Viete si predstaviť rozprávkové Vianoce na Bojnickom zámku? Návštevníkov čakajú sviatočné prehliadky i prekvapenia


3907   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vianoce na Bojnickom zámku, návštevníkov čakajú sviatočné prehliadky zámku

Ikonický a rozprávkový Bojnický zámok je neprehliadnuteľný celé veky. Jeho silueta dominuje v panoráme Hornej Nitry a u všetkých návštevníkov z domova i z celého sveta vzbudzuje zaslúžený obdiv. Stalo sa už tradíciou, že unikátne priestory Bojnického zámku sa v čase vianočnom zaplnia vôňou ihličia a leskom ozdôb. Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Bojnice pripravilo pre návštevníkov sviatočné prehliadky zámku aj počas týchto Vianoc.

Vianoce na Bojnickom zámku, návštevníkov čakajú sviatočné prehliadky zámku

Vybrané miestnosti múzea zdobia vianočné dekorácie a nechýbajú ani vianočné stromčeky a tradičné hudobné melódie. Detskí návštevníci sa môžu tešiť na drobné potešenie vo forme sladkých vianočných balíčkov. Zaujímavosťou tohtoročných Vianoc je aj veľký adventný veniec na prvom hradnom nádvorí. Nuž, kto by odolal?

Neprehliadnite:

Kežmarský hrad – vyhľadávané múzeum a vďačný cieľ turistov v každom ročnom období

K vianočnej výzdobe Bojnického zámku môžu tento rok prispieť aj samotní návštevníci múzea. Stačí, ak so sebou na prehliadku prinesú ľubovoľnú ozdobu a zavesia ju na zámocký vianočný stromček. A ako odmenu dostanete na oplátku drevenú vianočnú ozdobu s motívom Bojnického zámku.

Vianoce na Bojnickom zámku, návštevníkov čakajú sviatočné prehliadky zámku

Z histórie do dnešných dní

Bojnický zámok patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. Prvá písomná zmienka o existencii je z roku 1113 v listine zoborského opátstva. Pôvodne bol hradom dreveným a vyvinul sa zo staršieho hradiska. Postupne v priebehu 13. storočia bol budovaný z kameňa ako majetok rodu Poznanovcov. Koncom 13. storočia sa Bojníc zmocnil uhorský veľmož Matúš Čák Trenčiansky a hrad mu patril do roku 1321. Po Matúšovi Čákovi sa v Bojniciach v 14. a 15. storočí vystriedali ako majitelia ďalšie šľachtické rody – Gilethovci, Leustachovci, Noffryovci.

V roku 1489 kráľ Matej Korvín daroval sídlo spolu s panstvom svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi. Po smrti kráľa Mateja sa hradu zmocnili Zápoľského vojská a obývali ho až do roku 1526.V roku 1527 daroval kráľ Ferdinand I. hrad Alexejovi Turzovi. Turzovci ho upravili a prestavali na pohodlné renesančné sídlo. Pôvodný gotický hrad dostal charakter renesančného zámku s rovnako vysokými obytnými budovami zoskupenými okolo vnútorného nádvoria.

Po vymretí rodu Turzovcov (v roku 1636) hrad opäť pripadol korune. O rok neskôr (r.1637), dal cisár Ferdinand III. bojnické panstvo Pavlovi Pálfimu do zálohy. V roku 1643 dostali Pálfiovci Bojnický hrad do dedičnej držby. Znovu tu zavládol stavebný ruch a hrad dostal barokovú podobu. Stavebná aktivita utíchla koncom 17. storočia. Jeho podoba sa v priebehu 18. a 19. storočia podstatne nezmenila.

Súčasná podoba zámku

Architektom neogotickej prestavby bol Jozef Hubert. Sám Pálfi kreslil, navrhoval a riadil všetky práce. Táto posledná neogotická prestavba trvala 22 rokov (1889 – 1910). Gróf Pálfi sa jej úplného dokončenia nedožil, zomrel vo Viedni 2. júna 1908 ako starý mládenec. Keďže nemal priamych dedičov, čoskoro po jeho smrti vypukli spory o dedičstvo medzi príbuznými. V roku 1939 zámok a pozemky v okolí kúpila firma Baťa. Po vojne, na základe Benešových dekrétov, pripadol jej majetok štátu. Od roku 1950 sú v zámku definitívne umiestnené expozície Slovenského národného múzea.

Vianoce na Bojnickom zámečku

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu budú vianočné prehliadky prebiehať bez lektorského výkladu a sprievodného slova. Návštevníci sa budú môcť po zámockej trase pohybovať individuálne a sami si určovať tempo prehliadky.

Rozprávkové Vianoce na zámku sa už začali! Potrvajú do 6. 1. 2021.

Foto: SNM
www.bojnicecastle.sk