Modernizácia cestnej infraštruktúry na Slovensku

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Modernizácia cestnej infraštruktúry, dialnic na Slovensku

Stav infraštruktúry diaľnic a tunelov na Slovensku zaostáva za plánmi aj očakávaniami verejnosti. Svoj podiel na tom má aj reliéf krajiny s množstvom hornatých častí a vodných tokov, ktoré sú pre zhotoviteľov spomínanej infraštruktúry veľkou výzvou. Rozšírenie dopravných komunikácií by bolo potrebné aj v okolí väčších mestských aglomerácií, kde často dochádza k nepopulárnym kolónam. Chýbajúca infraštruktúra často bráni aj rozvoju jednotlivých území.

Významnú úlohu pri riešení plynulosti a bezpečnosti dopravy zohrávajú podporné technické systémy a infraštruktúra rýchlostných ciest, diaľnic a tunelov. „Okrem toho táto podporná infraštruktúra zabezpečuje včasnú informovanosť šoférov o uzávierke, prípadne iných udalostiach na ceste, aby mohli napríklad zvoliť náhradnú trasu. Cieľom je teda optimalizácia dopravy a bezpečnosť všetkých jej účastníkov,“ vysvetľuje Ing. Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING, s.r.o., ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL.

Modernizácia cestnej infraštruktúry, dialnic na Slovensku

Tunel je ako malá továreň

Rozsah a komplikovanosť technickej infraštruktúry tunela možno prirovnať k malej fabrike. Tunel je uzavretý betónový priestor, ktorý limituje možnosť rôznych akcií, ako je vybočenie, odstavenie a pod. V prípade nehody dochádza okamžite k prerušeniu celej dopravy a požiar, aj keď len menšieho rozsahu, môže mať úplne iné následky ako ten istý požiar na otvorenej komunikácii. Z týchto dôvodov musí byť tunel vybavený technológiami, ktoré sú schopné zvládnuť všetky neštandardné situácie.

Neprehliadnite: Na Slovensku vyrobíme milióny vozidiel

Novo budované diaľnice a tunely sú už vybavené napájacou a komunikačnou infraštruktúrou. Tá umožňuje inštaláciu kamerových a informačných systémov, meteostaníc, počítadiel hustoty premávky či premenného dopravného značenia. V tuneli sa na riešenie neštandardných situácií nasadzujú priemyselné riadiace systémy, ktoré riadia vetranie, osvetlenie, dopravné značenie, tunelový rozhlas, požiarne systémy a systémy včasnej informovanosti vodičov nachádzajúcich sa ešte pred tunelom.

Včasná informovanosť je rozhodujúca

Z pohľadu účastníka dopravy je mimoriadne dôležité aj dopravné značenie. „Doprava sa zahusťuje a čoraz väčší význam naberá včasná informovanosť vodičov o neštandardných situáciách, či už ide o dopravnú nehodu, údržbu, prácu na diaľnici, kolónu a pod. Ideálnym riešením je premenné dopravné značenie, ktoré nielenže informuje o danej situácii, ale dokáže ponúknuť aj jej riešenie,“ vysvetľuje I. Jamnický.

Nejde o nejaké príkazové značenie, skôr o možnosti výberu. „Dnes už dokážeme zobraziť informáciu o tom, že ak je na ceste nejaká nehoda alebo prekážka, koľko bude trvať cesta do cieľa, keď si zvolíte obchádzku po trase A alebo B.“

Včasná informovať je obzvlášť nápomocná a dôležitá pri sťažených podmienkach, pri hustej hmle či snežení. Samotná technológia premenného dopravného značenia zaznamenala v posledných rokoch tiež mimoriadny posun. V minulosti sa používali klasické halogénové žiarovky, ktorých svetlo bolo cez optické vlákna privedené na vopred predvŕtané otvory do čelného panela dopravnej značky. Takéto riešenie neumožňovalo zobraziť väčší počet symbolov na jednej značke a navyše bolo energeticky náročné.

Modernizácia cestnej infraštruktúry, dialnic na Slovensku

Halogénové žiarovky neskôr vystriedali úspornejšie LED diódy. Tie však boli opäť umiestnené do predpripravených otvorov znázorňujúcich jednotlivé symboly, ktorých už bolo v rámci jednej značky viac. „Súčasný trend smeruje k osadeniu LED matice, kde možno zobrazovať ľubovoľnú textovú či grafickú správu alebo jednoduchú animáciu dokonca s farebným rozlíšením. Tieto tabule sa vyznačujú vynikajúcou svetelnosťou a pritom extrémne nízkou spotrebou a dlhou životnosťou,“ konštatuje I. Jamnický. Uvedené riešenie je výhodné tam, kde chýba alebo kde je minimálna podporná napájacia a komunikačná infraštruktúra. Napájanie možno v tomto prípade zabezpečiť cez fotovoltické panely a komunikáciu cez štandardnú bezdrôtovú sieť GSM. Podľa I. Jamnického by takéto riešenia pomohli motoristom nielen na diaľniciach, ale aj na rýchlostných cestách či cestách nižších tried.

Diaľnicu D1 čaká modernizácia

Výsledky práce spojenej s návrhom a realizáciou infraštruktúry diaľnic a tunelov sa týkajú miliónov používateľov. Aj v prípade hypotetického stavu, keď by boli na Slovensku dokončené všetky diaľničné úseky a tunely, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a dodávatelia by sa nedostatku práce obávať nemohli. 

„Neustále prebieha a bude prebiehať modernizácia realizovaných úsekov a tú budú musieť opäť zabezpečovať odborníci. Navyše neustále budú pribúdať nové autá, aj tie autonómne a čoraz inteligentnejšie, čo prinesie nové výzvy aj pre infraštruktúru,“ vysvetľuje Igor Jamnický z PPA Inžiniering.

Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s dodávateľom PPA Inžiniering takto napríklad v najbližších mesiacoch zmodernizuje a doplní informačný systém na diaľnici D1.

V celom úseku modernizácie diaľnice D1 od križovatky Trnava po križovatku Horná Streda „bude zmodernizovaná a doplnená napájacia komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy dohľadu, vybudované nové premenné dopravné značenie,“ uviedla NDS s tým, že súčasťou zákazky je aj modernizácia telefónov núdzového volania, meteostanice, sčítače dopravy a nové operátorské pracovisko na Stredisku správy a údržby diaľnice Trnava.