajú o hlasy voličov.

Podiel odvetvia cestovného ruchu na tvorbe hrubého domáceho produktu dosahuje na Slovensku takmer 3%, ale jeho vplyv je aj na ďalšie oblasti hospodárstva. Odvetvie vytvára zhruba 390 tisíc pracovných miest a je jedným z najväčších prvých zamestnávateľov pre mladých ľudí. Služby cestovného ruchu pritom poskytujú tisíce malých a stredných podnikov. Príroda, kultúrne a historické dedičstvo Slovenska, vytvárajú výrazný potenciál pre rast tohto odvetvia takmer vo všetkých, aj menej rozvinutých regiónoch.

Zväz cestovného ruchu SR, priority na 4 roky

Malé a stredné podniky, ktoré tvoria až 90% podiel v odvetví cestovného ruchu, stále čelia vysokej miere administratívnej záťaže, nedostatku kvalifikovaných ľudí, zvyšujúcej sa ceny práce. Okrem toho digitalizácia v tejto oblasti umožnila masívne rozširovanie zdieľanej ekonomiky, ktorá je bez regulačného rámca, čím sa na trhu znevýhodňujú práve zariadenia cestovného ruchu.

Neprehliadnite:
Jesenné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia HoReCa trendy 2020

„Verím, že nájdeme s politikmi priestor na diskusiu o vývoji tohto odvetvia a možnostiach, ako zlepšiť jeho fungovanie. A dokážu si osvojiť niektoré z prezentovaných priorít a budú ich aktívne presadzovať v nasledujúcom volebnom období,“ uviedol prezident ZCR SR Marek Harbuľák. Ide o 5 priorít ZCR SR na obdobie rokov 2020 až 2024. Podľa M. Harbuľáka by štátne orgány mali aktívne riešiť, aby boli vytvorené podmienky pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu, ktorý výrazným spôsobom prispieva k rozvoju regiónov Slovenska.

Zväz cestovného ruchu SR, priority na 4 roky

1. Stanovenie regulačného rámca pre zdieľanú ekonomiku
2. Znižovanie administratívnej a daňovo odvodovej záťaže
3. Zavádzanie inovácie v príprave zamestnancov a zamestnávaní
4. Efektívnejšie riadenie pre cestovný ruch a propagáciu
5. Zodpovedný a trvalo udržateľný prístup

Foto: Pixabay

Mgr. Marek Harbuľák
prezident ZCR SR
www.zcrsr.sk