WARHOL TOUR 2022 pokračuje s podtitulom: Andy Warhol – Smrť a katastrofy… stále nás sprevádzajú

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Warhol Tour

WARHOL TOUR pokračuje Výstavou Andy Warhol – Smrť a katastrofy…  Je koncepčne zameraná na bližšie spoznanie Warhola cez isté konkrétne diela s veľmi špecifickou tematikou, jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet. Pochopenie zložitosti sveta a zároveň jeho jednoduchosti boli pre Warhola súčasťou pestrosti jeho vnímania reality…

Cieľom kurátora projektu „Warhol Tour“, súčasťou ktorého je aj táto výstava, je pokúsiť sa odpovedať na otázku „Kto bol  Andy Warhol?“ Umelca síce svet pozná ako svetového predstaviteľa pop-artu, notoricky známe sú jeho portréty, kvety, objekty hýriace farbami. Pestrosť a hravosť je charakteristická pre umelcovu tvorbu. To je nepopierateľné. Ale nesmieme zabúdať na jeho tradičnú výchovu a silné puto s matkou, ktorá formovala jeho pohľad na svet a umenie. A práve na túto citlivosť k dianiu okolo neho, chceme poukázať touto výnimočnou výstavou.

Andyho Warhola

Vo svete, kde sa denne odohrávajú smutné príbehy spojené so smrťou a katastrofou, umelec nezatvára oči. Reaguje, zobrazuje, pripomína, že existuje aj táto strana ľudského bytia a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Neprehliadnite:

Dobro Heretik
Dobro hľadáme dňom i nocou. Vieme ho nájsť?
Profesor Anton Heretik sumarizuje 13 skutočných príbehov

Vitajte na mieste, ktoré nemá v Európe konkurenciu

Stála expozícia o pôvode Andyho Warhola je koncepčne jedinečnou expozíciou v Európe. Pozostáva z cenných autentických dokumentov a artefaktov zo života umelca. Boli získané, alebo zapožičané od pozostalých a blízkych umelca. Cenné sú listiny a dokumenty, ktoré svedčia o rusínskom pôvode umelca. Medzi najcennejšie artefakty v tejto expozícii patrí napríklad košieľka, v ktorej boli krstení synovia Júlie a Andreja Warholovcov – Paul, John a Andy. Návštevníci si tu môžu pozrieť Andyho osobné predmety – fotoaparát, kazetový prehrávač, slnečné okuliare, modlitebnú knihu a oblečenie. Sú tu prezentované aj veľkorozmerné dokumenty o živote umelca.

Warhol Tour

Výstava potrvá do 4. decembra 2022.a je realizovaná v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku.

Kurátori: Mgr. Carmen Cilipová
                PaedDr. Veronika Turcmanovičová
                PaedDr. Michal Bycko, PhD.

Text a foto: MMUAW Medzilaborce

Viac na: www.muzeumaw.sk