Zimná romantika u vás doma: niekoľko riešení ako dostať oheň do interiéru.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zimná romantika, sálavé teplo

Zimná romantika s atmosférou plápolajúceho ohňa dokáže v každom druhu interiéru vytvárať pocit útulnosti a pohody. Nezanedbateľné sú však aj energetické zisky z tohto „alternatívneho“ zdroja tepla. Existuje niekoľko druhov riešení, ako dostať oheň do interiéru. Kozub, či kovové alebo keramické piecky, ale aj najnáročnejšie riešenie – akumulačná pec. Strednou „zlatou cestou“ je akumulačná obstavba kozubových vložiek. Tieto sa tešia väčšej obľube, lebo produkujú sálavé teplo a ich dizajn s preskleniami ohniska sa dá tvoriť aj teraz v obľúbenom minimalizme. V čom je teda výhoda takýchto telies?

Sálavé teplo sa šíri rovnomerne všetkými smermi od zdroja. Nezohrieva vzduch, ale priamo predmety, od ktorých je vzduch druhotne ohrievaný. Preto sa vzduch nevysušuje a vytvára príjemnú klímu. Tento druh tepla možno prirovnať k žiareniu slnka.

Zimná romantika, sálavé teplo

Jedinou nevýhodou sú relatívne vyššie počiatočné náklady na stavbu. Relatívne preto, lebo aj pri vyššej vstupnej cene tejto investície, v konečnom dôsledku ušetrite množstvo peňazí, spojené s prevádzkou takejto „sálavej stavby“. Návratnosť investície do tohto typu vykurovania, nenáročná prevádzka a nízka spotreba paliva splní vaše predstavy. Do akumulačného kozubu sa jednoducho zamilujete!

S akumulačným kozubom ušetríte peniaze na vykurovaní!

Cena energií neustále rastie. Reakciou na tento vývoj je hľadanie variantov stavieb, ktorých energetická náročnosť je čo možno najnižšia. V nízkoenergetických  či „nulových“ domoch môže byť akumulačný kozub primárnym zdrojom, alebo aj doplnkovým zdrojom tepla. Výhodou „pece“ v nízkoenergetickom dome je fakt, že sa stávate nezávislým od vonkajších vplyvov a dokážete si objekt vykúriť a vytvoriť domácu pohodu bez potreby elektrickej energie, plynu alebo iných zdrojov.

Neprehliadnite: Milujete večery pri ohni?

Zároveň ušetríte nezanedbateľnú čiastku peňazí za nákup paliva, keďže drevo dlhodobo patrí medzi najlacnejšie zdroje produkujúce teplo. A nielen to! Kachľová pec alebo akumulačný kozub zároveň pôsobia upokojujúco a majú priaznivý vplyv na zdravie človeka, čo však doteraz nikto nedokázal vyjadriť v reálnych finančných čiastkach. Táto „pridaná“ hodnota je to, čo vytvorí vo vašom domove to skutočné teplo domova.

Zimná romantika, sálavé teplo

Aký typ kozubu zvoliť do „nízkoenergetického domu“?

Klasický kozub určite nie! Treba sa zamerať na akumulačné alebo sálavé stavby s menšími preskleniami dvierok. Ohnisko bude vidieť a dizajn si vyberiete podľa ladenia interiéru. Akumulačný kozub s akumulačnými  prstencami na odvode spalín alebo kachľová pec s ťahovým systémom je v tomto prípade vhodným riešením. Nechcete si priestor prekúriť veľkou vložkou a mať pocit, ako by sme boli niekde v saune. Tepelnú potrebu naopak potrebujete rozložiť na dlhší časový interval a odovzdávať energiu v menších dávkach podľa tepelnej straty objektu. Akumulačná obstavba toto dokáže. To znamená, že viete nájsť riešenie pre akýkoľvek interiér. Takto je možné vyhotoviť klasický, rustikálny alebo moderný dizajn kozubu alebo kachľovej pece. Všetko závisí od vašich predstáv, aký štýl interiéru chcete dosiahnuť a vybudovať.

Zimná romantika, sálavé teplo

Výkon verzus účinnosť kozubovej vložky

Často si ľudia myslia, že čím je vyšší výkon kozubovej vložky, tým je vložka lepšia, pretože pri rovnakej dávke paliva odovzdá väčší výkon. Nie je to pravda. Uvádzanie vysokých výkonových úrovní kozubových vložiek sa stalo v poslednej dobe dobrým marketingovým ťahom. Treba si uvedomiť, že samotná kozubová vložka vám nedodá nijaký výkon, pokiaľ v nej nehorí drevo. Tepelnú energiu vám teda dáva drevo a nie kozubová vložka. Výkon zariadenia je následne potrebné prispôsobiť tepelnej potrebe objektu. Dovolíme si vám poukázať na pár faktov spojených s otázkou výkonu.

Výkony kozubových vložiek sa uvádzajú v dvoch úrovniach:
– nominálny výkon, čiže priemer výkonu za dobu horenia nominálnej dávky (zvyčajne 1 hodina),
– maximálny výkon, najvyšší výkon dosiahnutý v druhej tretine doby horenia nominálnej dávky.

Z uvedeného vyplýva, že pre užívateľa kozubu je podstatný výkon nominálny. Avšak výkon je okrem toho úzko spojený s účinnosťou zariadenia. To znamená, že vysoký výkon dokážeme s primeranou dávkou dosiahnuť aj v obyčajnom plechovom sude. Jeho účinnosť však bude veľmi nízka, a preto budú straty vysoké.

sálavé teplo

Matematicky sa to dá vyjadriť nasledovne:

Ak z 1 kg dreva získame tepelný výkon cca 4 kW/h, potom na dosiahnutie výkonu 10 kW potrebujeme 2,5 kg dreva za hodinu. To, samozrejme, platí pri nereálnej účinnosti vložky 100 % a za predpokladu, že používame kvalitné palivo (tzn. tvrdé drevo do 20 % vlhkosti; min. 2 roky sušené). Ak však má zariadenie účinnosť 50 % (dosahujú niektoré menej kvalitné spotrebiče v reálnych podmienkach), bude potrebných na získanie výkonu 10 kW už 5 kg/hod. Špičkový spotrebič s reálnou účinnosťou 80 % bude potrebovať cca 3,1 kg/hod.

Investícia do kozubového telesa si vyžaduje čas a rozvahu. Od toho je tu váš kachliar alebo kozubové štúdio, aby vám pomohlo vybrať a poradiť, do akého spotrebiča najlepšie investovať. Takýmto prístupom zaručene docielite návratnosť nákladov v priebehu relatívne krátkeho času, nehovoriac o ušetrení vašej energie spojenej s prevádzkou kozubu, ako je napríklad príprava dreva a obsluha zariadenia.

Správnou voľbou kvalitnej kozubovej alebo pecnej vložky nielenže dosiahneme pohodu a požadovaný efekt, ale aj veľkú úsporu v rámci spotrebovaného paliva a vynaloženej práce pri obsluhe. Preto aj pri tejto investícií platí porekadlo: Dvakrát meraj…